Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Công Bình Của Tôi Sẽ Sống Bởi Đức Tin

Ngày 24 – Công Bình Của Tôi Sẽ Sống Bởi Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Hê-bơ-rơ 10:26-39

26 Sau khi nhận biết chân lý, nếu chúng ta còn cố ý phạm tội, thì không còn sinh tế nào chuộc tội được nữa,27 Chỉ còn sợ sệt chờ đợi sự xét đoán và lửa hừng sắp thiêu đốt những kẻ chống nghịch.28 Ai bất chấp luật Môi-se nếu có hai hay ba người chứng thì bị xử tử không thương xót.29 Huống hồ kẻ chà đạp Con Đức Chúa Trời, coi thường huyết giao ước đã thánh hóa mình và xúc phạm Thánh Linh ban ân sủng, thì anh chị em tưởng kẻ ấy không đáng bị hình phạt nặng nề hơn sao?30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: “Sự báo thù thuộc về Ta; chính Ta sẽ báo ứng,” lại bảo: “Chúa sẽ xét đoán dân Ngài.”31 Sa vào tay Đức Chúa Trời Hằng Sống là một điều khủng khiếp!

32 Nhưng anh chị em hãy nhớ lại những ngày trước kia, khi mới được soi sáng, anh chị em đã kiên trì trong một cuộc chiến đấu lớn lao, nhiều đau khổ,33 khi thì công khai chịu sỉ nhục và hoạn nạn, khi thì chia sẻ nỗi niềm của những người gặp cảnh ngộ ấy.

34 Thật thế, anh chị em đã cùng chịu đau khổ với các tù nhân, vui mừng chấp nhận khi bị tịch thu tài sản vì biết rằng mình có tài sản tốt hơn và còn mãi.35 Vậy, anh chị em đừng bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của mình, là điều đem lại giải thưởng lớn.

36 Anh chị em cần kiên trì để sau khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ hưởng được điều Ngài đã hứa.

37 Vì còn ít lâu, chỉ ít lâu thôi,thì Đấng ngự đến sẽ tới nơi, không trì hoãn.8 Nhưng “người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin,”

Nếu lui bước đi thì Linh hồn ta chẳng vui về người.39 Nhưng chúng ta không phải là những người chịu lui bước để rồi bị hư vong, nhưng là những người giữ đức tin để được sự sống.

SUY GẪM:

Câu 26-31

Đức Chúa Trời thi hành đoán phạt kinh khiếp trên những kẻ khước từ của lễ hy sinh của Chúa Cứu Thế, Đấng đã dâng thân thể Ngài một lần đủ cả cho tội lỗi chúng ta. Khi bất cứ ai nhận biết lẽ thật mà cứ phạm tội thì đó là làm ô uế huyết Chúa Giê-su, thầy tế lễ thượng phẩm chuộc tội cho chúng ta, đồng thời phạm thượng đến Thánh Linh của ân điển. Do đó, sự trừng phạt của Chúa là không thể tránh khỏi. Nếu bất cứ ai phá luật Môi-se đều bị trừng phạt, thì sự đoán phạt còn nghiêm trọng hơn biết bao trên những kẻ từ bỏ ân sủng của giao ước mới trong Đấng Christ? Hãy tự xét xem tôi có đang chối từ công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống mình và liệu tôi còn tiếp tục phạm tội không, nếu có hãy ăn năn.

Câu 32-34

Nếu chúng ta muốn đứng vững trong đức tin, hãy nhớ lại lúc mình chịu đựng gian khổ. Khi nhớ về cả những bắt bớ vì cớ đức tin và niềm vui sau đó, chúng ta không thể đánh mất niềm hy vọng nhưng hướng về điều tốt đẹp hơn. Bạn có điều gì muốn bỏ cuộc vì khó giữ đức tin? Hãy nhắc lại với chính mình về những điều ích lợi hơn sẽ tới sau hoạn nạn.

Cầu nguyện: Nguyện con nhìn lên Chúa và sống bởi đức tin giữa thế gian đầy rắc rối.

Bình Luận:

You may also like