Home Dưỡng Linh Thấy Trong Lễ Giáng Sinh

Thấy Trong Lễ Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Đức Chúa Trời… truyền lịnh cho ánh sáng chiếu ra nơi tối tăm.
2 Cô-rinh-tô 4:6

Mùa Giáng sinh 1879, một phóng viên theo thuyết bất khả tri tại Boston nhìn thấy ba bé gái đứng trước cửa sổ một gian hàng đầy đồ chơi. Một bé bị mù. Anh nghe hai bé kia mô tả đồ chơi cho bạn mù. Anh chưa hề nghĩ tới nỗi khó khăn phải giải thích cho ai đó mù lòa, về hình dạng một món đồ. Sự kiện này trở thành cơ sở cho một câu chuyện trên báo.
Hai tuần sau, phóng viên này tham dự một buổi nhóm do Dwight L. Moody tổ chức. Mục đích của anh nhằm bắt cho được chỗ mâu thuẫn trong nhà truyền giảng phúc âm. Anh ngạc nhiên khi Moody dùng câu chuyện của anh về mấy bé gái để minh họa cho chân lý. Moody nói, “Giống như bé gái mù không có khả năng hình dung ra được đồ chơi thể nào, thì người chưa được cứu cũng không thể nhìn thấy Đấng Christ trong vinh quang của Ngài thể ấy.”
Giáng sinh đầu tiên ngày xưa cũng có ít người hiểu được Chúa Giê-xu là ai. Nhiều người nghe báo cáo của bọn chăn thì ngạc nhiên, nhưng không thấy hài nhi trong máng cỏ là Con Đức Chúa Trời.
Ngày nay, vô số người cũng không biết nhân thân thực sự của Chúa Giê-xu vì họ mù thuộc linh. Nếu đây là tình trạng của bạn, thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời mở mắt bạn. Hãy tin rằng Chúa vinh hiển đã chết thế tội cho bạn. Sau đó, tin cậy Ngài. Mắt bạn sẽ mở ra và bạn sẽ nhận biết Ngài thực sự là ai.

Herb Vander Lugt (LHS)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về  tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like