Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 130: Ai Là Lớn Trong Nước Thiên Đàng?

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 130: Ai Là Lớn Trong Nước Thiên Đàng?

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/Ud78MCN9_eU

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 18: 1-4
1 Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? 2 Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ, 3 mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. 4 Vậy,hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

Lời ngỏ:
    Theo lịch sử Hội thánh đầu tiên thì đứa trẻ mà Ngài gọi đến và ẵm bồng làm ví dụ để phán với các môn đồ đó là Ignatius, là người được sinh ra và lớn lên ở An-ti-ốt. Em bé theo cha mẹ đến nghe Chúa Giê-xu giảng dạy trong khi Ngài thi hành chức vụ. Đứa trẻ này cũng được ghi nhận với danh hiệu là “Theophoros”, có nghĩa là được Đức Chúa Trời ẵm bồng. Sở dĩ có biệt danh như vậy vì đứa trẻ này được Chúa Giê-xu gọi đến, đặt ngồi trên đầu gối của Ngài làm mẫu cho bài giảng nổi tiếng này.
    Sau này, đứa bé này trở nên một tôi tớ của Chúa Giê-xu và phục vụ Hội thánh tại khu vực An-ti-ốt. Cuối cuộc đời ông, người tôi tớ trung tín này vì danh Chúa mà tuận đạo trong thời kỳ Hội thánh bị bách hại nặng nề. Người ấy đã được bước vào Nước Thiên đàng là nơi Chúa dành sẵn cho ai khiêm nhường, tin cậy và vâng phục Chúa, trung tín với Chúa cho đến chết.

 Qua ví dụ được Chúa minh họa cụ thể về đứa bé Ngài gọi đến và ẵm bồng trong tay, Chúa Giê-xu muốn dạy cho các môn đồ của Ngài và cho chúng ta rằng:

1. “Ai là lớn trong Nước Thiên đàng?”
    Đây là câu hỏi của các môn đồ chứ không phải là điều Chúa đặt ra cho họ. Câu hỏi này bày tỏ rằng họ ngộ nhận Nước Thiên đàng giống như một Vương quốc nào đó trên đất này. Bởi trên đất này lúc nào con người cũng được chia thành các giai cấp với các thứ bậc khác nhau, ai là người lớn hơn hết sẽ là người cầm quyền, lãnh đạo người khác. Cho nên, họ muốn hỏi Chúa với mục đích sẽ dùng sức lực, ý chí của mình để đạt đến tiêu chuẩn đó hầu có quyền cao chức trọng nhất. Thậm chí là họ muốn trở nên ngang hàng với Chúa, để khi Chúa làm Vua thì họ sẽ là hữu thừa tướng và tả thừa tướng.
    Thế nhưng, câu trả lời của Chúa hoàn toàn trái ngược với điều mà các môn đồ trông đợi, đó là “Các ngươi đổi lại và nên như đứa trẻ”. Ngài dùng cách nói này ngụ ý để cảnh cáo rằng ngay bản thân câu hỏi và ý tưởng của câu hỏi đã sai lạc hoàn toàn. Nói cách khác, họ đang đi ngược hướng với Nước Thiên đàng, và vì thế họ phải dừng lại và quay hướng ngược lại. Hiển nhiên, họ đã là người trưởng thành và là người lớn rồi thì không thể trở lại như đứa trẻ được.
    Nói cách khác, không phải Đức Chúa Giê-xu cho rằng trong Thiên đàng toàn là trẻ em mà thôi, còn người lớn, người già không được vào đó. Bởi nếu vậy thì Thiên đàng chẳng khác gì “nhà trẻ” khổng lồ. Nhưng Ngài dùng ẩn dụ này để bày tỏ rằng đối với Đức Chúa Trời, ai muốn vào Thiên đàng là nơi Ngài ngự, thì cần phải thay đổi tâm tính, bản chất bị nhiễm tội lỗi để trở nên những đặc tính tốt và đáng quý như một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng về mặt thuộc linh. Bởi vì công dân của Nước Đức Chúa Trời cần phải từ bỏ hoàn toàn bản ngã, hạ bệ cái tôi đầy tội lỗi để được sinh lại với con người mới bởi Thánh Linh. Người đó có đức tính khiêm nhường, nương cậy Chúa, tin cậy Chúa trọn vẹn như Chúa Giê-xu đã làm gương tốt cho chúng ta.
    Chúng ta còn nhớ Đức Chúa Giê-xu đã nói rõ với Ni-cô-đem là vị giáo sư già, chuẩn bị về hưu rằng ông phải sinh lại thì mới được vào Nước Đức Chúa Trời, mới nhận được sự sống vĩnh cửu. Chúa không có ý bảo ông phải chui vào bụng mẹ mà sinh ra lần thứ hai. Điều Ngài muốn nói đó là về vấn đề thuộc linh. Ni-cô-đem nói riêng, và từng người chúng ta phải sinh lại, chúng ta phải trở nên như đứa trẻ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Bởi đức tin và lòng vâng phục mà chúng ta cần phải trở nên giống như đức tính của đứa trẻ vốn có khi chúng được sinh ra.

2. Những đức tính tốt của một đứa trẻ
    Trẻ thơ thường chứa đựng nhiều đức tính tốt mà ai cũng có thể nhận ra và yêu mến chúng. Thứ nhất, đó là đức tính khiêm nhường. Đứa trẻ thường cảm thấy rụt rè và thường muốn nép ở đằng sau cha mẹ. Chúng thường không muốn tranh cạnh, giành giật phần thắng hay nổi bật về mình. Chúng sẵn sàng nhường cho bạn bè hay ai đó phần của chúng cách vô tư để cùng chơi với nhau. Nếu chúng ta có đức tính khiêm nhường như đứa trẻ thì Ngài sẽ bồng ẵm chúng ta và dẫn chúng ta vào mọi sự tốt lành.
    Thứ hai, tính cách nương nhờ cha mẹ hay người thân là đặc tính đáng quý của đứa trẻ. Không bao giờ nó nghĩ rằng tự nó có thể một mình đối diện với cuộc sống. Nó hoàn toàn hài lòng chịu nương dựa vào những người yêu thương, chăm sóc nó. Nếu con người chúng ta chấp nhận nương dựa vào Đức Chúa Trời như một trẻ thơ thì Ngài sẽ chăm sóc chu toàn và sẽ ban sự bình an trong mọi hoàn cảnh trong suốt cuộc đời chúng ta.
    Thứ ba, đó là sự tin cậy hoàn toàn trong sự ngây thơ đáng quý. Chúng biết rằng cha mẹ là người sẽ cung ứng cho chúng những nhu cầu cần thiết. Chúng không cần tìm hiểu để tự sắm sửa quần áo, thức ăn, hay nhà riêng cho mình; bởi chúng tin rằng cha mẹ sẽ nuôi dưỡng, lo cho chúng cái ăn cái mặc, sắm sẵn tổ ấm, tiện nghi đầy đủ khi chúng cần. Chúng cũng không cần nghĩ phải làm sao có thể trả lộ phí hay chi phí nào vì chúng biết cha mẹ chúng trả thay cho chúng. Nếu chúng ta có lòng tin cậy hoàn toàn vào Chúa như thế thì Ngài ắt sẽ chăm sóc chúng ta cách an toàn.

Kết luận:
    Các bạn thân mến, trong Chúa điều quan trọng không phải là giữ thứ bậc nào, vai trò cao hay thấp, lớn nhất hay nhỏ nhất. Điều quan trọng đó là phải “thay đổi”. Vì thế, chính tôi và bạn cần học sự nương cậy Chúa  hoàn toàn, tin cậy Chúa, phó thác trọn vẹn cho Chúa để được Thánh Linh Chúa biến đổi tâm linh mà trở nên tôi tớ, con cái có đức tính khiêm nhường, nhu mì như một đứa trẻ trong nhà Cha.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa!
Chúng con khẩn cầu Chúa dùng quyền năng lớn của Đức Chúa Thánh Linh biến đổi tâm linh và tính cách của con người chúng con trở nên như đứa trẻ thuộc linh với sự khiêm nhường, vâng phục, tin cậy và yêu thương Chúa cách trọn vẹn. Để chúng con được làm Công dân Thiên quốc; làm con cái đẹp lòng Chúa mọi bề. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like