Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 24: Làm Chứng

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 24: Làm Chứng

30 đọc

Sau khi nhận được sự cứu rỗi lớn lao, Cơ đốc nhân có một sự thôi thúc lớn đi nói với người khác về phúc âm.

Chúng ta kể cho mọi người nghe về tình yêu của Chúa bởi vì

  • Chúa Giê-su ra lệnh cho chúng ta (Công vụ 1:8; Mác 5:19)
  • chúng ta không thể ngừng nói về điều này (2 Cô-rinh-tô 5:14; Giăng 15:27)
  • chúng ta lo lắng cho những linh hồn hư mất (2 Cô-rinh-tô 5:11).

Đức Thánh Linh làm chứng và nhắc nhở con người. Đây là công tác của Ngài (Giăng 16:8-11; 1 Giăng 5:6, 9). Nhưng Ngài dùng chúng ta, và ban cho chúng ta cơ hội để nói cho mọi người về tình yêu của Chúa.

Chúng ta làm chứng theo nhiều cách như

  • nói về kinh nghiệm của chúng ta với Đấng Christ (Giăng 4:29-30)
  • giải thích câu Kinh Thánh (Công vụ 8:26-35)
  • mời mọi người đến nghe giảng phúc âm (Công vụ 10:24; Lu-ca 5:29)
  • chất lượng cuộc sống bạn (Ma-thi-ơ 5:16).

Lời chứng của môi miệng chúng ta phải được bổ trợ bởi lời chứng về lối sống của chúng ta. Mọi người thường bỏ qua lời chứng của chúng ta nếu họ không thấy phúc âm có ảnh hưởng lên đời sống chúng ta. Điều này thực sự đúng với những người họ hàng và đồng nghiệp.

Làm chứng bắt đầu bằng sự để tâm

Làm chứng đầu tiên bắt đầu bằng sự để tâm đến vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúa không được làm vinh hiển hay tôn kính trong thế giới này bởi phần lớn con người không biết và không yêu mến Ngài. Lẽ thật của bạn bị sa vào vũng bùn còn danh Ngài bị làm chơi. Cách duy nhất để thay đổi điều này là khiến người ta trở nên Cơ đốc nhân. Hãy nhìn xem thái độ của bạn với Chúa bây giờ đã khác rồi, so sánh với trước khi bạn cải đạo. Nếu bạn đủ quan tâm tới vinh hiển của Chúa, bạn sẽ nói với mọi người về tin lành của phúc âm.

Làm chứng sau đó bắt đầu với sự để tâm người ta – quan tâm tới những người chưa tin đang ở trong gông cùm và sự mù quáng thuộc linh. Không có Đấng Christ, con người sẽ đi xuống hoả ngục. Bạn có để tâm không? Vậy thì hãy làm chứng cho họ về con đường duy nhất của sự cứu rỗi.

Làm chứng xuất phát từ sự thờ phượng

Quá nhiều Cơ đốc nhân lâu năm nói với người mới cải đạo là điều đầu tiên họ cần làm là học cách làm chứng. Sai rồi. Nhu cầu chính của người mới cải đạo là học thờ phượng. Họ sẽ gặp khó khăn khi làm chứng trừ khi trái tim của người tín hữu được ngập tràn trong Chúa.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like