Home Dưỡng Linh Ân Điển Của Đức Chúa Trời Che Đậy Tội Lỗi Của Bạn

Ân Điển Của Đức Chúa Trời Che Đậy Tội Lỗi Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/7Eu5CdPJ6NI

 “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 8:1 BTT)

Gánh nặng do tội lỗi là điều căn bản trong cuộc sống con người.  Vì không có ai hoàn toàn, chúng ta tất cả đều bị lôi cuốn bởi mặc cảm tội lỗi của những sai lầm trong quá khứ.  Tội sinh ra mặc cảm tội lỗi. 

Điều này có nghĩa là nhu cầu về ân điển cũng căn bản cho đời sống chúng ta cũng như sự hiện diện của mặc cảm tội lỗi. 

Đức Chúa Trời không muốn bạn mang gánh nặng tội lỗi trong người mình ngày nọ qua ngày kia.  Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời sai phái Chúa Jesus chết trên thập tự giá vì tất cả tội lỗi của bạn.

Kinh Thánh chếp rằng: “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta!” (Ê-phê-sô 1:7-8a BTT)

Đây là chân lý cơ bản nhất của Cơ-đốc giáo: Chúa Jesus Christ đã trả xong cho tội lỗi của bạn.  Bạn chỉ cần tiếp nhận mà thôi.  Vì Chúa Jesus đã chết thay cho chúng ta, chúng ta được giải thoát khỏi sự đoán phạt, lo lắng, và sự chết.  Ngay cả khi không có cõi đời đời đi nữa, vẫn đáng theo Chúa Jesus để thoát khỏi gánh nặng tội lỗi. 

Rô-ma 8:1 nói rằng: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (BTT) “Không đoán phạt” có nghĩa là Đức Chúa Trời không đoán xét bạn về tất cả những lỗi lầm bạn đã sai phạm nếu bạn tin cậy Chúa Jesus Christ vì chính mình Chúa Jesus đã gánh lấy sự xét đoán đó trên thập tự giá rồi.  Đức Chúa Trời không cần phải đoán xét bạn vì Chúa Jesus đã chịu xét đoán.  Ngài không cần phải định tội bạn vì Chúa Jesus đã mang lấy sự đoán phạt.

Điều này có nghĩa là bạn không cần phải mang gánh nặng của tội lỗi.  Nên lưu ý rằng ở đây không nói rằng sau khi trở nên một Cơ-đốc nhân rồi bạn sẽ không phạm tội.  Bạn sẽ còn phạm tội.  Bạn vẫn sẽ có những lỗi lầm.  Bạn sẽ còn thất bại và trông có vẻ ngốc nghếch.  Nhưng Chúa Jesus đã trả giá cho các thất bại đó rồi.

Bạn không còn bị vấn vương mặc cảm tội lỗi!

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like