Home Dưỡng Linh Một Khuôn Mẫu Nghiêm Trọng Của Lịch Sử

Một Khuôn Mẫu Nghiêm Trọng Của Lịch Sử

by Ban Biên Tập
30 đọc“…Các dân đều ngã dưới Ngài.” (Thi-thiên 45:5b).

Trong một nghiên cứu mạnh bạo với đầu đề “Khi Những Quốc Gia Chết”, tiến sĩ Jim Nelson Black tìm thấy 10 yếu tố đã thể hiện trong các nền văn minh vĩ đại quá khứ dẫn đến sự suy thoái và sụp đổ của chúng. Ở một vài nền văn hóa, ông Black quan sát thấy, chỉ một ít chừng 3 hay 4 triệu chứng của xã hội, phong tục, và luân lý khi suy giảm cũng đủ để mang một xã hội đến điểm sụp đổ mau chóng. Danh sách các yếu tố gồm có:

1.Gia tăng tình trạng vô luật pháp.

2.Mất đi trật tự kinh tế.

3.Lạm phát thủ tục giấy tờ.

4.Sa sút nền giáo dục.

5.Suy giảm của nền móng văn hóa.

6.Không còn tôn trọng về truyền thống.

7.Gia tăng chủ nghĩa vật chất.

8.Nổi dậy tình trạng vô luân.

9.Thối nát của tín ngưỡng.

10.Hạ giá trị đời sống con người.

Nói một cách bi quan, theo như tiến sĩ Black, đất nước này là một xứ sở đầu tiên trong lịch sử có đủ cả 10 triệu-chứng hiện diện trong xã hội cùng một lúc! Các đế quốc vĩ đại trước chúng ta đã bị suy vi thành gạch vụn cũng bởi một quyền lực y hệt đang thắng thế trong đất nước này hôm nay.

Trong phần lượng giá về sự nguy hiểm cho một xã hội muốn sinh sống không cần đến Đức Chúa Trời, Charles Corson phát biểu rằng “Bạn ngửi được mùi thối nát, bạn ngửi thấy xác thịt mục rữa của nền văn minh Phương Tây ngày hôm nay, rất giống như bạn đã ngửi sự mục nát của đế quốc La-mã trong thế kỷ thứ tư và thứ năm vậy.

Thiên Chúa nói, “vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân, và khinh Lời của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên. 25 Nhân đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên nghịch cùng dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó; núi non đều rúng động: xác chết chúng nó như phân ngang ngửa giữa đường. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.” (Ê-sai 5:24b, 25)

Hãy ghi nhận Lời cảnh cáo về sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng cũng chú ý rằng vì lòng mong mỏi của Ngài trong sự thương xót, “nhưng tay Ngài còn giơ ra”. Liệu xứ sở này sẽ rơi vào một dự đoán như khuôn mẫu lịch sử, hay sẽ chồm dậy khỏi điều này từ một cơn phấn hưng tâm linh rộng lớn?

Bill Bright
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like