Home Dưỡng Linh Trồng Và Tưới

Trồng Và Tưới

by Ban Biên Tập
30 đọc


 

 


Trong việc làm chứng cho người khác về Chúa tuyệt vời của chúng ta, điều quan trong là nhạy cảm với tình trạng sẵn sàng của một con người.

Lúc tôi còn trẻ, gia đình thường hay đến viếng vườn đào của người cậu ở trong vùng thôn quê. Không cần phải mất nhiều thì giờ tôi đã biết được đào ngon nhất là những trái chín! Chúng tôi để lại những trái xanh trên cây. Khi chúng tôi trở lại vườn cây trái lần sau, một việc diệu kỳ đã xảy ra, đó là những trái xanh cứng giờ đây trở thành chín và sẵn sàng để ăn. Chúng chỉ cần có thêm thì giờ và sự tưới nước. Thật cũng giống vậy trong việc đi làm chứng. Tôi khuyến khích các bạn hãy nhạy bén với “sự chín mùi” nơi tấm lòng kẻ đang nhận lời làm chứng của bạn. Không phải tất cả mọi người đều đạt tới cùng một mức sẵn sàng để nhận lấy sứ điệp tha thứ và yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa. Có thể Đức Chúa Trời đã gọi bạn chỉ để trồng một hạt giống vào trong đời sống của một người, hoặc để tưới một hạt giống mà ai đó đã trồng sẵn.

Phao-lồ viết về Thiên Chúa đã xử dụng mỗi người chúng ta như thế nào trong chức vụ giới thiệu người khác đến với Đấng Cứu-thế, nhưng xảy ra thế nào cũng tùy thuộc nơi Ngài: “Qua chúng tôi Đức Chúa Trời đã làm các anh chị em đã tin và mỗi tôi tớ làm theo điều Chúa đã ban cho mình. Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng chính Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Cho nên người trồng, kẻ tưới đều không quan trọng gì, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng. Người trồng, kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao của mình. Vì chúng tôi là người đồng lao với Đức Chúa Trời, anh chị em là đồng ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 3:5-9)

Một vài cá nhân sẵn sàng đáp ứng Đấng Cứu Thế sau lần đầu nghe được Phúc Âm, nhưng nhiều người khác thì không. Đừng ép buộc họ đi vào quyết định tin nhận Cứu Chúa. Thay vào đó, hãy cầu xin cho họ, tiếp tục làm chứng, và để kết quả do nơi Đức Chúa Trời.

Bill Bright (dch)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like