Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Đức Chúa Giê-xu Dẹp Yên Bão Tố

Ngày 12 – Đức Chúa Giê-xu Dẹp Yên Bão Tố

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Mác 4:35-41 bão tố

Dẹp Yên Bão Tố

35 Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36 Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo. 37 Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước, 38 nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?” 39 Ngài thức dậy, quở gió và bảo biển: “Hãy êm đi, lặng đi!” Gió liền yên, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Ngài bảo các môn đệ: “Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?” 41 Họ khiếp sợ bảo nhau: “Người là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh?”


SUY GẪM:

C.35-38 Các môn đệ đối mặt với thử thách khi một cơn bão tố xảy đến trong lúc họ đi trên thuyền, có Chúa Giê-su đồng hành. Họ đã kinh nghiệm sự khó khăn ngay cả khi được Chúa Giê-su dẫn dắt. Đôi khi chúng ta kinh nghiệm những sự khó khăn không mong đợi khi chúng ta quyết định theo Chúa Giê-su và sống theo Lời Chúa. Thậm chí có thể kinh nghiệm cảm giác cho rằng Chúa Giê-su im lặng giống như việc Ngài đang ngủ. Nhưng lẽ thật mà chúng ta không bao giờ được quên, đó là Chúa Giê-su luôn hiện diện trong mọi sự. Trong những lúc khó khăn, cần phải tin chắc rằng Chúa Giê-su vẫn đang hành động và hãy kiên nhẫn chờ đợi.

C.39-41 Đức Chúa Trời chế ngự cả gió và biển. Chúa Giê-su quở trách gió và dẹp yên bão tố. Bão biển thường được sử dụng như một biểu tượng cho sự chống nghịch của Sa-tan trước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một trong những quyền năng chứng tỏ sự tể trị vô đối của Đức Chúa Trời khiến những kẻ chống nghịch phải quy phục Ngài (Thánh thi 89:9, 83:3,4; 107:29,30). Đức Chúa Giê-su thiết lập một sự an nghỉ mới với Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Thế – khi Ngài cai trị bão tố phong ba nơi biển cả. Đừng sợ hãi trước bất kỳ cơn bão tố phong ba nào xảy đến cho chúng ta và hãy vâng phục Lời Chúa phán: “Hãy êm đi, lặng đi!”.

Cầu nguyện Xin khiến chúng con được ở trong sự bình an đến từ niềm tin cậy nơi Ngài, ngay cả khi chúng con đang ở giữa cơn bão tố.

Bình Luận:

You may also like