Home Chuyên Đề Ba Người Trong Kinh Thánh Thể Hiện Đức Tin Đặc Biệt Được Chúa Khen Ngợi

Ba Người Trong Kinh Thánh Thể Hiện Đức Tin Đặc Biệt Được Chúa Khen Ngợi

by ChristianToday
30 đọc

Nhiều người trong chúng ta đã biết về những nhân vật vĩ đại nhất của Kinh Thánh, trong đó bao gồm Chúa Giê-xu, Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, Ê-li, và Giăng Báp-tít. Ngoài những vĩ nhân ấy, còn có những con người bình thường khác được chú ý nhờ vào đức tin của họ, dù họ chỉ xuất hiện thoáng qua trong Kinh Thánh.

Những người này thể hiện đức tin lớn đến độ ngay cả Chúa Giê-xu cũng đã lớn tiếng khen ngợi họ. Bạn có muốn học hỏi từ những nhân vật này không? Dưới đây là một số nhân vật chỉ xuất hiện thoáng qua trong Kinh Thánh, nhưng đã thể hiện đức tin rất lớn.

1. Viên đội trưởng La Mã, Ma-thi-ơ 8:5-13

Khi Đức Chúa Giê-xu vào… có một viên đội trưởng đến nài xin Ngài… Đức Chúa Giê-xu phán: “Ta sẽ đến, chữa lành cho nó.” Viên đội trưởng đáp: “Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Vì chính tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi bảo đứa nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo tên khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm. Nghe vậy, Đức Chúa Giê-xu ngạc nhiên và phán với những người đi theo Ngài rằng: “Thật, Ta bảo các ngươi, Ta chưa thấy ai trong Y-sơ-ra-ên có đức tin như vậy.” 

Đây là một người biết thẩm quyền là gì. Viên đội trưởng La Mã này biết Chúa Giê-xu có thẩm quyền đến nỗi ông tin rằng lời cầu xin chữa lành cho đầy tớ mình có thể được thực hiện mà không cần Chúa Giê-xu phải đi đến tận nơi, nhưng chỉ cần “phán một lời”.

Liệu đức tin của bạn nơi Chúa có cho phép bạn tin rằng việc bạn cầu xin sẽ xảy đến cho bạn như lời ngài truyền?

2. Người phụ nữ bị bệnh mất huyết, Mác 5:25-34

“…một phụ nữ bị rong huyết đã mười hai năm… Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu nên lẩn vào giữa đám đông, tiến đến phía sau Ngài và chạm vào áo Ngài. Vì bà tự nhủ: “Chỉ cần chạm được áo Ngài, thì ta sẽ được lành.” Lập tức, máu cầm lại. Bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành… Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Đức Chúa Giê-xu phán: “Hỡi con gái Ta, đức tin của con đã cứu con; hãy đi bình an và được lành bệnh.”

Đây là một câu chuyện chứa đựng một thông điệp mạnh mẽ khác. Người phụ nữ lớn tuổi này đã cố chen lấn qua đám đông chỉ để “chạm vào áo Ngài” vì bà tin rằng chỉ cần làm như vậy mình sẽ được chữa lành. Bà không dám mong Chúa Giê-xu chạm vào mình, hay nói lời nào với mình. Bà chỉ cần chạm vào Ngài và trải nghiệm quyền năng của Ngài.

Còn bạn thì sao? Đức tin của bạn có cho phép bạn tin rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ vào sự hiện diện của Chúa thì bạn sẽ được chữa lành khỏi mọi bệnh tật hay khổ đau mà bạn đang phải chịu?

3. Người phụ nữ Ca-na-an, Ma-thi-ơ 15:21-28

“Từ đó, Đức Chúa Giê-xu đi vào khu vực thành Ty-rơ và Si-đôn. Kìa, có một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: “Lạy Chúa, con của Đa-vít, xin thương xót con với! Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm!” Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin Ngài rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi.” Ngài đáp: “Ta được sai đến, chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi.” Nhưng người phụ nữ nầy đến, quỳ xuống và thưa rằng: “Lạy Chúa, xin giúp đỡ con!” Ngài đáp: “Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ.” Người phụ nữ lại thưa: “Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống.” Ngài phán rằng: “Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn! Điều ngươi ao ước sẽ được thành!” Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành.”

Phong tục Do Thái cấm người Do Thái không được tiếp xúc hay giao thiệp với người ngoại, đặc biệt là với phụ nữ. Nhưng người phụ nữ Ca-na-an này đã không màng đến sự chế giễu và khả năng có thể bị từ chối chỉ để xin Chúa Giê-xu chữa lành cho con gái mình người đang “bị quỷ ám, khốn khổ lắm”. Mặc dù ban đầu Chúa Giê-xu không trả lời, người phụ nữ tiếp tục van nài mãi và cứ đi theo sau mặc cho các môn đồ nài xin Ngài bảo cô ấy về đi. Cuối cùng, Chúa Giê-xu chấp nhận lời cầu xin của cô, vì cô “có đức tin lớn”.

Còn bạn thì sao? Liệu bạn có chịu được mọi sự chế giễu và chống đối có thể xảy ra cho bạn, từ phía bạn bè hoặc thậm chí là từ các “Cơ-đốc nhân” khác, chỉ để bạn có thể khiêm nhu hạ mình xin Chúa giúp bạn lúc khó khăn?

Bạn học được gì từ đức tin của ba con người trên? Nguyện Chúa thương xót và làm mạnh mẽ đức tin của chúng ta.

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: christiantoday.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like