Home Thánh Kinh Hàng Ngày Những Luật Lệ Về Kết Hôn Và Ly Dị Từ Buổi Sáng Thế

Những Luật Lệ Về Kết Hôn Và Ly Dị Từ Buổi Sáng Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Chúa)

1. Đức Chúa Giê-su trả lời câu hỏi khó của những người Pha-ri-si.

1) Chúa Giê-su đã chuyển biến câu hỏi gài bẫy của những người Pha-ri-si hiểu sai một cách nghiêm trọng về lời truyền dạy của Môi-se, như thế nào (c.5-6)?

2) Vì sao Đức Chúa Trời cho phép viết về trường hợp ly dị trong luật pháp Cựu ước (c.5; Phục truyền 24:1-4)?

2. Nguyên tắc về việc kết hôn từ buổi sáng thế là gì (c.7-9; Sáng Thế 1:27, 2:24)?

1) c. 7:

2) c. 8:

3) c. 9:

3. Những nguyên tắc về việc kết hôn và ly dị trong Kinh Thánh là gì (c.11-12; 1Cô.7:10-16)?

1) c. 11-12; Ma-thi-ơ 19:9; 1Cô. 7:15:

2) 1Cô 7:12-14:

Câu chuyện chúng ta (Chia sẻ đời sống)

1. Sự phát triển của xã hội hiện đại đã dẫn tới sự bình đẳng giới, phụ nữ tham gia công việc nhiều hơn, khả năng kinh tế của người phụ nữ trở nên độc lập và quyết định hơn, đồng thời cũng dẫn tới tỉ lệ ly dị tăng cao. Nhưng Đức Chúa Giê-su nhắc lại nguyên tắc từ buổi sáng thế và nói rằng sự kết hiệp thánh của gia đình được thiết lập bởi Đức Chúa Trời không dễ dàng bị phá vỡ. Hãy chia sẻ về việc chúng ta có thể giúp đỡ những gia đình đang mâu thuẫn như thế nào qua Lời Chúa.

2. Hôn nhân lý tưởng chính là khi hai người trở nên độc lập hoàn toàn với bố mẹ, cả về mặt xã hội lẫn kinh tế, để kết hợp thành một thân trong Chúa Cứu Thế và xây dựng một gia đình mới trong Nước Đức Chúa Trời.

Tóm tắt

Đức Chúa Giê-su giải thích về kết hôn và ly dị bằng cách sử dụng nguyên tắc từ buổi sáng thế. Định nghĩa của việc ly dị được cho phép bởi luật pháp trong Cựu ước không phải là bỏ qua sự tự do đạo đức và thoải mái của người chồng, mà là mạng lưới xã hội an toàn để bảo vệ quyền lời chính đáng của người vợ.

Cầu nguyện cùng nhau

Những người tin kính và cả những người không tin cần phải biết về sự thánh khiết của hôn nhân và gìn giữ gia đình của họ thánh khiết.

Bình Luận:

You may also like