Home Dưỡng Linh Thỏa Lòng Hôm Nay và Lâu Bền Mãi Mãi

Thỏa Lòng Hôm Nay và Lâu Bền Mãi Mãi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 Sự bình an của chúng ta không tùy thuộc vào các hoàn cảnh của mình. Sứ-đồ Phao-lồ dạy rằng chúng ta vẫn có thể hoàn toàn hài lòng bất kể ở trong cục diện nào. Trong Phi-líp 4:11, ông dùng chữ ‘học tập” qua một chuỗi biến cố  cao điểm trong một bức tranh hiện thực. Những kinh nghiệm cao độ mà chúng ta thấy mình bị ngập tràn chỉ là các việc Phao-lồ tuyên bố giúp ông học tập điều bí mật của sự bình an và thỏa lòng.


Trong câu 10, bỏ mặc mọi hoàn cảnh đáng sợ, Phao-lồ chọn sự chú tâm vào những gì mình đã có, thay vì nhìn đến những gì mình không có, và nói, “Tôi rất vui mừng trong Chúa vì cuối cùng anh chị em lại quan tâm đến tôi”. Do đó, bởi sự tập trung vào những gì mình có và dâng lời cảm tạ như bình thường, vòng đai căng thẳng và bất mãn sẽ bị bẻ gãy. Điều này nghe thật giản dị, nhưng phải nhớ rằng các quảng cáo thương-mại trên đài truyền hình đã được thiết kế để đẩy bạn sang chiều ngược lại, làm bạn cảm thấy có một nhu cầu thu hút. Chưa có chiếc xe hơi đó, căn nhà kia, cuộc hẹn hò, trang phục, thuốc nhuộm tóc, vv… bạn sẽ thấy mình không hạnh phúc cho tới chừng nào đạt được.


Thực hành để trở nên biết ơn một cách tích cực. Hãy cảm tạ Thiên Chúa về viêc làm, nếp hôn nhân, và chiếc xe mình đang có, về sức khoẻ mình đang mang. Lòng biết ơn có sức mạnh thay đổi tầm nhìn của chúng ta! Kinh thánh nói cho chúng ta rằng biết ơn là ý muốn của Chúa Trời, như sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, “Hãy vui mừng mãi mãi; 17 Cầu nguyện không thôi; 18 trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” Khi bạn và tôi vô ơn, chúng ta chỉ gây ra những tổn hại đến sức khỏe của cả tinh thần và cảm xúc, chúng ta trở thành không vâng phục.


Sự bình an trong nội tâm là điều để học tập, không phải là điều chúng ta làm trọn được. Hai lần trong thư gửi đến người Phi-líp, Phao-lồ tuyên bố rằng ông tập để thỏa lòng. Chữ thoả lòng không mang ý nghĩa buông bỏ hướng đi hay mục đích. Nói theo nghĩa đen, nó mang ý nghĩa tự thấy đầy đủ. Phao lồ đang nói rằng ông đã có đủ mọi thứ mình cần. Ông có sự bình-an, niềm vui, và nỗi thỏa lòng thật. Ông thỏa mãn, trông thấy sự cung cấp của Đức Chúa trời lả đầy đủ. Sự thỏa lòng không tìm được ở bên ngoài của bạn, nó phải làm ở bên trong lòng bạn. Mục sư Chuck Swindoll đã viết, “Niềm hạnh phúc có 10% do những gì xảy đến trong đời sống bạn, và 90% là do bạn đáp ứng lại những điều ấy như thế nào.” Thái-độ là điều tối thượng. Một triết gia Hi-lạp đã nói, “Người nào không thấy đủ với ít ỏi, sẽ không có gì đủ cho mình được.” Nếu bạn không thể kinh nghiệm sự thỏa mãn và hài lòng với những liên hệ đang có, xe cộ, nhà cửa, và số thu nhập, và xem đó như là kết quả thuộc những tài nguyên thánh của Thiên Chúa, thì bạn sẽ chẳng bao giờ được an ổn. Điều này là do bạn đã thông giải hoàn cảnh mình theo sự soi sáng của một chiếc cân chưa hề chuyển động.


Sự thỏa lòng không phải là một biến cố của tương lai! Nó không phải là ngoại vật để có thể đạt lấy được, nhưng đúng ra nó là một sự thật ở trong lòng để nắm bắt.


Chip Ingram (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like