Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 84: Tại Sao Con Cần Phải Yêu Kẻ Thù Nghịch Mình?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 84: Tại Sao Con Cần Phải Yêu Kẻ Thù Nghịch Mình?

30 đọc

Nhiều Cơ đốc nhân không biết tại sao Chúa Giê-su nói, “Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” (Lu-ca 6:27-28). Họ không yêu kẻ thù mình và họ không hiểu tại sao họ nên yêu những người đó. Họ nghĩ rằng lý do duy nhất Chúa Giê-su có đủ tình yêu để làm điều đó là vì Ngài là Con Đức Chúa Trời. Nhưng họ không cho rằng Ngài thực sự mong đợi họ yêu kẻ thù của họ. Nên họ không biết tại sao Chúa lại bảo họ làm vậy.

Ý Chúa chính là như vậy. Ngài không chỉ nói một lần trong chương này. Ngài nói hai lần. Mấy câu sau Ngài lặp lại, “Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn. … Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ” (Lu-ca 6:35)

Con nên yêu những người vô ơn. Và con còn phải yêu cả những người xấu xa nữa. Tại sao? Vì Chúa yêu họ. Cho nên nếu con thuộc về Chúa, con sẽ yêu như Ngài đã yêu họ. Điều này sẽ chứng minh con là con cái Ngài và con biết Ngài. “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8).

Nhưng chỉ bởi vì con yêu mọi người không có nghĩa là con nên yêu việc họ làm. Nếu họ làm điều sai trái thì sao? Kinh Thánh ra lệnh, “Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác” (Thi thiên 97:10). Chúa muốn những người vô ơn phải biết ơn. Ngài không thích họ cứ nhận mà không biết ơn. Và Chúa muốn người xấu xa trở nên tốt đẹp. Và Ngài không muốn họ tổn thưởng người khác. Nhưng hiện giờ, Ngài đang bày tỏ sự thương xót trên họ.

Vào ngày tận thế, Chúa sẽ phán xét tất cả những người ích kỷ và độc ác. Rồi họ sẽ phải chịu khổ vì đã sống cuộc đời ích kỷ. Họ sẽ bị trừng phạt nếu họ chưa từng ăn năn. Nhưng hiện nay, Ngài cho họ rất nhiều cơ hội để thay đổi.

Làm sao con có thể yêu người mà việc họ làm khiến con tức giận? Con cần phải bỏ đi sự giận dữ và tha thứ cho họ. Đôi khi thật khó để làm điều này. Nhưng hãy nhớ lại những gì Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho kẻ thù của Ngài. Họ đã khiến cho Phi-lát đóng đinh Ngài. Nhưng ngay cả khi chịu khổ nạn và chết trên thập tự giá, Chúa Giê-su nói rằng, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34).

*****

Hãy xin Chúa giúp con hôm nay yêu kẻ thù mình.

Con có thể yêu kẻ thù mình không? Tại sao?

Tại sao con không cần phải yêu những điều họ đang làm?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like