Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Đức Chúa Trời Thành Tín (1)

Ngày 26 – Đức Chúa Trời Thành Tín (1)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Thánh Thi 105:1-23

Đức Chúa Trời và Dân Ngài

1 Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn Danh Ngài; Hãy truyền cho muôn dân biết các việc quyền năng Ngài. 2 Hãy ca hát cho Chúa, hãy ca ngợi Ngài; Hãy công bố tất cả những việc diệu kỳ của Ngài. 3 Thật vinh hạnh ở trong danh thánh Ngài; Nguyện lòng những người tìm kiếm CHÚA được vui vẻ. 4 Hãy tìm kiếm CHÚA và sức lực Ngài; hãy luôn luôn tìm kiếm sự hiện diện Ngài. 5 Hãy ghi nhớ những việc diệu kỳ Ngài đã làm; những phép lạ và những phán xét miệng Ngài đã phán. 6 Hỡi dòng dõi Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài; hỡi con cái Gia-cốp, những người Ngài chọn. 7 Chính Ngài, CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta; các phán xét của Ngài là cho toàn trái đất. 8 Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi, và nhớ lời Ngài đã truyền đến ngàn đời; 9 Giao ước mà Ngài đã lập với Áp-ra-ham, lời thề mà Ngài đã thề cùng Y-sác; 10 Ngài cũng xác nhận nó với Gia-cốp như một qui luật; với Y-sơ-ra-ên như một giao ước đời đời. 11 Ngài phán: Ta sẽ ban cho ngươi vùng đất Ca-na-an, là sản nghiệp của các ngươi. 12 Lúc ấy họ là một nhóm nhỏ, Ít người, là kiều dân tạm trú trong xứ; 13 Đi từ nước này sang nước nọ; từ vương quốc này đến dân tộc khác. 14 Ngài không để ai áp bức họ; vì cớ họ, Ngài quở trách các vua; 15 Rằng: “Chớ đụng đến những người được ta xức dầu, đừng làm hại các tiên tri của ta.” 16 Ngài đem đói kém đến trong xứ; Ngài hủy hoại nguồn lương thực của chúng. 17 Ngài sai một người đi trước họ, là Giô-sép bị bán làm nô lệ. 18 Chân người bị cùm đau đớn; cổ người phải đeo xiềng sắt, 19 Cho đến khi lời tiên đoán của người được ứng nghiệm. Lời của CHÚA chứng nghiệm người là đúng. 20 Vua sai tha Giô-sép; Đấng cai trị các dân phóng thích người. 21 Vua đặt người cai quản cung vua, lập người quản trị mọi tài sản mình; 22 Để giáo huấn các quan theo ý mình và dạy dỗ các trưởng lão của vua khôn ngoan. 23 Bấy giờ ông Y-sơ-ra-ên xuống Ai-cập, tức là Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Cham.


SUY GẪM:

C.7-15 Đức Chúa Trời giữ gìn giao ước của Ngài. Ngài lập giao ước và không quên lời Ngài đã phán cho hàng ngàn thế hệ con cháu. Mỗi nhóm dân được dẫn dắt bởi người cầm đầu một chi phái có thể cảm thấy lời hứa của Đức Chúa Trời chẳng khác gì một giấc mơ khó thực hiện. Nhưng Đức Chúa Trời hành động vì họ ngay cả khi Áp-ra-ham, Gia-cốp, Y-sác và Gia-cốp yếu đuối và nhỏ bé. Cho dù được nhìn nhận như những nhóm người ngoại bé nhỏ trên thế gian này, hãy nhớ rằng chúng ta có lời hứa và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời.

C.16-22 Đức Chúa Trời ghi nhớ giao ước và bảo vệ Y-sơ-ra-ên khỏi sự áp bức, thiết lập quyền cai trị của Giô-sép trước khi nạn đói kém xảy đến. Đức Chúa Trời mở ra tương lai cho dân tộc này khi họ sắp chết. Điều này là bởi sự thành tín của Đức Chúa Trời, luôn nhớ đến giao ước (Sáng Thế 15:13-16). Bạn có đang ở trong tình trạng dường như sắp chết không? Hãy trông cậy sự cung ứng đặc biệt của Đức Chúa Trời.

C.1-6 Tấm lòng những người tìm kiếm Chúa và quyền năng của Ngài tràn ngập vui mừng. Tất cả điều mà con người có thể làm là ngợi khen những công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ngợi khen và rao truyền Danh của Ngài.

Cầu nguyện Ngợi khen Ngài, Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi và bảo vệ con mỗi khi con gặp hoạn nạn.

Bình Luận:

You may also like