Home Chuyên Đề Nền Tảng Kinh Thánh: Thành Giê-ru-sa-lem, Xứ Giu-đê, Và Xứ Sa-ma-ri Của Bạn

Nền Tảng Kinh Thánh: Thành Giê-ru-sa-lem, Xứ Giu-đê, Và Xứ Sa-ma-ri Của Bạn

by thetravelingteam.org
30 đọc
MỘT PHÂN ĐOẠN, HAI QUAN ĐIỂM

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.” (Công-vụ 1:8)

Công-vụ 1:8 đã quá quen thuộc với nhiều Cơ-đốc nhân vì đây là một câu Kinh Thánh nói về sứ mạng truyền giáo. Chúng ta thấy rằng nhiều Cơ-đốc nhân sẽ mang Tin Lành đến tận cùng trái đất, đến với những nhóm người chưa bao giờ được tiếp cận với Lời Chúa. Tuy nhiên, một số Cơ-đốc nhân thường sử dụng phân đoạn Kinh Thánh này như một lý do để không thực hiện công tác truyền giáo. Điều này sẽ khiến chúng ta lo lắng hoặc bối rối. Làm thế nào mà một mạng lệnh được truyền ra bởi chính Chúa Giê-xu rằng hãy rao giảng Tin Lành cho muôn dân lại được sử dụng như cái cớ để chúng ta không phải đi truyền giáo? Câu trả lời được tìm thấy trong cách mà các Cơ-đốc nhân giải nghĩa câu Kinh thánh này.

Hãy xem xét hai quan điểm khác nhau về việc câu Kinh Thánh này có thể được giải nghĩa và nhìn kỹ hơn vào các quan điểm này để đo lường tính chân thật cũng như tính hợp lý của từng quan điểm:

QUAN ĐIỂM THỨ NHẤT: HIỂU THEO NGHĨA ĐEN

Quan điểm này nhìn vào những lời Chúa Giê-xu phán theo nghĩa đen: “Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và cho đến tận cùng trái đất,” Chúa đang nói đến những địa điểm cụ thể, thành Giê-ru-sa-lem thật sự, vùng đất có tên Giu-đê và Sa-ma-ri, và những nơi tận cùng của trái đất. Nếu xét theo quan điểm này, thì chúng ta không biết được điều này có cần phải được thực hiện theo bất kỳ một trình tự nào hay không.

PHÂN TÍCH QUAN ĐIỀM THỨ NHẤT

Nếu chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đang nói đến những địa danh thật sự trong Công-vụ 1:8, thì hệ quả là Hội-thánh đầu tiên sẽ có một kế hoạch rất cụ thể ngay từ lúc ban đầu để mang Tin Lành đến cho những người khác. Rõ ràng, như chúng ta biết trong phần còn lại của Tân Ứớc thì Giê-ru-sa-lem đã được Tin Lành chạm tới cũng như xứ Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. Điều đó có nghĩa là chúng ta hiện đang ở phần “tận cùng của trái đất” trong mạng lệnh đó, không phải bởi bất kỳ thứ tự cụ thể nào được đưa ra ở đây, mà bởi vì ba phần đầu tiên của mạng lệnh đã được thực hiện rồi.

QUAN ĐIỂM THỨ HAI: GÓC NHÌN CÁ NHÂN

Quan điểm này đứng trên góc nhìn cá nhân để giải nghĩa câu Kinh Thánh trên. Thay vì tin rằng Chúa Giê-xu có ý muốn nói đến những địa điểm có thật, thì quan điểm này lại giải nghĩa rằng Ngài chỉ đang ám chỉ “phạm vi áp dụng” của chúng mà thôi. Quan điểm này nói rằng Chúa Giê-xu thực ra có ý muốn nói, “Các con sẽ làm chứng nhân cho Ta, tại thành Giê-ru-sa-lem của con (gia đình hay thành phố mà con đang sống), cả xứ Giu-đê và xứ Sa-ma-ri của con (tiểu bang và đất nước con đang sống), và cho đến cùng trái đất.” Một lần nữa, có những sự không rõ ràng trong cách giải nghĩa này rằng liệu có một thứ tự cụ thể nào cho mạng lệnh này chăng.

PHÂN TÍCH QUAN ĐIỀM THỨ HAI

Nếu quan điểm này là cách giải nghĩa chính xác cho Công-vụ 1:8 , thì điều đó có nghĩa là mọi tín hữu đang sống đều phải chúc phước cho những khu vực hoặc địa phương mà họ đang sinh sống cũng như cho đến tận cùng trái đất. Nếu Chúa Giê-xu thực sự có ý nói rằng, “Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, VÀ cho đến tận cùng trái đất,” thì mọi Cơ-đốc nhân phải có sự tác động cách cá nhân đến từng khu vực đó. Không ai được miễn trừ khỏi bất kỳ khu vực nào. Theo quan điểm này, bạn phải làm chứng tại Giê-ru-sa-lem của bạn, xứ Giu-đê và Sa-ma-ri của bạn, và cho đến tận cùng trái đất. Một nhà truyền giáo xuyên văn hóa phải làm sao để không chỉ sống giữa vòng những nhóm dân chưa được tiếp cận với Tin Lành và trở nên nguồn phước cho họ, mà đồng thời cũng phải làm chứng tại địa phương, cho những người ở tại quê nhà của mình nữa. Đây là chỗ khiến Quan Điểm Thứ Hai trở nên khó khăn. Rõ ràng, không ai có thể vừa ở tại Algeria và Alabama cùng một lúc, vì vậy để áp dụng câu Kinh Thánh này vào đời sống theo như cách mà Quan Điểm Thứ Hai đòi hỏi, chúng ta phải tìm cách thêm vào một phần Kinh Thánh mở rộng (không được tìm thấy trong Kinh Thánh, mà tự ý thêm vào) về thứ tự các khu vực mà chúng ta sẽ tiếp cận… nơi này phải được tiếp cận trước rồi sau đó mới đến nơi khác và nơi khác nữa. Cách tiếp cận này thường được nhiều Cơ-đốc nhân sử dụng để tránh né việc ra khỏi vùng an toàn của mình để truyền bá Tin Lành của Đấng Christ. Họ sẽ nói, “Tôi phải chạm đến gia đình của mình trước khi tôi có thể chạm đến bất kỳ ai khác,” hay nói cách khác chúng ta phải làm chứng cho tất cả người thân của chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu trước khi chúng ta có thể làm chứng cho người khác tại nơi khác. Thông thường, lời tuyên bố này thật ra chỉ là một cái cớ. Bạn thử hỏi những người đã nói câu này xem họ có thực sự đang rao giảng về Đấng Christ cho gia đình mình không, đa số sẽ không thể trả lời là “Có”.

“VÀ” CHỨ KHÔNG PHẢI “SAU ĐÓ”

Dùng từ “SAU ĐÓ” thay cho từ “VÀ” là một lỗi quen thuộc khi đọc và hiểu câu Kinh Thánh này. Nhiều tín hữu sẽ thay từ “sau đó” cho từ “và” trong Công-vụ 1:8. Từ KAI trong tiếng Hy Lạp có một ý nghĩa khá cụ thể đó là: “VÀ”. Do đó, chúng ta không thể hiểu câu Kinh Thánh này theo kiểu, “Các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, SAU ĐÓ TỚI xứ Giu-đê, TIẾP THEO ĐÓ LÀ Sa-ma-ri, RỒI cho đến cùng trái đất.” Trên thực tế, câu Kinh Thánh này phải là, “Các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, CÙNG xứ Giu-đê, VÀ Sa-ma-ri, VÀ cho đến cùng trái đất.” Các môn đồ của Chúa Giê-xu được truyền là phải làm chứng cho tất cả những nơi này mà không theo bất kỳ một thứ tự nào được đưa ra ở đây.

Tại một nơi khác, Chúa Giê-xu nói rõ rằng các môn đồ sẽ bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 24:47). Vậy, câu hỏi đặt ra vẫn cần một câu trả lời rõ ràng – “Điều này phải chăng có ý nói rằng chúng ta phải tiếp cận những người ở gần chúng ta tại các địa phương mà chúng ta đang sinh sống trước, rồi đến các khu vực lân cận, sau đó mới đi ra các nước khác, hay nó chỉ có nghĩa là các môn đồ theo Chúa Giê-xu sẽ làm chứng trong thành Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, và cho đến tận cùng trái đất?”

SỰ GIẢI NGHĨA CỦA HỘI THÁNH BAN ĐẦU

Vâng, chúng ta biết rằng các môn đồ đã không áp dụng phân đoạn Kinh Thánh này theo Quan Điểm Thứ Hai. Họ đã bắt đầu tại thành Giê-ru-sa-lem thay vì tại chính quê nhà của họ là vùng biển hồ Ga-li-lê. Chúng ta thấy trong hành động của họ rằng họ đã không bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem CỦA HỌ, nhưng tại thành Giê-ru-sa-lem thật sự. Khi chúng ta đi theo chân của Hội-thánh đầu tiên, chúng ta thấy rằng sau khi một cuộc bức hại lớn nổ ra, hầu hết các tín đồ tại Giê-ru-sa-lem đã tản lạc ra khắp miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri, (Công-vụ 8:1) và họ đã làm chứng tại những khu vực đó. Nếu chúng ta đọc tiếp, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời cuối cùng đã thuyết phục được Phi-e-rơ rằng Ngài yêu thương tất cả mọi người, không chỉ riêng dân Y-sơ-ra-ên (Công-vụ 10) và Sứ-đồ Phao-lô đã được dấy lên để làm một nhà truyền giáo cho các dân ngoại. Dân ngoại là những dân không phải là người Do Thái. Về cơ bản, nếu bạn ở bất cứ nơi nào ngoài Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, và xứ Sa-ma-ri (người Sa-ma-ri là dân có dòng máu Do Thái pha trộn với các dân khác), thì những người mà bạn gặp thường rất có thể được xem là dân ngoại. Những nơi tận cùng trái đất là các quốc gia của dân ngoại. Trọng tâm của Hội-thánh đầu tiên sau Công-vụ 8 là hướng đến những người ngoại… ở tận cùng trái đất. Hội-thánh đầu tiên, trên thực tế, đã tán thành với Quan Điểm Thứ Nhất.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI CHÚNG TA

Điều này có nghĩa là chúng ta không thể đặt ra một thứ tự nào cho việc tiếp cận các khu vực truyền giáo. Chúng ta không thể chỉ tập trung vào việc làm chứng cho những người chưa tin Chúa trong gia đình, thành phố hay đất nước chúng ta mà bỏ quên những dân tộc khác. Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 24:14, “Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.” Các môn đồ đã bắt đầu tại thành Giê-ru-sa-lem, lan truyền Tin Lành đến xứ Giu-đê và xứ Sa-ma-ri, và họ đã đi ra để vươn đến tận cùng trái đất. Chúa Giê-xu nói rằng sự cuối cùng sẽ chưa đến chừng nào tất cả các nhóm dân đều được nghe Tin Lành. Chúng ta có một sứ mạng mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta hoàn tất trước kỳ cuối cùng của muôn vật. Nó đòi hỏi việc mang Tin Lành đến tất cả các nhóm sắc tộc ở tận cùng trái đất. Chúng ta có một sứ mạng! Hãy cùng bắt tay hành động!

Dịch: NCMV

Nguồn: thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like