Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Sự Không Trung Tín Của Môi-se

Ngày 10 – Sự Không Trung Tín Của Môi-se

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 20:1-13

Nước Phun Ra Từ Vầng Đá

1 Vào tháng thứ nhất, toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên đi vào sa mạc Xin. Họ ở lại Ca-đê, Mi-ri-am qua đời và được an táng tại đó. 2 Vì không có nước uống, nhân dân họp nhau lại chống đối Môi-se và A-rôn. 3 Họ trách Môi-se: “Ước gì chúng tôi cùng ngã chết với anh em chúng tôi trước mặt CHÚA! 4 Tại sao ông đem dân của CHÚA vào sa mạc này cho cả người lẫn súc vật đều chết khát? 5 Sao ông bắt chúng tôi bỏ Ai cập vào nơi khốn nạn này, là nơi không ai gieo giống, trồng cây vả, cây nho, cây lựu gì được cả, là nơi không có nước uống?” 6 Môi-se và A-rôn lìa họ, đi đến cửa Trại Hội Kiến, quỳ xuống. Vinh quang của CHÚA hiện ra. 7 CHÚA phán bảo Môi-se: 8 “Cầm lấy cây gậy, rồi con và A-rôn, anh con đi triệu tập nhân dân. Trước mặt họ, con sẽ bảo vầng đá kia, nó sẽ phun nước ra. Con sẽ cho họ và bầy gia súc của họ uống nước chảy ra từ vầng đá.”
9
Vậy Môi-se cầm lấy cây gậy trước mặt CHÚA theo lời Ngài dạy. 10 Môi-se và A-rôn triệu tập nhân dân lại trước vầng đá, rồi Môi-se nói: “Những kẻ phản loạn kia, nghe đây! Chúng ta phải lấy nước từ trong vầng đá này ra cho các ngươi uống sao?” 11 Nói xong, ông giơ gậy lên đập vào vầng đá hai lần. Nước bắn vọt ra. Người và thú vật đều uống.
12
Nhưng CHÚA phán bảo Môi-se và A-rôn: “Vì các ngươi không tin Ta, không tôn thánh Ta trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, nên các ngươi sẽ không dẫn dân vào đất Ta đã hứa cho họ.”
13
Nơi đó là nước Mê-ri-ba,Nghĩa là chống đối, cãi cọ  nơi người Y-sơ-ra-ên chống đối CHÚA, và cũng là nơi Ngài tỏ đức thánh khiết của Ngài ra giữa họ.

 

SUY GẪM:

C. 12 Khi Môi-se và A-rôn không phản ánh sự thánh khiết của Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối trước dân sự nên Ngài nổi giận và trong sự thánh khiết mình, Ngài không cho hai người được vào Đất Hứa. Là một người có Lời Đức Chúa Trời, hãy kiểm tra bạn nghiêm túc với sự thánh khiết của Chúa như thế nào.

C. 2-5 Vì không có nước trong hoang mạc nên dân sự than phiền các lãnh đạo đã dẫn họ ra khỏi cảnh nô lệ. Mặc dù họ vẫn sống sót một cách đáng ngạc nhiên – áo quần họ không sờn rách và toàn dân sự được nuôi dưỡng nhờ ma-na từ trời trong hoang mạc (Phục truyền 8:4) – song họ vẫn không tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi than phiền về điều gì? Trước hết tôi nên nhìn lại tất cả mọi điều mình có.

C. 10-12 Qua câu hỏi “Chúng ta phải lấy nước từ trong vầng đá này cho các ngươi uống sao?” Môi-se và A-rôn thách thức sự bất kính của dân sự trước thẩm quyền của họ, hơn nữa họ xác nhận quyền năng của Đức Chúa Trời. Dù họ là những người lãnh đạo đầy tài năng, song ra lệnh cho người khác tập trung vào bản thân thay vì tập trung vào Chúa là tội lỗi. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải hành động trong sự khiêm nhường và không chiếm vị trí của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Nguyện sự thánh khiết của Chúa được bày tỏ qua mọi lời nói, hành vi và sư phục vụ của con.

Bình Luận:

You may also like