Home Thánh Kinh Hàng Ngày Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 1 – Món Quà Ngày Sa-bát Của Chúa Giê-xu

Học Kinh Thánh Theo Nhóm: Tuần 1 – Món Quà Ngày Sa-bát Của Chúa Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Chúa)

1. Chúa Giê-su chữa lành cho một người bị teo tay trong ngày Sa-bát.

1) Điều gì xảy ra khi Chúa Giê-su bước vào hội đường (c.1-2)?

2) Chúa Giê-su đã làm gì (c.3-5)?

3) Những người Pha-ri-si phản ứng ra sao (c.6)?

2. Đám đông bắt đầu theo Chúa Giê-su và Ngài chữa lành cho nhiều người.

1) Đám đông phản ứng như thế nào trước chức vụ của Chúa Giê-su (c.7-8)?

2) Trong hoàn cảnh đó, cách giải quyết khôn ngoan của Chúa Giê-su là gì (c.9-10)?

3) Những tà linh phản ứng thế nào khi chúng nhìn thấy Chúa và thái độ của Ngài đối với chúng (c.11-12)?

3. Chúa Giê-su xức dầu cho mười hai sứ đồ trong chức vụ của Nước Đức Chúa Trời.

1) Chúa Giê-su xức dầu cho mười hai sứ đồ với mục đích gì (c.13-15)?

2) Trong số họ, những ai được chú ý đặc biệt (c.16-17)?

3) Những môn đệ nào được tách riêng ra trong số mười hai người (c.18-19)?

Câu chuyện chúng ta (Chia sẻ cuộc sống)

1. Với việc chữa lành người bị teo tay trong ngày Sa-bát, Chúa Giê-su chỉ rõ rằng Sa-bát là ngày để làm những việc lành, để cứu và khôi phục những đời sống hư mất, cũng như để chữa lành thế gian đang chết này. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si với tấm lòng khô hạn, đã âm mưu giết Chúa Giê-su. Có phải chúng ta cũng quên đi sứ điệp chính là cứu rỗi và thay vào đó bằng những lý do cứng nhắc vô tình và những lời chỉ trích ác ý?

2. Khi Chúa Giê-su vừa rút về phía bờ biển, một đám đông không chỉ gồm những người Ga-li-lê nhưng còn cả các vùng phụ cận đều đến cùng Ngài. Những người bệnh tật chen lấn cốt để chạm vào Ngài, và những tà linh kêu la khóc lóc bởi Ngài là Con Đức Chúa Trời. Điều này là bởi tất cả đã nhận thấy quyền năng vĩ đại của Nước Đức Chúa Trời qua công việc Ngài làm. Cùng với chức vụ cứu rỗi thuộc linh, Nước Đức Chúa Trời còn là một vương quốc của sự chữa lành và khôi phục hoàn toàn; một vương quốc vinh quang vượt trên quyền năng bóng tối. Quyền năng của Nước Trời được bày tỏ như thế nào qua sự khôi phục của những người bị quỷ ám trong đời sống chúng ta?

3. Đức Chúa Giê-su gọi những người sẵn sàng và xức dầu để họ trở nên mười hai sứ đồ. Ngài gọi họ để ở cùng Ngài, sai họ đi rao giảng, và ban cho họ quyền uy đuổi quỷ. Lý do Ngài kêu gọi chúng ta trở nên sứ đồ là để chúng ta có thể chiến đấu cùng Ngài như những chiến binh. Kêu gọi chúng ta trở nên sứ đồ là kêu gọi chúng ta trở thành những chiến binh chiến đấu trong trận chiến thuộc linh với Ngài. Nhiệm vụ của chúng ta trong việc giải phóng những linh hồn đang bị trói buộc bởi quyền lực thế gian là gì? Trận chiến nào mà bạn đang chiến đấu chống lại thế lực tối tăm?

Tóm tắt

Mục vụ và khải thị của Đức Chúa Trời được làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-su không thể phân tách như một số hệ thống, luật pháp hay tục lệ thông thường. Nó được tạo nên bởi chính sự sống trong chân lý và tình yêu thương. Chúng ta được kêu gọi để làm chứng về Phúc Âm sự sống qua quyền năng của sự phục sinh, và tham gia trận chiến chống lại thế lực tối tăm bởi đức tin.

Cầu nguyện cùng nhau

1. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để rao truyền Phúc Âm, và giúp tâm linh chúng con thoát khỏi sự khô hạn.

2. Xin giúp chúng con sống như những sứ đồ thật theo ý của Chúa, khôi phục thế gian với Phúc Âm.
Bình Luận:

You may also like