Home Dưỡng Linh Hãy Ban Cho Những Gì Bạn Nhận Lãnh

Hãy Ban Cho Những Gì Bạn Nhận Lãnh

by Rick Warren
30 đọc

“Đức Chúa Trời, Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống và bánh để ăn, cũng sẽ cung cấp cho anh chị em tất cả hạt giống anh chị em cần và sẽ làm cho chúng mọc lên và tạo ra một vụ mùa bội thu từ lòng rộng rãi của anh chị em. Ngài sẽ luôn làm cho anh chị em giàu có đủ để rộng rãi trong mọi lúc, để nhiều người sẽ cảm tạ Chúa vì những món quà của anh chị em mà họ nhận được từ chúng tôi. Vì mục vụ anh chị em thực hiện này không những chỉ đáp ứng nhu cầu của con dân Chúa, nhưng cũng tạo ra một lòng biết ơn Chúa dào dạt” (2 Cô-rinh-tô 9:10-12 BD GNT).

Những gì Chúa ban cho bạn, Ngài muốn ban cho qua bạn. 

Chúa đang tìm kiếm những người mà Ngài có thể sử dụng được. Chúa nhìn quanh và hỏi, “Con sẽ là một cái cốc, hay con sẽ là một ống hút?” Nếu bạn là một cái cốc, bạn chỉ được đổ đầy, và thế là hết. Nhưng một loại người khác nói, “Lạy Chúa, con sẽ là một ống hút, và Chúa có thể chuyển ơn phước của Ngài qua con đến với những người khác.” Đó là loại người Chúa muốn ban phước cho.  

Kinh Thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô 9:10-11 (sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 10 và 11), “Đức Chúa Trời, Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo giống và bánh để ăn, cũng sẽ cung cấp cho anh chị em tất cả hạt giống anh chị em cần và sẽ làm cho chúng mọc lên và tạo ra một vụ mùa bội thu từ lòng rộng rãi của anh chị em. Ngài sẽ luôn làm cho anh chị em giàu có đủ để rộng rãi trong mọi lúc” (BD GNT). Lời hứa này được xây dựng trên sự sẵn lòng chia sẻ những gì Chúa cung cấp cho bạn. Bạn có sẵn lòng chuyển ơn phước của Chúa cho những người khác không? 

Bạn có thể nói, “Chờ chút đã! Tôi đâu có giàu đủ để mà rộng rãi.” Ồ, có đó, bạn giàu có đủ đó! Bất kể bạn có nhiều hay ít, bạn đều có thể rộng rãi với những gì bạn có. 

Có một câu chuyện trong Kinh Thánh về một người đàn bà chỉ có hai xu, nhưng bà đã dâng hết hai xu đó. Ý tưởng “Tôi không có đủ để cho” là một chuyện hoang đường. Bạn luôn có thể ban cho một điều gì đó. Kinh Thánh nói, “Vì mục vụ anh chị em thực hiện này không những chỉ đáp ứng nhu cầu của con dân Chúa, nhưng cũng tạo ra một lòng biết ơn Chúa dào dạt” (2 Cô-rinh-tô 9:12 BD GNT).

Khi bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn, bạn vẫn có thể nói, “Chúa ơi, con không có nhiều, nhưng con sẵn lòng chia sẻ. Con chỉ có một ít thức ăn, nhưng con sẵn lòng mời một người nào đó đến ăn chung với con.” 

Khi bạn làm điều này, Chúa hứa ba điều. Thứ nhất, bạn sẽ tăng trưởng thuộc linh. Thứ hai, Chúa sẽ dùng bạn để đáp ứng nhu cầu của người khác. Và, thứ ba, bạn sẽ đem vinh hiển đến cho Chúa. 

Khi bạn cho đi những gì bạn có, Chúa sẽ mở cánh cửa ơn phước trong đời sống bạn trong những cách mà bạn không thể tưởng tượng được.

Nguồn: Mục sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like