Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 23: Công Việc Của Thiên Sứ Là Gì?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 23: Công Việc Của Thiên Sứ Là Gì?

30 đọc

Con không thể thấy thiên sứ. Tức là phần lớn thời gian, con không biết họ đang làm gì. Có thể con nghĩ rằng thiên sứ suốt ngày ở không để quan sát con. Nhưng thật ra, thiên sứ rất bận rộn làm nhiều công việc.

Kinh Thánh hỏi, “Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?” (Hê-bơ-rơ 1:14). Điều đầu tiên con cần biết là thiên sứ hầu việc Chúa. Và họ ở đây để giúp con. Họ không ngừng giúp con dù con đã được cứu. Thiên sứ giúp con cho đến khi con lên thiên đàng.

Từ “thiên sứ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là malak có nghĩa là “sứ giả.” Đoán thử xem! Một trong các việc thiên sứ làm là đưa tin to Chúa tới con người trên đất. Ví dụ, thiên sứ Gáp-ri-ên đã báo tin cho Xa-cha-ri, sau đó là Ma-ry (Lu-ca 1:8-13; 26-38).

Thiên sứ chăm sóc con và cho con sức mạnh. Sau khi Chúa Giê-su chịu ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng bốn mươi ngày thì có “thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài” (Ma-thi-ơ 4:11). Và điều tương tự đã diễn ra khi Chúa Giê-su cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê. “Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài” (Lu-ca 22:43).

Thiên sứ cũng bảo vệ con người. Kinh Thánh nói, “Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, và giải cứu họ” (Thi Thiên 34:7). Nhiều lúc có nhiều thiên sứ bảo vệ con, “vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo vệ gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng” (Thi Thiên 91:11-12).

Một công việc khác của thiên sứ là chiến đấu với các thiên sứ tà ác gọi là ma quỷ. Thiên sứ Gáp-ri-ên nói với Đa-ni-ên rằng thiên sứ đã chống trả với ác thần của vua Phe-rơ-sơ. Chỉ có thiên sứ trưởng Mi-ca-ên giúp đỡ thiên sứ Gáp-ri-ên (Đa-ni-ên 9:21, 10:12-21). Sau này, thiên sứ Mi-ca-ên và các thiên sứ khác chiến đấu chống lại ma quỷ và những kẻ theo nó trên thiên đàng (xem Khải Huyền 12:7-9).

Các thiên sứ có quyền năng lớn lao. Có hai lần dân sự Chúa bị tấn công, thì thiên sứ đã đánh cho kẻ thù bị mù (Sáng Thế Ký 19:9-11; II Các Vua 6:15-18). Khi kẻ thù đe dọa con, thì Chúa cũng có thể sẽ quét sạch họ. Một lần kia, “một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người A-si-ri, và giết mười tám vạn năm ngàn người” (Ê-sai 37:36).

Thiên sứ bảo vệ con có trọng trách lớn lắm. Hãy tạ ơn Chúa về thiên sứ của mình nhế.

*****

Con có thể kể ba việc mà thiên sứ làm không?

Tại sao con thường không biết thiên sứ đang làm gì?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like