Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 65: Tại sao người Do Thái không thích người Sa-ma-ri?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 65: Tại sao người Do Thái không thích người Sa-ma-ri?

30 đọc

Trong thời của Chúa Giê-su, Sa-ma-ri ở giữa Giu-đa và Ga-li-lê. Trong nhiều thế kỷ trước đó, dân Israel từ chi phái Ép-ra-im và Ma-na-se sống ở đấy. Nhưng người A-si-ri đã đưa đi phần lớn người Israel sống tại đó đến một nơi xa xôi. Sau đó người A-si-ri đưa những dân mới đến từ Ba-by-lôn thế chỗ của họ. Những dân mới này kết hôn với một vài dân Israel còn sống ở đó. Thành phố chính của vùng đó là Sa-ma-ri. Nên họ được gọi là người Sa-ma-ri.

Lúc đầu những người mới tới thờ phượng thần của họ. Họ không thờ phượng Đức Chúa Trời. Nên Chúa đã sai sư tử đến và chúng giết hại mấy người. Rồi vua A-si-ri đưa một vài thầy tế lễ quay trở lại Israel. Các thầy tế lễ dạy những người dân mới tới thờ phượng Chúa. Sau đó sư tử tha cho họ. Nhưng người Sa-ma-ri thờ phượng cả Đức Chúa Trời với thần cũ của họ (xem 2 Các vua 17:24-29).

Trong thời của Xô-rô-ba-bên, người Do Thái trở về Giu-đa và xây lại đền thờ. Người Sa-ma-ri muốn giúp họ, nhưng người Do Thái không cho (xem Ê-xơ-ra 4:1-3). Họ không muốn người Sa-ma-ri thờ phượng ở đền thờ với họ. Nên người Sa-ma-ri tự xây đền thờ trên Núi Ga-ri-xim, gần Sa-ma-ri. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời ở đó (Giăng 4:20).

Sau đó, người Hy Lạp cai trị Giu-đa và Sa-ma-ri. Người Sa-ma-ri sợ người Hy Lạp nên họ bắt đầu thờ phượng thần của Hy Lạp là Dớt trong đền thờ. Điều này chọc giận người Do Thái khiến họ phá nát đền thờ của người Sa-ma-ri.

Trong thời Chúa Giê-su, người Do Thái không thèm dùng chung bát đĩa mà người Sa-ma-ri đã sử dụng. Đấy là lý do tại sao người nữ Sa-ma-ri ngạc nhiên khi Chúa Giê-su hỏi xin cô nước uống. “Dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri” (Giăng 4:9). Họ tin rằng người Sa-ma-ri bị “ô uế.” Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn xúc phạm Chúa Giê-su, điều tồi tệ nhất họ có thể nghĩ tới để nói về Ngài là, “Chúng tôi nói thầy là người Sa-ma-ri, và bị quỉ ám, há không phải sao?” (Giăng 8:48).

Chúa Giê-su kể câu chuyện về người Sa-ma-ri nhân lành để cho thấy người Sa-ma-ri cũng có thể trở thành những người thờ phượng thật (Lu-ca 10:30-35). Sau đó các môn đồ Chúa Giê-su rao giảng phúc âm tại Sa-ma-ri. Và nhiều người Sa-ma-ri đã trở thành Cơ đốc nhân.

Nhiều người ngày nay không thích những người khác biệt với họ. Họ có định kiến chống lại những người thuộc chủng tộc khác, hay có cách thờ phượng Chúa khác họ. Nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta yêu người ngoại quốc như yêu người lân cận. Chúa muốn chúng ta nhân từ và đối xử tốt với họ.

*****

Người Sa-ma-ri là ai và tại sao người Do Thái không thích họ?

Chúa có yêu người Sa-ma-ri, dù người Do Thái không thích không?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like