Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Nhiệm Vụ Của Thầy Tế Lễ

Ngày 06 – Nhiệm Vụ Của Thầy Tế Lễ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 18:1-7

1CHÚA bảo A-rôn: “Con, các con trai cùng cả gia đình con phải chịu trách nhiệm về những tội xúc phạm nơi thánh. Cũng vậy, con và các con trai con phải trách nhiệm về những tội liên hệ đến chức vụ thầy tế lễ. 2 Tất cả những người trong chi tộc Lê-vi, họ hàng của con, là người giúp việc cho con. Tuy nhiên, chỉ có con và các con trai con được thi hành chức vụ trong Nơi Thánh. 3 Các người Lê-vi khác phải chu toàn trách nhiệm của họ đối với con và toàn thể công việc tại trại, tuy nhiên họ không được đến gần các vật dụng trong Nơi Thánh và bàn thờ, để họ lẫn con khỏi phải chết. 4 Họ sẽ kết hiệp với con và đảm trách công việc tại Trại Hội Kiến, tất cả công việc tại trại, nhưng không một ai khác được phép đến gần các con, 5 trong khi các con phụ trách công việc tại Nơi Thánh và trước bàn thờ kẻo cơn thịnh nộ Ta nổi lên chống lại dân Y-sơ-ra-ên. 6 Người Lê-vi đã được Ta chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, họ đã được dâng cho Chúa, này Ta giao họ cho con để giúp con trong công việc Trại Hội Kiến. 7 Ta cũng ủy cho con chức vụ thầy tế lễ, chỉ có con và các con trai con thi hành chức vụ này trước bàn thờ và bên trong bức màn. Ngoài ra, người nào đụng đến các công việc này đều phải chết.”

C. 1 Đáp lại lời cầu xin của dân sự “Chúng ta sẽ chết cả sao?” (17:13), Đức Chúa Trời bổ nhiệm dòng dõi A-rôn chịu trách nhiệm về tội lỗi dân chúng ngõ hầu họ khỏi chết. Để cứu những người đến gần những dụng cụ trong nơi thánh hoặc bàn thờ, Đức Chúa Trời bổ nhiệm gia tộc A-rôn nhận nhiệm vụ liên quan tới Lều Hội Kiến và bàn thờ. Giống như có một kế hoạch an ninh trong chức vụ thầy tế lễ của A-rôn, chúng ta có sự cứu rỗi trong Đấng Christ là Đấng được gọi bởi Đức Chúa Trời giống như A-rôn (Hê 5:4). Đấng Christ trong chúng ta là thầy tế lễ đời đời và cao trọng hơn A-rôn (Hê 7:11).

C. 2-7 Đức Chúa Trời chọn chi phái Lê-vi và khiến họ thành của Ngài, kế đó khiến họ trở nên những thầy tế lễ như một sự ban cho. Người Lê-vi thi hành nhiệm vụ trong nơi thánh dưới thẩm quyền và sự hướng dẫn của thầy tế lễ. Dù công việc nhỏ nhất của người Lê-vi cũng dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của thầy tế lễ. Cũng vậy, chức vụ của chúng ta cũng cần thi hành dưới thẩm quyền Đấng Christ.

Tổng quát A-rôn và người Lê-vi có các nhiệm vụ khác nhau, nhưng họ cùng nhau làm việc. Cũng như cách các thầy tế lễ và người Lê-vi làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ là của lễ đẹp lòng có thể cứu những linh hồn khi chúng ta hiệp một cùng làm việc và phục vụ Đấng Christ.

Cầu nguyện Tạ ơn Chúa vì chúng con có thể đến trước Ngài thông qua Đấng Christ bất kể lúc nào để tiếp nhận ân điển.

Bình Luận:

You may also like