Home Chuyên Đề Cơ Đốc Nhân Nói Tục

Cơ Đốc Nhân Nói Tục

30 đọc

“Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng từ vựng của bạn cần chỉnh lại!”

“Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.” (Ma-thi-ơ 12:36-37)

“Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.” (Tít 2:7-8)

Theo những câu Kinh Thánh trên, chúng ta, là những Cơ Đốc nhân, cần rất thẩn trọng với môi miệng mình bởi vì đến một ngày chúng ta sẽ phải khai trình với Đức Chúa Trời. Hầu hết các Cơ Đốc nhân ý thức về một sự thật là Chúa mong đợi họ sống một đời sống thánh khiết. Cũng vậy, hầu hết các Cơ Đốc nhân kính sợ Chúa đã được học để không nói bậy và sử dụng ngôn từ tục tĩu. Tôi không gặp nhiều Cơ Đốc nhân tin kính là những người có vấn đề với việc nói tục. Tuy nhiên, Tôi đã gặp NHIỀU Cơ Đốc nhân là những người đã sa vào cái bẫy của Ma Quỷ và nói tất cả những lời tục tĩu khác nhau. Hỡi bạn, hãy cứ tiếp tục đọc, bởi vì bạn có thể cần “điều chỉnh lại” từ vựng của mình!

Bạn Có Đang Lấy Danh Chúa Mà Làm Chơi Không?

Bạn nói, “Well, my word! Tôi sẽ không lấy Danh Chúa mà làm chơi đâu!” Bạn đã làm điều đó! Giăng 1:1 chép rằng “Ngôi Lời” là Đức Chúa Trời! Sa-tan đã lừa dối bạn, đúng không? Bạn cần XƯNG NHẬN với Chúa rằng bạn đã lấy Danh Ngài mà làm chơi, và bạn cần ĂN NĂN tội lỗi này!

Bạn nói: “Well, my goodness!Nếu bạn đã được cứu, sau đó “sự tốt lành” của bạn là không có điều gì khác lớn hơn Đức Chúa Trời (Thi thiên 144:2). Bạn mới lấy Danh Ngài làm chơi một lần nữa. Bạn không có sự tốt lành của mình (Ê-sai 64:6; Rô-ma 3:23; Thi thiên 39:5), vì vậy “sự tốt lành của bạn” là một sưu tương quan với Đức Chúa Trời.

Good grief! Tôi không có ý kiến!” Bạn lại làm một lần nữa rồi! Chúa Giê-su Christ là một người chịu khổ và quen với SỰ ĐAU KHỔ (Ê-sai 53:3). Sự đau khổ của Ngài là “tốt lành” bởi vì Ngài mang lấy tội lỗi của bạn. Bạn nên bày tỏ sự tôn kính và tôn trọng nhiều hơn với Đấng Cứu Chuộc bạn và đừng ném bỏ lời Chúa một cách quá dễ dàng.

“For crying out loud! Tôi không thể nói bất cứ điều gì ư?” Làm thế nào về việc đọc Kinh Thánh mang đến sự thay đổi? Ma-thi-ơ 27:46 chép rằng khi Đấng Cứu Chuộc bạn chịu đau đớn trên cây thập tự giá Ngài “đã kêu lớn tiếng.” Nói như vậy lô-gic của bạn là gì? Điều đó có thể làm Sa-tan cười một cách khoái chí về sự chối bỏ và không tôn trọng của bạn đối với lời Chúa không?

“Well, Geeeee!” Bạn có nói “G” khi nói “GOD”? Đúng vậy, bạn chắc chắn có! Bạn cũng có nói “Gosh” và “Good Golly”! Bạn cũng  nói “Jeepers Creepers” khi bạn thật sự muốn nói “Jesus Christ” (JC!). Bạn cũng nói chơi chữ “G” và “D” với nhau. Bạn nói rằng “Dad gum”  và “Dog gone” khi bạn thật sự muốn nói “God” và sau đó theo sau đó là từ “damn”. Hỡi Cơ Đốc nhân, hãy suy nghĩ về điều đó! Chúa có vui lòng với lời nói kiểu này không?

Những Từ Bốn Chữ

Có lẽ bạn sẽ không nghĩ sử dùng từ “damn” là sai, nhưng còn “darn” và “dang” thì sao? Chúng có phục vụ cho chung một mục đích không? Sa-tan có vui khi lòng lấp đầy môi miệng bạn với những lời nói như vậy không?

“Why, heck!” Hãy nhìn kìa! Chúa biết tấm lòng bạn, và Ngài biết bạn thật sự muốn nói là “hell”.

Người miền nam nói, “Ah, Shoot!Đây không hơn không kém một cách nói rẻ tiền để nói “phân”. Tôi hỏi lại một lần nữa, Chúa có vui lòng với lời nói kiểu này không? “Lời nói này sẽ không bị lên án ư”? Tôi không nghĩ vậy đâu.

Đừng Thề!

“Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu người mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra.” (Ma-thi-ơ 5:34-37)

Chúa Giê-su phán rằng “đừng thề” nhưng những người của Chúa thề mọi lúc mọi nơi! Sự biểu hiện như “for Heaven’s sake”, “for Pete’s sake”, and “Heavens to Betsy” là những nỗ lực thề thốt theo các chủ đề trong Kinh Thánh, điều này cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với Chúa. Lời Chúa TRONG SẠCH và THÁNH KHIẾT! Chúng ta nên TÔN KÍNH lời Ngài, đừng ném bỏ lời Chúa như một giẻ lau dơ bẩn.

Lẽ Thật Là Tất Cả Mọi Thẩm Quyền Mà Bạn Cần

Tại sao người ta lại nói tục và thề thốt? Chỉ có một lý do: thẩm quyền. Người ta muốn tiếng nói có trọng lượng và thẩm quyền khi nói chuyện, vì vậy họ đã làm gia tăng lời nói của mình lên với tất cả sự lừa dối nhỏ nhoi “các từ có quyền lực.”  Thật không may, những lời nói như vậy thường không tôn kính Chúa, Kinh Thánh và Đức Chúa Giê-su Christ. Hỡi bạn, LẼ THẬT là tất cả mọi thẩm quyền mà bạn cần. Chỉ hãy nói lẽ thật bởi đó là điều được bày tỏ trong lời Chúa và bạn sẽ không bị gán mác “Cơ Đốc nhân nói tục”. Hãy nhớ rằng: “Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai mọi lời hư không mà mình đã nói.” (Ma-thi-ơ 12:36)

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like