Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Con Đường Mới Và Sống

Ngày 23 – Con Đường Mới Và Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 10:19-25

Lời Kêu Gọi Tiến Bước Trên Con Đường Đức Tin

19 Vậy, thưa anh chị em, vì chúng ta vững tâm bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Đức Giê-su,20 qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác Ngài. 21 Chúng ta cũng có một vị thượng tế vĩ đại được lập lên trên Nhà của Đức Chúa Trời,22 nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch.23 Chúng ta hãy giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín.24 Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành.25 Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau; anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy Ngày Chúa càng gần.

SUY GẪM:

Câu 19,20

Đấng Christ mở ra một con đường mới và sống qua chính thân xác Ngài. Chúa Giê-su không phải là lời chỉ dẫn tới con đường, nhưng chính Ngài là con đường (Giăng 14:6). Không ai có thể bước qua bức màn vào trong nơi Chi Thánh. Nhưng Chúa Giê-su đã chết trên thập tự giá và xé chính thân Ngài (bức màn), để mọi người đều có thể dạn dĩ đến với Đức Chúa Trời (Mat 27:51). Giống như Chúa đã chia đôi Biển Đỏ để mở ra cho dân Ngài con đường đến sự thờ phượng Chúa, khi bức màn bị xé đôi, Đức Chúa Trời đã tiếp nhận thân xác Con trai Ngài như của lễ thờ phượng hy sinh để mở ra con đường đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hầu cho có mối thông công với Chúa và phục vụ Ngài. Đừng bỏ qua con đường sự sống mới và diệu kỳ mà Con Đức Chúa Trời đã mở ra bằng chính thân Ngài. Hãy đến gần con đường sự sống mỗi ngày và vui hưởng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.

Câu 23

Chúa Đấng hứa với chúng ta là thành tín. Ngài đặt hệ thống đền tạm với lời hứa và cho phép một thầy tế lễ hầu việc như đại diện của Đấng Christ trong một thời gian nhất định. Giờ đây, Ngài cho chúng ta nắm vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta.

Câu 21,22

Chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời. Nên hãy đến gần Chúa mỗi ngày với một tấm lòng thành thật trong sự đảm bảo trọn vẹn của đức tin. Hãy ghi nhớ sự thật rằng thân thể và tấm lòng chúng ta đã được thanh tẩy bằng huyết Đấng Christ và hãy đến gần Chúa hàng ngày trong sự thánh khiết.

Cầu nguyện:

Nguyện chúng con mong đợi sự tái lâm của Chúa, hết mình hiệp một, yêu thương, và làm những việc lành.

Bình Luận:

You may also like