Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Lời Hứa Của Chúa Giê-xu, Lời Hứa Của Phi-e-rơ

Ngày 17 – Lời Hứa Của Chúa Giê-xu, Lời Hứa Của Phi-e-rơ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác 14:22-31

Lễ Tiệc Thánh

22 Đang khi ăn, Đức Giê-su lấy bánh, chúc phước, bẻ ra và đưa cho các môn đệ. Ngài bảo: “Hãy nhận lấy, đây là thân thể Ta.” 23 Ngài cũng lấy chén, tạ ơn rồi trao cho họ, và tất cả đều uống. 24 Ngài nói: “Đây là huyết giao ước đổ ra cho nhiều người. 25 Thật, Ta nói cùng các con, Ta sẽ không uống nước nho nầy nữa cho đến ngày Ta uống nước nho mới trong Nước Đức Chúa Trời.” 26 Sau khi đã hát thánh ca Đức Giê-su và các môn đệ đi ra để lên núi Ô-liu.

Đức Giê-su Báo Trước Việc Phê-rơ Chối Ngài

27 Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Tất cả các con đều sẽ vấp ngã, như lời Kinh Thánh đã chép: ‘Ta sẽ đánh người chăn thì chiên sẽ bị tan lạc. 28 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi đến Ga-li-lê trước các con.” 29 Phê-rơ thưa với Ngài: “Dù mọi người sẽ vấp ngã, nhưng con sẽ không.” 30 Đức Giê-su bảo ông: “Thật, Thầy bảo con, đêm nay trước khi gà gáy hai lần, con sẽ chối Ta ba lần.” 31 Nhưng Phê-rơ càng quả quyết: “Dù phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy đâu.” Tất cả các môn đệ đều nói như vậy.


SUY GẪM:

C.22-25 Bữa tiệc này sẽ được kết thúc trong vương quốc đời đời. Những gì chúng ta đang kinh nghiệm hiện giờ chỉ là một phần nhỏ của những điều sẽ xảy đến. Nếu trong lòng chất chứa và thỏa mãn với những điều thuộc về thế gian, chúng ta sẽ không bao giờ được dự phần và không thể có được niềm hy vọng trong bữa tiệc này.

C.27,28 Đức Chúa Giê-su biết rõ các môn đệ đều yếu đuối. Cho dù họ sẽ hoảng sợ và chạy trốn, Ngài vẫn hứa sẽ đợi họ tại nơi mà Ngài kêu gọi họ lần đầu tiên. Lý do vì sao ngày hôm nay chúng ta có thể phục vụ Chúa chính là bởi ân sủng của Chúa Giê-su, Đấng tìm chúng ta mặc dù chúng ta cũng đã khiếp sợ và chạy trốn.

C.29-31 Đức Chúa Giê-su biết rằng cho dù Phê-rơ quả quyết sẽ theo Ngài đến cùng, thì ông ta vẫn chối Chúa ba lần và rời bỏ Ngài. Có lẽ Phê-rơ đã sẵn sàng đối mặt với sự khổ đau. Nhưng dẫu đó là điều mà Chúa Giê-su đã cầu nguyện cách thống hối, Phê-rơ đã phạm sai lầm trong việc giải quyết vấn đề bằng sức riêng của mình. Nếu lời hứa và quyết tâm của chúng ta không xuất phát từ tấm lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chẳng khác Phê-rơ, người đã huênh hoang khoác lác, lời nói không đi đôi với việc làm.

Cầu nguyện Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã bước đi trên con đường vâng phục để tôn vinh Đức Chúa Trời. Xin giúp chúng con đồng bước đi trên con đường đó.

Bình Luận:

You may also like