Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01 – Vấn Đề Li Hôn

Ngày 01 – Vấn Đề Li Hôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Mác 10:1-12

Vấn Đề Ly Dị
1 Từ nơi đó, Đức Giê-su đi vào vùng đất Giu-đê phía bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại họp nhau đến với Ngài, và như thường lệ Ngài dạy dỗ họ.
2 Các người Pha-ri-si đến hỏi như vầy để gài bẫy Ngài: “Đàn ông có được phép ly dị vợ không?”
3 Ngài đáp: “Môi-se truyền dạy các ông điều gì?”
4 Họ thưa: “Môi-se cho phép viết giấy ly dị để bỏ vợ.”
5 Đức Giê-su bảo họ: “Chính vì lòng các ông chai lì nên người đã viết cho các ông điều luật đó. 6 Nhưng từ lúc ban đầu trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên một nam và một nữ. 7 Vì thế người nam phải lìa cha mẹ mình để kết hợp với vợ, 8 và cả hai sẽ trở nên một thân.Nt: Thịt  Như vậy họ không còn là hai nữa mà là một thân. 9 Thế thì, khi Đức Chúa Trời đã kết hợp, loài người đừng phân rẽ.”
10 Khi vào nhà, các môn đệ lại hỏi Ngài về việc ấy. 11 Ngài trả lời: “Người nào bỏ vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ. 12 Còn nếu đàn bà bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.”
SUY GẪM:

C.3-5 Đức Chúa Trời cho phép ly dị bởi cớ tội ác của loài người (Phục Truyền 24:1) Câu này không nói đến sự đoán xét việc ly dị qua sự tự do của người đàn ông, nhưng là để nhấn mạnh lẽ thật rằng ly dị là tội ác phá vỡ lời hứa nguyện thiêng liêng giữa người nam và người nữ (Phục Truyền 24:1-4). Nhưng vào thời kỳ đó, người đàn ông đã diễn giải “những hành động đáng xấu hổ” một cách tùy tiện và lợi dụng điều đó để đè nén những người phụ nữ. Điều này cho thấy rằng chính mọi người tự làm mình xa cách khỏi Lời Chúa thể nào để hợp lý hóa tội lỗi và lòng tham lam của họ.

C.6-9 Khi những người Pha-ri-si xét xử việc ly dị thông qua những lời truyền dạy của Môi-se, Đức Chúa Giê-su cũng sử dụng chính năm sách Ngũ Kinh của Môi-se (một luật lệ từ thuở sơ khai) để nói đến bản chất thật sự của việc kết hôn. Kết hôn là một phần của công cuộc sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, là sự kết hợp hai người để trở nên “một thịt” và vì thế, loài người không thể phân rẽ. Sâu xa hơn, kết hôn không chỉ là mối liên kết giữa một người nam và một người nữ nhưng nó còn bày tỏ mối liên kết giữa hội thánh và Chúa Cứu Thế (Ê-phê-sô 5:32). Sự hiệp nhất giữa một người nam và người vợ khiến họ trở nên thánh hóa và qua việc học biết về tình yêu, một con đường mở ra dẫn tới sự sáng tạo mới trong sự hiệp nhất với Chúa Cứu Thế. Chính bởi vậy, việc dễ dàng lựa chọn cách ly dị để thỏa mãn lòng tham lam của một ai đó là một trọng tội và là sự chối bỏ một phần của sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã hoạch định.

Cầu nguyện Lạy Chúa, nguyện con yêu thương người chồng/ người vợ của mình mỗi ngày một nhiều hơn.

Bình Luận:

You may also like