Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Đức Chúa Giê-xu Công Bố Một Trật Tự Mới

Ngày 06 – Đức Chúa Giê-xu Công Bố Một Trật Tự Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 2:13-28

Chúa Gọi Lê-vi

13 Đức Giê-su lại đi ra dọc bờ biển, cả đám đông kéo đến với Ngài và Ngài dạy bảo họ. 14 Thế rồi, đang khi đi, Ngài thấy Lê-vi con An-phê ngồi tại trạm thu thuế, thì bảo: “Hãy theo Ta.” Người đứng dậy theo Ngài.15 Sau đó Đức Giê-su ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thu thuế và những kẻ bị coi là tội nhân cùng ngồi ăn với Ngài và môn đệ, vì nhiều người đã theo Ngài. 16 Các chuyên gia kinh luật thuộc phái Pha-ri-si thấy Ngài ăn chung với những người thu thuế và những kẻ tội lỗiTheo quan điểm của người Do Thái vì họ không giữ nghi thức tôn giáo  thì nói với các môn đệ Ngài: “Tại sao ông ấy ăn uống chung với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi?”17 Khi nghe điều đó, Đức Giê-su đáp: “Không phải người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là người đau ốm; Ta đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng gọi kẻ tội lỗi.”

Vấn Đề Lệ kiêng Ăn

18 Đang khi các môn đệ của Giăng và những người Pha-ri-si vẫn giữ lệ kiêng ăn, có người đến hỏi Ngài: “Tại sao môn đệ của Giăng và môn đệ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đệ của Thầy lại không?” 19 Đức Giê-su đáp: “Có thể nào các chàng phụ rểNt: các con của phòng hoa chúc  kiêng ăn khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, bấy lâu họ khỏi phải kiêng ăn. 20 Đến khi chàng rể đi rồi, lúc ấy họ mới kiêng. 21 Không ai vá miếng vải mới vào áo cũ, vì miếng vải mới sẽ chằng rách áo cũ, và chỗ rách sẽ càng tệ hơn. 22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy rượu sẽ làm nứt bầu, rượu chảy hết mà bầu cũng hỏng. Rượu mới phải đổ vào bầu da mới.”

Chúa Của Ngày Sa-bát

23 Một ngày Sa-bát kia Đức Giê-su đi ngang qua cánh đồng lúa mì. Trong khi vạch lối đi các môn đệ bứt vài bông lúa. 24 Mấy người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa! Sao họ dám phạm luật rong ngày Sa-bát?” 25 Ngài đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc đến chuyện vua Đa-vít đã làm trong khi vua và đoàn tùy tùng lâm cảnh túng đói sao? 26 Thể nào, vào thời thầy thượng tế A-bi-tha, vua vào nhà thờ Đức Chúa Trời ăn bánh trưng bày trên bàn thờ,Ctd: bánh dâng trên bàn thờ  là bánh không ai được phép ăn ngoài các thầy tế lễ, và lại còn phân phát cho những người theo mình nữa.”27 Rồi Ngài bảo họ: “Ngày Sa-bát được thiết lập cho nhân loại chứ không phải nhân loại cho ngày Sa-bát. 28 Thế thì Con Người chính là Chúa của ngày Sa-bát.”
SUY GẪM:

C.13-17 Chúa Giê-su giao thiệp với những tội nhân và người thu thuế. Ma-thi-ơ, một người thu thuế, phải được coi như một kẻ phản bội dân tộc và là một tội nhân đối với người Giu-đa. Thay vì điều này, Chúa Giê-su gọi Ma-thi-ơ trở thành môn đệ của Ngài để giúp đỡ Ngài trong chức vụ của Nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su bày tỏ một cách rõ ràng rằng mục đích của Ngài đến thế gian là để kêu gọi những kẻ tội lỗi, chứ không phải gọi người công bình. Cảm tạ ơn Chúa Cứu Thế Giê-su bởi Ngài đã gọi chúng ta đến với Ngài. Hãy giống như Ma-thi-ơ, từ bỏ mọi sự và đi theo Chúa Giê-su.

C.18-22 Đức Chúa Giê-su bày tỏ rõ ràng rằng những cách nhìn bề ngoài của một lãnh đạo tôn giáo không thể hòa hợp với Nước Đức Chúa Trời mà Ngài thiết lập. Điều này giống như vá miếng vải mới vào một chiếc áo cũ, hay đổ rượu mới vào bình da cũ. Chúa Giê-su không phải đến để sắp xếp lại những mảnh vụn vặt của chúng ta. Ngài đến để khiến chúng ta trở nên mới hoàn toàn, để biến đổi chúng ta. Hãy xưng nhận rằng chúng ta sẽ sống một đời sống hòa hợp với sự sáng tạo mới này.

C.23-28 Chúa Giê-su ban cho chúng ta những sự dạy dỗ đúng đắn về ngày Sa-bát bởi Ngài chính là Chúa của ngày Sa-bát. Sa-bát là ngày chúng ta có sự nghỉ ngơi thật trong Đức Chúa Trời, vui mừng và cảm tạ bởi những ơn phước mà Ngài đã ban cho mình. Hãy làm mới lại tấm lòng của chúng ta hầu cho chúng ta không xuyên tạc tinh thần thực sự của Phúc Âm với thái độ hời hợt, chiếu lệ.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con sống xứng đáng với Vương quốc Đức Chúa Trời như một người được tái sinh.

Bình Luận:

You may also like