Home Quốc Tế Các Cơ Đốc Nhân Ukraine Cầu Nguyện Giữa Trời Tuyết Cho Đất Nước Của Mình

Các Cơ Đốc Nhân Ukraine Cầu Nguyện Giữa Trời Tuyết Cho Đất Nước Của Mình

by Sưu Tầm
30 đọc

Các Cơ-đốc nhân Ukraine cầu nguyện ở bên ngoài, giữa trời tuyết, cho đất nước của họ trong giai đoạn nguy hiểm mà có thể sẽ xảy ra chiến tranh.

Các quan chức nhà thờ địa phương ở Ukraine đã tổ chức những buổi kiêng ăn cầu nguyện.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình Cơ-đốc của chúng ta ở tại Ukraine, trước những thời điểm đặc biệt quan trọng này; cầu xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, sự sáng suốt, sức mạnh, lòng can đảm, sự bảo vệ cho con cái của Ngài, cho các nhà cầm quyền và cho toàn thể dân chúng ở tại đây! -Anthony Caputi

Nguồn: Facebook/I’m  So Blessed Daily

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like