Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Đời Sống Xứng Đáng Với Sự Kêu Gọi

Ngày 29 – Đời Sống Xứng Đáng Với Sự Kêu Gọi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Hê-bơ-rơ 12:14-29

14 Hãy tìm cầu sự hòa hiếu với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa.
15
Hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời; đừng để rễ cay đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. 16 Hãy thận trọng để đừng có ai dâm dục hoặc phàm tục như Ê-sau, vì một bữa ăn mà tự mình bán đi quyền trưởng nam. 17 Anh chị em biết về sau ông muốn thừa thưởng phúc lành đó lại bị loại bỏ, vì không tìm được cơ hội ăn năn dù ông khóc lóc tìm cầu phúc lành.18 Anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được và có lửa bốc cháy phừng phừng, cũng không đến gần bóng tối, cảnh u ám hoặc gió lốc, 19 hoặc tiếng kèn thổi vang, hoặc tiếng nói mà những người nghe phải nài xin đừng nói thêm lời nào nữa. 20 Họ không chịu đựng nổi mệnh lệnh: “Dù thú vật đụng đến núi này cũng bị ném đá!” 21 Cảnh tượng ấy kinh khủng đến nỗi Môi-se nói: “Chính tôi khiếp sợ đến run rẩy!”22 Nhưng anh chị em đến gần núi Si-ôn, gần thành phố của Đức Chúa Trời hằng sống, gần Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ hội họp 23 và hội thánh của các con đầu lòng được ghi tên trên trời, gần Đức Chúa Trời là thẩm phán của mọi người, gần tâm linh của những người công chính đã được toàn hảo, 24 gần Đức Giê-su là Đấng trung gian của giao ước mới, gần huyết rưới ra, huyết ấy nói lên còn hùng hồn hơn huyết của A-bên.25 Anh chị em hãy cẩn thận, đừng từ khước Đấng đang phán dạy vì nếu những kẻ từ khước người cảnh cáo dưới đất còn không thoát được, thì chúng ta càng khó thoát được nếu chúng ta xây lưng lại với Đấng cảnh cáo từ trời. 26 Ngày xưa, tiếng Ngài phán làm cho đất rúng động, thì ngày nay Ngài lại hứa: “Một lần nữa, Ta sẽ làm rúng động không những trái đất mà luôn cả tầng trời!” 27 Từ “một lần nữa” biểu thị sự dẹp bỏ các vật bị rúng động tức là các loài tạo vật để những điều bất di bất dịch tồn tại mãi mãi.28 Bởi vậy, vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài.

29 Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt.

SUY GẪM:

Câu 18-24

Qua Đấng Christ – Đấng trung gian của giao ước mới, Đức Chúa Trời khiến dân Ngài trở nên hoàn hảo trước Chúa là Đấng phán xét hoàn hảo. Y-sơ-ra-ên làm một giao ước với Đức Chúa Trời trên núi Si-nai và sợ sự hiện diện của Chúa, nhưng dân sự trong giao ước mới vô cùng phước hạnh và có tiệc vui mừng vì sự cứu chuộc trong cộng đồng Hội thánh, là Giê-ru-sa-lem thiên đàng, vì Đấng Christ đã làm hòa chúng ta với Đức Chúa Trời bằng chính huyết Ngài là huyết nói tốt hơn huyết của A-bên. Với ân điển này, chúng ta được tham dự cuộc họp thánh của các thiên sứ và tuyển dân của Đức Chúa Trời có thể vui hưởng sự hiện diện của Ngài. Bởi đó, dân của giao ước mới là dân hiện có ân sủng diệu kỳ này có trách nhiệm phải sống một đời sống thánh

Câu 25-28

Như một tặng phẩm, Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài một vương quốc không hề rúng động. Qua chức việc cứu rỗi Đấng Christ đã hoàn thành, dân Chúa trở thành một dân sống đời đời trên thiên đàng không thể chuyển lay. Thế giới này sẽ bị khuấy động và hủy diệt; nhờ ân sủng Chúa, chúng ta trở nên công dân nước trời là nước không bao giờ rúng động. Vì chúng ta tiếp nhận điều này bởi ân điển, nên hãy sống đời sống làm hài lòng Chúa với lòng biết ơn, tôn trọng và kính sợ.

Câu 29

Đức Chúa Trời trừng phạt bằng ngọn lửa thiêu đốt trên tất cả kẻ nào biết ân sủng nhưng không cảm tạ Ngài, và biết chân lý nhưng không thực hành. Đừng khinh lờn lời cảnh báo nghiêm trọng này về sự trừng phạt của Chúa.

Cầu nguyện: Nguyện con dâng lời cảm tạ vì được thuộc về dân sự Chúa và sống đời sống thánh khiết, bình an với mọi người khác.

Bình Luận:

You may also like