Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 31 – Như Lời Chúa Đã Truyền

Ngày 31 – Như Lời Chúa Đã Truyền

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 15:32-41

Xử Tử Một Kẻ Phạm Ngày Sa-bát

32 Trong thời gian dân Y-sơ-ra-ên ở trong sa mạc, họ bắt được một người đi lượm củi ngày Sa-bát. 33 Những người chứng kiến người ấy đang lượm củi mang nó đến cho Môi-se, A-rôn và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên. 34 Họ giam giữ anh vì chưa rõ phải xử trí thế nào. 35 CHÚA phán dạy Môi-se: “Người này phải chết. Cả hội chúng phải ném đá người ngoài trại quân.” 36 Vậy, hội chúng đem anh ra ngoài trại quân và ném đá xử tử anh như lời CHÚA đã truyền cho Môi-se.
Các Tua Áo

37 CHÚA phán dạy Môi-se: 38 “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên: Suốt các thế hệ tương lai, phải làm các tua nơi góc các chiếc áo, và kết một sợi dây xanh trên mỗi tua áo. 39 Các ngươi phải nhìn các tua áo ấy để nhớ lại tất cả các điều răn của CHÚA hầu cho các ngươi tuân hành và không làm băng hoại mình bằng cách đi theo các dục vọng của lòng và mắt mình. 40 Các tua áo sẽ giúp các ngươi nhớ lại và tuân hành mọi điều răn của Ta. Như vậy các ngươi sẽ biệt mình riêng ra thánh cho Ta, là Đức Chúa Trời các ngươi. 41 Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi. Đấng đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi.”


SUY GẪM:

C.32-36 Đức Chúa Trời phán bảo họ phải xử tử người vi phạm luật ngày Sa-bát một cách công khai. Bất kỳ lúc nào cộng đồng Y-sơ-ra-ên hoặc một cá nhân vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời, Ngài giáng sự đoán phạt và truất ra khỏi dân sự (15:29-31). Y-sơ-ra-ên có mối tương giao với Đức Chúa Trời và biết rõ luật lệ ngày Sa-bát, thế nhưng họ vẫn vi phạm, chủ động và cố ý. Chúa trừng phạt người vi phạm trước mặt mọi người và ngăn chặn tội lỗi đó không lây lan sang người khác.

C.37-40 Đức Chúa Trời chuẩn bị một phương cách để giúp dân sự nhớ lại và gìn giữ mọi điều răn thánh khiết của Ngài. Điều này được thực hiện bằng việc các thế hệ hậu duệ của Y-sơ-ra-ên phải làm các tua nơi góc áo và kết một sợi dây xanh trên mỗi tua áo. Đây là cách để họ ghi nhớ và nghĩ về Chúa mỗi khi họ mặc áo và là bằng chứng cho việc tuân giữ các điều răn. Nhưng sau đó, dân sự đã lạm dụng cách này để tạo ra cho họ sự công chính riêng của mình (Ma-thi-ơ 23:5). Một cách để ghi nhớ Lời Chúa chính là cách tiếp nhận sự tôn trọng và thừa nhận của mọi người. Cách nào bạn có để nghĩ đến Chúa mỗi ngày và sống một đời sống khiêm nhu trong sự vâng phục? Hãy nhớ làm cách nào để bạn đón nhận không phải là sự chú ý của mọi người mà sẽ giúp bạn vâng phục Lời Chúa.

Cầu nguyện Con muốn sống xứng đáng là đứa con của Đức Chúa Trời và lìa bỏ tội lỗi để có một đời sống thánh khiết.

Bình Luận:

You may also like