Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Thanh Tẩy Khỏi Tội Lỗi

Ngày 09 – Thanh Tẩy Khỏi Tội Lỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Dân số 19:1-22

Nước Tẩy Uế

1 CHÚA dạy Môi-se và A-rôn: 2 “Đây là một điều khoản trong luật CHÚA ban hành: Người Y-sơ-ra-ên phải chọn một con bò cái tơ màu đỏ, không vết tích, chưa mang ách. 3 Hãy đem con bò đó cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa. Người sẽ dẫn nó ra ngoài trại, và chọc tiết trước mặt người. 4 Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa sẽ lấy ngón tay nhúng vào huyết bò, rảy bảy lần hướng về phía Trại Hội Kiến. 5 Thầy tế lễ sẽ trông coi việc thiêu con bò: cả da, thịt, huyết và phân. 6 Thầy tế lễ sẽ lấy cây bách hương, cành bài hương thảo và chỉ đỏ ném vào con bò đang cháy. 7 Sau đó, thầy tế lễ phải giặt áo, tắm rồi mới vào trại và bị ô-uế cho đến tối hôm ấy. 8 Người đốt con bò cũng phải giặt quần áo, tắm và bị ô uế cho đến tối hôm ấy. 9 Một người tinh sạch sẽ hốt tro con bò chứa vào một nơi tinh sạch bên ngoài trại. Người Y-sơ-ra-ên sẽ giữ tro này dùng làm nước tẩy uế; con bò đó là tế lễ chuộc tội. 10 Người hốt tro phải giặt áo và bị ô uế cho đến tối hôm ấy. Luật này có tính cách vĩnh viễn, áp dụng cho người Y-sơ-ra-ên cũng như cho ngoại kiều. 11 Ai đụng vào xác người chết phải bị ô uế bảy ngày. 12 Người ấy phải dùng nước tẩy uế tẩy sạch mình vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy thì sẽ được sạch. Nếu không tẩy mình như thế, sẽ không được sạch. 13 Người nào đụng vào xác người chết mà không tẩy mình cho sạch, xúc phạm đến Trại Hội Kiến của Chúa, phải bị trục xuất ra khỏi Y-sơ-ra-ên. Người ấy vẫn bị ô uế vì nước tẩy uế chưa được rảy trên mình. 14 Khi có người chết trong trại, phải áp dụng luật này: Người nào vào trại và người nào ở trong trại ấy đều bị ô uế bảy ngày. 15 Nếu trong trại ấy có bình không đậy nắp, sẽ bị ô uế. 16 Bên ngoài đồng trống, nếu ai đụng vào một người chết vì đâm chém, hoặc đụng vào một người chết tự nhiên, xương người chết hay mồ mả, người ấy sẽ bị ô uế bảy ngày. 17 Muốn tẩy sạch những người này, phải lấy một ít tro của con bò thiêu làm sinh tế chuộc tội bỏ vào một cái bình, rồi lấy nướcNt: nước chảy  đổ vào. 18 Một người tinh sạch sẽ lấy cành bài hương thảo nhúng vào bình, rảy nước trên trại, trên tất cả đồ dùng trong trại, trên cả những người ở trong trại đó, và trên những người đã đụng vào xương người chết hay mồ mả, đụng vào người chết vì đâm chém hay chết tự nhiên. 19 Người tinh sạch phải rảy nước trên người ô uế ngày thứ ba và ngày thứ bảy, và vào ngày thứ bảy, việc tẩy uế hoàn tất. Người bị ô uế phải giặt áo, tắm rửa thì tối hôm ấy sẽ được sạch. 20 Nhưng nếu người ô uế không lo tẩy mình, phải bị trục xuất khỏi cộng đồng vì đã xúc phạm đến nơi thánh của CHÚA. Vì nước tẩy uế không rảy trên người ấy, người ấy không được sạch. 21 Đây là một luật áp dụng vĩnh viễn. Người rảy nước tẩy uế phải giặt quần áo mình, và người nào đụng vào nước tẩy uế sẽ bị ô uế cho đến tối hôm ấy. 22 Bất kỳ vật gì bị người ô uế đụng vào, đều thành ô uế; và ai đụng vào vật ấy cũng bị ô uế cho đến tối hôm ấy.


SUY GẪM:

C. 2-10 Đức Chúa Trời mạng lệnh cho Môi-se và A-rôn phải thiêu lấy tro con bò cái tơ màu đỏ. Thầy tế lễ dẫn con bò cái không tì vế và chưa từng mang ách ra ngoài trại quân, giết chết và thiêu rồi dâng làm của lễ hi sinh. Kế đó, ông lấy tro con bò để làm nước tẩy uế. Tro con bò phải được làm mới mỗi năm để có hiệu lực, song sự hi sinh của Đấng Christ dâng lên một lần để có hiệu lực vĩnh viễn. Ngợi khen tình yêu vĩ đại của Chúa Giê-su Đấng đã bị giết bên ngoài trại quân giống như hình ảnh bò cái đỏ vì tôi.

C. 11-13 Bất kỳ ai chạm vào xác chết và bị ô uế đều có thể được sạch nhờ tro bò cái. Nếu không, người ấy sẽ bị truất khỏi dân sự của Đức Chúa Trời và vẫn còn ô uế. Chúng ta cũng cần được tẩy sạch nhờ huyết Chúa Giê-su mỗi ngày. Bạn có còn đang bất khiết mà chưa ăn năn chăng?

Cầu nguyện Nguyện con sống trong sự thanh sạch tuyệt đối nhờ công tác thanh tẩy của Đấng Christ.

Bình Luận:

You may also like