Home Dưỡng Linh Tại Sao Chúa Giê-xu Phải Chết Cho Tội Lỗi Chúng Ta?

Tại Sao Chúa Giê-xu Phải Chết Cho Tội Lỗi Chúng Ta?

by ChristianToday
30 đọc

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày chúng ta tưởng nhớ đến sự chết của Con Đức Chúa Trời cho tội lỗi của cả thế gian.

Thập tự giá là biểu tượng của sự kiện lớn nhất chưa từng có trong lịch sử – thời điểm mà Đức Chúa Trời giải phóng toàn thể nhân loại khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Kinh Thánh đã nói rằng từ trước khi sáng thế, Chúa đã định trước rằng Ngài sẽ đến thế gian để phó sự sống Ngài cho tất cả chúng ta.

Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá chưa? Hãy suy ngẫm về điều đó – Đấng tối cao, tối thượng nhất của toàn cõi vũ trụ đã giáng sinh dưới hình dạng của con người thấp kém chỉ để chết cách nhục nhã và đau đớn. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?

Có những cách khác mà Chúa có thể sử dụng để cứu chúng ta vì Ngài là Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự, nhưng thập tự giá là cách tốt nhất mà Chúa đã tìm ra và cũng là cách tốt nhất để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Dưới đây là 4 lý do tại sao Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta.

1. Vì không có của lễ hy sinh nào đủ điều kiện

Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời yêu cầu tội lỗi phải được chuộc bằng cách hy sinh mạng sống của những sinh vật vô tội vì tiền công của tội lỗi là sự chết, vậy nên mới có sự dâng sinh tế bằng súc vật và chim bồ câu trong thời Cựu Ước. Tuy nhiên huyết của các con sinh tế chỉ có thể che đậy chứ không thể cất đi tội lỗi (Hê-bơ-rơ 10:4-6). Vậy nên để chuộc tội cho mọi người trên đất, chỉ duy nhất một Người không có tội lỗi chi hết mới có thể mang gánh tội lỗi cho nhiều người, đó là Chúa Giê-xu. Ngài là của lễ hy sinh một lần và đủ cả cho cả nhân loại.

 Hê-bơ-rơ 9:26-28 nói,  “…Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người…

2. Vì bản chất của Đức Chúa Trời là công chính

Đức Chúa Trời không thể xí xóa tội lỗi vì như vậy sẽ không công bình và sự công chính lại là bản chất của Chúa. Cái giá của tội lỗi phải được trả, vậy nên Chúa Giê-xu đã tự mình chịu lấy gánh nặng trả giá cho tội lỗi của cả ngàn thế hệ.

3. Để cho chúng ta thấy Chúa yêu chúng ta đến nhường nào

Đức Chúa Trời không chỉ là Chúa của sự công chính, mà Ngài còn là Chúa của tình yêu thương. Tại sao Đức Chúa Trời lại sai Chúa Giê-xu – Con một của Ngài – đến để chết cho thất bại của chúng ta, những con người đã làm Ngài thất vọng hết lần này đến lần khác? Bởi vì ngay cả khi chúng ta không xứng đáng với tình yêu thương và ân điển của Ngài, Chúa vẫn yêu chúng ta.

Giăng 3:16 nói cho chúng ta biết , “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

4. Để cho chúng ta thấy giá trị của sự khiêm nhường

Vì Chúa của toàn cõi vũ trụ này đã giáng xuống và chịu sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ vào nhà của một người thợ mộc cùng vợ của người ắt phải rất khiêm nhường. Vì vậy, chúng ta được đảm bảo rằng Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một tấm gương tốt nhất về sự khiêm nhường tột bực.

Phi-líp 2:5-7 nói, “Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Giê-xu đã có, Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ; Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người.

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: Christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like