Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Cây Gậy Của A-Rôn Nở Hoa

Ngày 05 – Cây Gậy Của A-Rôn Nở Hoa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Dân số 17:1-13

Gậy Của A-rôn

1 CHÚA dạy Môi-se: 2 “Hãy bảo mỗi trưởng chi tộc Y-sơ-ra-ên đem đến một cây gậy; nghĩa là mười hai cây gậy của các chi tộc trưởng của mỗi chi tộc. 3 Con phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình, và đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi; vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng chi tộc. 4 Con đem các gậy này đặt trong Trại Hội Kiến, trước Rương Giao Ước, là nơi Ta sẽ gặp con. 5 Gậy của người được Ta chọn sẽ trổ hoa, như vậy nhân dân sẽ không còn lý do gì để phàn nàn con nữa.”
6
Môi-se nói lại với người Y-sơ-ra-ên, và các trưởng chi tộc vâng theo huấn thị, đem gậy đến. 7 Môi-se đem cất mười hai cây gậy trong Trại Hội Kiến trước mặt Chúa. Gậy của A-rôn ở giữa các gậy khác. 8 Ngày hôm sau, khi Môi-se trở vào Trại Hội Kiến, ông thấy cây gậy của A-rôn tượng trưng cho chi tộc Lê-vi, đã đâm chồi, trổ hoa, và kết quả, có trái hạnh nhân đã chín. 9 Môi-se đem các cây gậy từ trong Trại Hội Kiến ra cho mọi người xem, họ sững sở đứng nhìn, và cuối cùng các trưởng chi tộc lấy gậy mình về. 10 Nhưng Chúa lại bảo Môi-se: “Đem gậy của A-rôn đặt tại trước Rương Giao Ước, dùng nhắc nhở, cảnh cáo nhân dân về vụ nổi loạn này, để họ khỏi chết vì tai vạ và không bao giờ dám phàn nàn Ta nữa.” 11 Môi-se vâng lời Chúa. 12 Người Y-sơ-ra-ên hoảng sợ nói với Môi-se: “Nầy chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy! 13 Phàm ai đến gần Trại Hội Kiến đều chết, thì chúng tôi chết hết sao?”

 

SUY GẪM:

C. 1-5,10 Đức Chúa Trời trực tiếp giải quyết nan đề. Đức Chúa Trời, Đấng phán xét những người chống lại Môi-se và A-rôn, cho biết rõ ràng ai là người lãnh đạo được lựa chọn. Mười hai cây gậy từ mười hai trưởng chi tộc được đem đến trước Chúa, và Ngài công bố cây gậy của người được lựa chọn sẽ nở hoa. Việc này để làm im lặng tất cả mọi tiếng than phiền về chức vị lãnh đạo và ngăn ngừa sự kiêu ngạo giữa vòng các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng không thờ ơ với những nan đề giữa vòng chúng ta ngày nay, nhưng đối xử với chúng ta cách công bằng. Hãy tin cậy nơi Chúa cả khi đối diện những nan đề mình không hiểu và hãy cầu nguyện.

C. 12,13 Cây gậy của A-rôn nở hoa như dấu chỉ của Chúa cho Y-sơ-ra-ên để làm im sự than phiền hầu cho họ khỏi chết (c. 5,10). Ngài phán xét sự nổi loạn của Cô-rê, và cảnh báo chống lại sự ác rồi bày tỏ con đường sống thông qua cây gậy của A-rôn. Nhưng khi mọi người đều thấy dấu chỉ, họ lại sợ hãi lẩm bẩm “Chúng ta sẽ chết cả sao?” Họ không tin cậy ân sủng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghe lời cảnh báo của Đức Chúa Trời thì đừng sa vào tội lỗi, hãy để ý, chớ thở dài, bỏ cuộc hay than phiền mà thành ra phạm tội với Chúa.

Cầu nguyện Ngợi khen Chúa đã chứng tỏ chức thầy tế lễ của A-rôn và sắn sẵm con đường sống cho dân sự Y-sơ-ra-ên.

Bình Luận:

You may also like