Home Dưỡng Linh Sự Dâng Hiến Của Bạn Phản Ảnh Được Ân Sủng Chúa Như Thế Nào?

Sự Dâng Hiến Của Bạn Phản Ảnh Được Ân Sủng Chúa Như Thế Nào?

by Rick Warren
30 đọc

“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.”  (II Cô-rinh-tô 9:7-8)

Nếu bạn muốn đo lường mức độ hiểu biết ân điển Chúa và sống nhờ ân điển như thế nào, hãy nhìn vào mức dâng hiến của bạn.

Kinh Thánh dạy rằng, “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” (II Cô-rinh-tô 9:7-8).

Lưu ý những chữ “đủ” – “đủ mọi thứ ơn (ân điển),”  “mọi sự”, “mọi lúc,” “đủ mọi điều cần dùng” – đó là những lời hứa dành cho người trở nên giống như Đấng Christ. Đấng Christ như thế nào? Ngài là Đấng ban cho. Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi đã ban. Chỉ khi nào bạn học tập rời rộng trong thì giờ, tiền bạc, phương tiện, và cơ hội bạn mới trở nên giống như Chúa. Không có bằng chứng nào lớn hơn để bày tỏ sự hiểu biết về ân điển của bạn bằng lòng tử tế, rời rộng đối với người khác và đối với Chúa.

Nếu bạn dễ bị căng thẳng hay thủ thế mỗi khi mục sư của bạn đề cập đến việc dâng hiến, điều đó chứng tỏ bạn không hiểu về ân sủng. Xin hãy xem lại câu Kinh Thánh trên. Phao-lô nói rằng nếu bạn dâng một cách vui lòng và rộng rãi, Chúa sẽ lo cho bạn trong mọi nhu cầu của bạn, trong mọi lúc, bằng mọi cách, tùy theo sự cần dùng của bạn.       

Đây là câu hỏi: Bạn có sẵn lòng tin cậy Chúa là Đấng đã phó sự sống Ngài vì bạn không? Nếu bạn có thể tin cậy Ngài trong sự cứu rỗi, sao bạn lại không thể tin cậy Ngài trong vấn đề tài chính của bạn?

Sự thật bạn không sở hữu điều gì cả. Đức Chúa Trời cho bạn mượn 70 hay 80 năm trong cuộc sống. Trước tiên tất cả đều thuộc về Ngài. Nếu con gái tôi đến với tôi và tôi cho nó năm đồng để mua một món quà cho tôi, tiền ấy trước tiên thuộc về ai?

Chúa đối với chúng ta cũng như vậy. Ngài ban cho chúng ta thật rời rộng. Rồi Ngài phán, “Giờ đây con hãy bày tỏ chút lòng biết ơn. Hãy rời rộng trong sự dâng hiến, kể cả trong tiền dâng phần mười.” Ngài có cần những số tiền đó không? Không. Ngài muốn bạn trở nên giống như Ngài. Ngài muốn bạn có một tâm tình sẵn lòng nói, “Tôi thật mong được dự phần dâng hiến trong mọi lãnh vực.”

Rô-ma 8:32 chép rằng, “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?”

Thực ra, bạn có thể nói nhiều về lòng yêu Chúa, hát về cách tin cậy Chúa, đặt Chúa ưu tiên trong đời sống mình, nhưng cách bạn sử dụng tài khoản ngân hàng và ví tiền của bạn mới thực sự là chỗ bày tỏ mức độ bạn hiểu biết ân điển của Chúa như thế nào.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like