Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Điều Gì Bạn Yêu Quý Nhất

Ngày 02 – Điều Gì Bạn Yêu Quý Nhất

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Mác 10:13-22

Đức Giê-su Ban Phước Cho Con Trẻ

13 Người ta đem trẻ con đến cùng Đức Giê-su để Ngài đặt tayrờ  trên chúng nhưng các môn đệ khiển trách họ. 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bất bình nên bảo: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ đó. 15 Ta nói thật cùng các con, ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như một trẻ thơ thì chẳng được vào đó.” 16 Rồi Ngài ôm các con trẻ vào lòng, đặt tay ban phước cho chúng.

Người Giàu

7 Khi Ngài vừa lên đường có một người chạy đến quỳ trước mặt Ngài và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?” 18 Ngài bảo người: “Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời. 19 Anh đã biết các điều răn: ‘Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng ăn cắp, đừng làm chứng dối, đừng lường gạt, phải hiếu kính cha mẹ.’ ” 20 Người ấy đáp: “Thưa Thầy, tôi đã giữ những luật nầy từ khi còn nhỏ.” 21 Đức Giê-su nhìn anh, thấy thương và bảo: “Anh còn thiếu một điều, hãy đi bán hết những gì anh có đem cho kẻ nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta.” 22 Khi nghe như vậy, mặt mày người ủ rũ, buồn rầu bỏ đi vì có nhiều tài sản lắm.
SUY GẪM:

C.14,16 Nước Đức Chúa Trời dành cho những người giống như con trẻ, và tiếp nhận Nước Ngài như một trẻ thơ. Một đứa trẻ không thể sống sót nếu không có người chăm sóc, và nó phải thuộc về một ai đó. Chính vì thế, người thuộc về Đức Chúa Trời và coi đó là giá trị lớn lao quan trọng có thể trở nên một công dân thiên thượng. Nước Đức Chúa Trời có phải là điều bạn cũng đang khao khát và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì điều đó?

C.17,22 Người giàu có bất chấp hiểm nguy và tìm đến Chúa Giê-su, người bị coi như một kẻ nổi loạn, vì anh ta rất quan tâm đến sự sống vĩnh phúc. Tuy vậy anh ta còn yêu quý của cải mình hơn thế, đến nỗi không thể tiếp nhận Chúa Giê-su. Anh ta đến để tìm sự sống vĩnh phúc, nhưng với việc phải từ bỏ chính bản thân mình, anh ta nhận thấy con đường của sự sống vĩnh phúc là một con đường chông gai. Đối với những người không thể từ bỏ bản thân mình, Phúc Âm sẽ không phải là một tin tốt lành mà là một tin nặng nề.

C.18-20,22 Khi Đức Chúa Giê-su hỏi anh ta có giữ gìn điều răn thứ sáu trong chín điều răn, người thanh niên tự tin trả lời rằng đã làm như vậy. Nhưng bởi đặt lòng mình nơi sự giàu có, người thanh niên cuối cùng đã chối bỏ điều răn của Đức Chúa Trời thật, là Chúa Giê-su. Chúng ta có thể thấy anh ta không chỉ chối bỏ Mười Điều Răn, mà còn chối bỏ cả điều răn phải yêu kính Chúa hết lòng, hết sức và hết linh hồn mình. Nếu chúng ta không yêu kính Đức Chúa Trời và yêu kính Ngài trước nhất, mọi điều trong cuộc sống trở nên điều dối trá và chúng ta trở thành kẻ tham lam.

Cầu nguyện Xin giúp con yêu Chúa hơn mọi điều trong thế gian.

Bình Luận:

You may also like