Home Dưỡng Linh Chúa Giê-xu – Một Nhà Kinh Doanh

Chúa Giê-xu – Một Nhà Kinh Doanh

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Giăng 15:16 nói rằng: “Ấy chẳng phải các nguơi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả”. Khải huyền 3:20 cũng chép: “Nầy ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta”. Chính giờ phút nầy đây, Chúa Jêsus đang đứng trước mặt bạn và đang gõ cửa lòng bạn.

Thứ hai : Chúng ta hãy suy nghĩ đến lời yêu cầu của Chúa Jêsus Christ, khi Ngài bước vào đời bạn Ngài đưa ra lời yêu cầu xác định cho đời bạn. Ngày đó khi Chúa Jêsus yêu cầu Phierơ chèo thuyền ra khỏi bờ thì đây là công việc thừa thãi đối với Phierơ, ông đã hoàn toàn kiêt sức vì suốt đêm nhọc nhằn và không kết quả. Rồi Chúa Jêsus ngồi xuống và từ trên thuyền Ngài dạy dỗ dân chúng. Phierơ rõ ràng mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Không những thế, ông còn phải giặt luới cho xong trước khi rong rêu dính vào lưới khô đi. Các bạn của Phierơ đã làm gần xong công việc và đang sẵn sàng để vào phố. Nhưng ở đây Phiero bị ràng buộc phải ngồi trên thuyền cho đến khi Chúa Jêsus kết thúc buổi giảng của Ngài. Có lẽ, lúc đầu Phierơ cảm thấy bồn chồn nóng ruột bởi công việc trong ngày của mình bị gián đoạn, nhưng chẳng bao lâu ông thấm nhuần các lời dạy của Chúa Jêsus. Sứ điệp thiên đàng của Chúa Jêsus đa làm cho Phierơ say mê.

Khi Chúa Jêsus bước vào đời bạn Ngài đưa ra một xác định đòi hỏi rõ ràng về lao động của bạn, tiền bạc và thì giờ của bạn cho sự hầu vịệc Ngài. Sự hầu việc Chúa phải đứng đầu trước tất cả mọi công việc khác trong đời bạn. Kinh Thánh dạy trong Mathio 6:33 “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”.

Thứ ba : Hãy lưu ý lời chỉ dẫn của Chúa Jêsus “Hãy chèo ra sâu, thả lưới mà đánh cá”. Câu Kinh Thánh này có thể chia ra làm vài điểm. Chúa Jêsus phán hãy chèo ra ngoài sâu. Cuộc đời đối với nhiều người chỉ là chỗ nước cạn. Thế giới của sự khôn ngoan và cảm giác của con nguời rất nông cạn và hầu hết con người đang sống đời sống của họ ở mức độ nông cạn ấy. Để chèo ra ngoài sâu bạn phải từ bỏ thế giới vật chất nông cạn hời hợt, hoàn toàn chèo cuộc đời bạn vào cuộc sống thiêng liêng lập nền trên Lời của Đức Chúa Trời. Để đạt đến chỗ sâu nhiệm thuộc linh, đời sống bạn phải hoàn toàn đặt vào Chúa làm trung tâm điểm, hằng ngày sống cuộc đời vâng phục và đầy đức tin. Chèo ra ngoài sâu đòi hỏi một đời sống mạo hiểm của đức tin mà không cần tùy thuộc vào các cảm giác của lý trí con nguời hay những kinh nghiệm quá khứ. Đấng Christ muốn bạn ra khơi sâu và nếu bạn không làm điều đó, bạn sẽ không thấy đuợc mẻ luới đầy cá. Một khi bạn ra khơi rồi, bạn phải thả luới xuống. Lưới là phương tiện sinh sống của các ngư dân, vì thế ở đây lưới có thể tương đương với các loại công việc làm ăn mà bạn đang tham gia giúp bạn sinh sống.

“Hãy thả luới xuống” có nghĩa là hãy làm hết sức mình. Đức Chúa Trời không làm phép lạ trên những công việc mà bạn không có thể sử dụng sức của mình. Khi bạn làm hết sức mình có thể làm rồi, thì Chúa Jêsus mới đến làm phần việc của Ngài và thi hành phép lạ.

Đấng Christ cũng muốn bạn có một mẻ lưới đầy. Công việc làm ăn của người ngư phủ là bắt được cá càng nhiều càng tốt. Bất cứ công việc gì bạn tham gia và làm ăn bạn đều phải có lợi nhuận. Phierơ đã bắt một mẻ lưới đầy cá đến nổi phải đứt ra. Chúa Jêsus không chỉ là một nhà tiên tri, thầy giáo và là Chúa, nhưng Ngài còn là nhà kinh doanh.

Đừng phân tách đời sống Cơ đốc của bạn khỏi công việc làm ăn riêng. Ở đây chúng ta thấy hai phương tiện của Chúa Jêsus Christ : (1) Chúa Jêsus là Cứu Chúa và là Giáo sư thiên thượng, và (2) Chúa Jêsus là người đồng làm nghề đánh cá với Phierơ ở giữa hồ. Chúa Jêsus biết tất cả về “biển lừa lọc” có tên là “công việc làm ăn” và Ngài biết rõ khi nào và nơi nào thả lưới xuống để bắt được cá. Nếu bạn đặt việc hầu việc Chúa trước hết trong đời sống bạn thì Ngài sẽ trở thành người hùn công ty, đồng công với công việc làm ăn của bạn và Ngài sẽ ban cho bạn sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài cho những mẻ lưới thành công.

Không có Chúa Jêsus, Phierơ đã vất vả mệt nhọc suốt đêm không bắt được cá. Nhưng khi Chúa Jêsus bước vào thuyền ông và ông vâng lời, tin Lời Chúa thì Phierơ đa bắt được cá thật nhiều. Kết quả Phierơ đã có được sự hiểu biết sâu xa hơn về Chúa Jêsus, và qua kinh nghiệm này ông đã trở thành tay đánh lưới người.

Bạn phải chèo thuyền đời bạn ra khơi vào trong chức vụ hầu việc Chúa và hãy nhận lấy mẻ lưới đầy mà Ngài muốn ban cho bạn trong công tác của bạn vì cớ sự vinh hiển của Ngài.

Phierơ trước hết phục vụ Chúa trong chiếc thuyền của ông. Đó là sự hy sinh của ông, cả về thời giờ làm ăn và năng lực thể xác. Nhưng khi Phierơ thi hành chức vụ hầu việc Chúa, Chúa Jêsus đã không bao giờ từ khước công việc làm ăn của ông. Phierơ đã có một công việc làm ăn cần thành đạt và Chúa biết rõ điều đó. Bạn có một công việc làm ăn và bạn muốn thành công. Chúa biết rõ điều đó. Chúa Jêsus sẽ trở thành nguời đồng công với công việc làm ăn của bạn sau khi bạn đã hoàn tất công việc phục vụ Ngài. Vì thế, sự “tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” phải đến trước hết mọi sự khác. Rồi Chúa Jêsus sẽ bước vào công việc làm ăn với bạn và bạn có thể trông đợi một mẻ lưới đầy vì Đức Chúa Trời muốn công việc đó có lợi cho bạn. Ngài muốn bạn thành công bởi Ngài là Đấng thành công. Nguyện mỗi ngày là một ngày kinh nghiệm sự đắc thắng lớn lao cho bạn vì sự vinh hiển của Chúa Jêsus Christ chúng ta.


PAUL YONGGI CHO

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like