Home Dưỡng Linh Sự Chấp Nhận Không Đòi Hỏi Sự Chấp Thuận

Sự Chấp Nhận Không Đòi Hỏi Sự Chấp Thuận

by Rick Warren
30 đọc

“Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.” (Rô-ma 15:7 BTT)

Bạn có biết là mỗi khi bạn bày tỏ tình yêu thương thì việc đó sẽ làm vinh hiển danh Chúa? Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và sự vinh hiển bày tỏ Đức Chúa Trời thực sự là Đấng như thế nào.

Chúa nói: “Ta là Đấng yêu thương. Ta là Đấng nhân từ. Ta muốn con giống Ta. Ta muốn con phát triển tính cách của con.” Bạn sẽ không bao giờ trở thành Chúa được. Thậm chí, bạn còn sẽ không bao giờ trở thành một vị thần, dù chỉ là vị thần nhỏ xíu được. Nhưng Chúa nói rằng Ngài muốn bạn trở nên giống Ngài. Chúa muốn bạn phát triển tính cách của Ngài. Cha nào con nấy. Ngài muốn bạn học cách yêu thương con người theo cách Ngài yêu thương con người, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

Mỗi khi bạn làm như vậy thì việc đó bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Tất nhiên, một trong những cách bạn yêu thương người khác chỉ là chấp nhận họ. Chỉ vì bạn không thích những gì người khác làm không có nghĩa là bạn không thể chấp nhận họ.

Bạn có biết sự khác biệt giữa sự chấp nhận và sự chấp thuận là gì không? Bạn có thể chấp nhận một người nào đó mà không chấp thuận tất cả mọi điều người đó làm. Hai việc này khác xa nhau! Chúng ta chấp nhận mọi người; nhưng chúng ta không chấp thuận tất cả mọi việc họ làm. Vì vậy, cho dù mọi người có làm gì, làm với ai, làm bằng cách nào, làm bao lâu, bạn vẫn phải yêu thương họ. Bạn phải chấp nhận họ. Điều đó không có nghĩa là bạn phải chấp thuận những gì họ làm. Chúa yêu bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài chấp thuận mọi việc bạn làm.

Tình yêu thương không có nghĩa là tôi chấp thuận mọi thứ bạn làm. Yêu thương nghĩa là nói “Tôi chấp nhận bạn cho dù bạn có làm gì đi nữa.”

Rô-ma 15:7 chép: “Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (BTT).

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like