Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 04 – Sự Cầu Thay

Ngày 04 – Sự Cầu Thay

by Ban Biên Tập
30 đọc


Dân số 16:36-50

36 CHÚA phán dạy Môi-se: 37 “Con hãy bảo Ê-lê-a-sa con trai A-rôn, thầy tế lễ, thu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy, và vãi than của các lư hương nơi xa vì các lư hương đó đã nên thánh, 38 tức là các lư hương của những người đã phạm tội mà bị thiệt mạng. Hãy dùng búa dát mỏng các lư hương ấy, làm thành những tấm đồng để bọc bàn thờ, vì các lư hương ấy đã được dâng lên trước mặt CHÚA và đã được thánh hóa. Hãy để các tấm ấy làm một dấu hiệu cho Y-sơ-ra-ên!” 39 Vậy, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa thu lượm các lư hương bằng đồng của những kẻ bị chết cháy rồi dùng búa dát mỏng để bọc bàn thờ. 40 Đó là một kỷ niệm cho dân Y-sơ-ra-ên để nhắc nhở những người ngoài dòng dõi A-rôn đừng đến gần để xông hương trước mặt CHÚA, kẻo bị chung số phận với Cô-rê và những kẻ theo ông. 41 Hôm sau, toàn thể cộng đồng đều lầm bầm chống nghịch Môi-se và A-rôn: “Hai ông đã giết hại dân Chúa!” 42 Khi hội chúng đang họp nhau chống nghịch Môi-se và A-rôn, họ ngoảnh lại nhìn Trại Hội Kiến, thình lình mây che phủ trại và vinh quang của CHÚA xuất hiện. 43 Môi-se và A-rôn liền đi đến trước Trại Hội Kiến. 44 CHÚA bảo Môi-se: 45 “Hãy ra khỏi giữa hội chúng này thì Ta sẽ tiêu diệt chúng nó ngay lập tức!” Môi-se và A-rôn liền sấp mặt xuống đất. 46 Môi-se bảo A-rôn: “Xin anh cầm lư hương mình, đặt trầm hương vào với lửa lấy từ bàn thờ rồi đi gấp đến giữa hội chúng để làm tế lễ chuộc tội cho họ. Vì CHÚA đã nổi thạnh nộ và trận dịch đã bắt đầu!” 47 Vậy, A-rôn làm theo điều Môi-se căn dặn và chạy vào giữa hội chúng. Trận dịch đã bắt đầu hành hại nhân dân, nhưng A-rôn dâng hương và chuộc tội cho họ. 48 Ông cứ đứng giữa người sống và người chết, trận dịch ngừng lại. 49 Nhưng mười bốn ngàn bảy trăm người đã chết vì trận dịch đó, ngoài những kẻ đã chết vì Cô-rê. 50 Lúc ấy, A-rôn quay lại với Môi-se tại cửa Trại Hội Kiến vì trận dịch đã chấm dứt.

 

SUY GẪM:

C. 36-40 Ngọn lửa của Đức Chúa Trời thiêu đốt những kẻ đứng trước Ngài đang dâng hương. Giờ đây, Đức Chúa Trời phán bảo Môi-se và A-rôn làm các lư hương nên thánh qua việc dát mỏng những lư hương này để làm vỏ bọc bàn thờ. Điều này sẽ trở thành một ghi nhớ cho toàn dân Y-sơ-ra-ên rằng hễ ai ngoài dòng dõi A-rôn dâng của lễ sẽ trở nên giống như Cô-rê. Hãy suy gẫm tấm lòng của Cha muốn người của Đức Chúa Trời được trang bị kỹ lưỡng để làm mọi việc lành (2 Ti 3:17).

C. 41 Ngày hôm sau, dân sự đổ lỗi Môi-se và A-rôn, những người đã tận hiến cầu thay cho họ. Ngay “hôm sau”, sau khi họ tận mắt thấy ngọn lửa thiêu đốt của Chúa, họ lằm bằn và chuốc lấy sự đoán phạt lên mình. Chúng ta hãy thôi cằn nhằn và than phiền; thay vào đó hãy đến với Chúa mỗi ngày với sự ngợi khen và thờ phượng.

C. 45-57 Khi cả dân sự đáng chết, Môi-se và A-rôn lại quỳ gối sấp mặt trước Chúa cầu xin sự chuộc tội. Hãy nghĩ đến A-rôn đang cầm lư hương yêu thương chạy đến với dân sự đang than phiền trách móc mình. Chúng ta có thể áp dụng lời Chúa Giê-su “Hãy yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ con” (Mat 5:44) như thế nào?

Cầu nguyện Tạ ơn Chúa ban cho chúng con sự sống đời đời qua chức vụ của Đấng Christ, là Đấng đã đến cầu thay cho những tội nhân.

Bình Luận:

You may also like