Home Dưỡng Linh Đức Tin – Phần 4: Đức Tin Không Đảm Bảo Một ‘Cuộc Sống Tốt Đẹp’

Đức Tin – Phần 4: Đức Tin Không Đảm Bảo Một ‘Cuộc Sống Tốt Đẹp’

by AdrianChua
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/0gYgNa8bj40

Rô-ma 8:28 – “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích [vì lợi ích] cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.”

Đây có lẽ là một trong những câu Kinh Thánh được các Cơ-đốc nhân học thuộc lòng và trích dẫn nhiều nhất để khích lệ anh em đồng đạo đang trải qua những thử thách khó khăn và đau khổ. Câu Kinh Thánh này mang lại niềm an ủi, hướng dẫn và hy vọng cho các Cơ-đốc nhân mỗi ngày. Đáng buồn thay, nó cũng là một trong những câu được trích dẫn sai và bị hiểu lầm nhiều nhất trong Kinh Thánh.

Câu này không phải là một lời hứa hay lời đảm bảo về một ‘cuộc sống tốt đẹp’ nếu chúng ta đáp ứng được điều kiện phản ứng lại với những thử thách và khổ nạn bằng tình yêu thương và đức tin. Nếu chúng ta nghiên cứu cuộc đời của Phao-lô, tác giả của câu Kinh Thánh này, chúng ta có thể thấy Chúa đã để ông phải chịu khổ rất nhiều mặc dù ông có đức tin và mối quan hệ mật thiết với Chúa.

2 Cô-rinh-tô 11:23-27 – “Họ là những đầy tớ của Đấng Christ chăng? — Tôi nói như một người điên — tôi còn hơn họ nữa! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng. Năm lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu, một đêm một ngày trôi giạt trên biển. Trong nhiều cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng.”

Đa-vít, một người theo lòng Đức Chúa Trời cũng đã trải qua nhiều đau khổ mặc dù ông cũng có đức tin và mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Trên thực tế, ông đã bị Sau-lơ ngược đãi trong nhiều năm và vì thế, ông đã phải trải qua nhiều kinh nghiệm đau đớn và thất vọng.

Chúng ta cũng hãy gặt hái một số bài học từ Thi-thiên 44.

Thi-thiên 44:1-8 – “Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng con có nghe, tổ phụ chúng con đã thuật lại công việc Chúa đã làm trong đời họ từ nghìn xưa. Chúa dùng tay mình đuổi các dân đi, nhưng cho tổ phụ chúng con định cư ở đó; Chúa làm cho các dân điêu tàn, nhưng lại khiến cho tổ phụ chúng con thịnh vượng. Vì họ chẳng nhờ gươm đao mà được xứ, cũng chẳng nhờ cánh tay mình mà thắng trận, nhưng nhờ bàn tay phải của Chúa, cánh tay và ánh sáng mặt Chúa, vì Ngài yêu thương họ. Chính Ngài là Vua và Đức Chúa Trời của con. Xin ban lệnh giải cứu cho Gia-cốp. Nhờ Chúa, chúng con sẽ đẩy lui quân thù; Nhân danh Chúa, chúng con giày đạp kẻ thù. Vì con không nhờ cậy cây cung, thanh gươm con cũng sẽ chẳng cứu con đâu. Nhưng Chúa đã cứu chúng con khỏi kẻ thù, làm cho những kẻ ghét chúng con bị hổ thẹn. Chúng con đã ca ngợi Đức Chúa Trời suốt ngày, và sẽ cảm tạ Danh Chúa đến đời đời.

Ở đây, Đa-vít trình bày sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời dành cho ông trong những tình huống mà ông phải đối mặt trước đây. Tuy nhiên, ông tiếp tục kể chi tiết cách thức mà Đức Chúa Trời đã không bảo vệ ông khỏi một số biến cố và thử thách tồi tệ nhất trong đời.

Thi-thiên 44:9-16 – “Nhưng nay Chúa đã từ bỏ chúng con, làm cho chúng con bị sỉ nhục; Chúa chẳng còn đi ra trận cùng quân đội chúng con nữa. Chúa khiến chúng con thối lui trước kẻ thù và kẻ ghét chúng con cướp đoạt chiến lợi phẩm. Chúa làm chúng con giống như chiên bị đem đi làm thịt và khiến chúng con tan lạc trong các nước. Chúa đã bán dân Chúa với giá rẻ mạt coi họ chẳng giá trị gì. Chúa làm chúng con thành vật ô nhục cho kẻ lân cận chúng con, làm trò cười và là kẻ đáng khinh cho những người chung quanh. Chúa làm cho chúng con thành tục ngữ giữa các nước, trong các dân ai thấy chúng con cũng lắc đầu. Suốt ngày sự sỉ nhục ở trước mặt con, sự xấu hổ bao phủ mặt con …”

Và giữa tất cả những điều này, Đa-vít nói, “…nhưng chúng con không quên Chúa. Cũng không phản bội giao ước của Chúa. Lòng chúng con không thối lui, bước chúng con không lạc khỏi đường lối Chúa. Dù vậy, Chúa đã chà nát chúng con… bao phủ chúng con bằng bóng chết” (Thi-thiên 44:17-19).


Trong phần còn lại của Thi-thiên, Đa-vít cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ xoay chuyển tình thế và giúp ông; tuy nhiên ông cũng  thành thật mà nói rằng mặc dù ông vâng lời và có đức tin nơi Chúa, mọi việc đã không diễn ra một cách tốt đẹp và Đức Chúa Trời đã để cho ông phải chịu khổ.


Nhưng đây chính là nơi đức tin được sản sinh. Đức tin không phải là sự chắc chắn rằng Chúa sẽ không bao giờ để điều xấu xảy ra với chúng ta. Điều chắc chắn là Ngài sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với chúng ta mà không có mục đích, và trừ khi chúng là vì lợi ích cuối cùng của chúng ta. Do đó, đức tin không phải là thứ mà chúng ta thực hành để giữ cho mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp – đức tin đích thực được thể hiện một cách mạnh mẽ nhất khi mọi thứ diễn ra không như ý mình.

Chúa thường sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những sự kiện xấu. Tuy nhiên, nếu Ngài không làm vậy, Ngài có một mục đích trong tâm trí. Đó là nơi đức tin lớn lên, và là nơi chúng ta có thể nói như Gióp: “Dù Chúa giết tôi, tôi vẫn tin cậy Ngài.”(Gióp 13:15).

Vì vậy, đừng nản lòng nếu đôi khi mọi việc không diễn ra một cách suôn sẻ trong cuộc sống “bất chấp” đức tin và tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời. Đức tin không phải là một lời hứa rằng mọi thứ sẽ luôn diễn ra tốt đẹp, nhưng nó đảm bảo rằng bất chấp những thất bại, chúng ta sẽ đến đích và cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc tốt đẹp.

2 Ti-mô-thê 4:18 – “Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi mưu toan gian ác và sẽ đem ta về an toàn trong vương quốc thiên đàng của Ngài. Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.”

Định nghĩa của từ “lợi ích” [hay “sự tốt lành”]

Câu Kinh Thánh này cũng nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù tội lỗi và Sa-tan rất quyền năng, nhưng Đức Chúa Trời thì có quyền năng trỗi hơn; Ngài có thể cứu chuộc và phục hồi bất cứ điều gì vì lợi ích của chúng ta và sự vinh hiển của Ngài.  Mọi điều xảy ra cho chúng ta có thể không tốt, nhưng Đức Chúa Trời có thể và sẽ sử dụng mọi điều đó vì lợi ích của chúng ta. Nhưng quan trọng hơn, câu Kinh Thánh tiếp theo cho chúng ta định nghĩa về ‘sự tốt lành’ mà Đức Chúa Trời hứa cho những ai tiếp tục yêu mến Ngài bất chấp những thử thách và đau khổ.

Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm Con trưởng giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29).

Từ “tốt lành” không nhất thiết phải là hạnh phúc hoặc không có buồn đau chi hết hoặc thành công về tài chính, hay kết quả tốt nhất có thể theo cách nghĩ của chúng ta. Điều tốt lành cuối cùng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là chúng ta trở nên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu, để Ngài có thể làm vinh hiển chúng ta trong cõi đời đời.

Đức Chúa Trời cho phép mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta vì một trong hai mục đích — hoặc là để đưa chúng ta vào mối quan hệ với chính mình Ngài hoặc, nếu chúng ta đã biết Ngài, thì là để khiến chúng ta trở nên giống như Con Ngài. Đó là chìa khóa. Không có điều gì tốt đẹp hơn là giống như Chúa Giê-xu Christ. Nếu mục tiêu của cuộc đời chúng ta không phải là để trở nên giống như Chúa Giê-xu, thì mục tiêu đó quá tầm thường.

Có lẽ niềm an ủi lớn nhất là trong ba chữ đầu tiên của câu Kinh Thánh này, “Chúng ta biết.” Chứ không phải là “có lẽ” hay “có thể”; đây là sự chắc chắn tuyệt đối, ‘Rằng mọi sự hiệp lại làm ích.’

Điều đó đảm bảo với chúng ta rằng không có đau khổ nào là lãng phí, và Đức Chúa Trời luôn làm việc vì lợi ích của chúng ta cũng như sự vinh hiển của Ngài.  Đằng sau lịch sử là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, Đấng tể trị đang nắm quyền dàn xếp những điều tốt lành cho dân sự của Ngài thông qua những hoàn cảnh đau đớn, biến những gì vốn là điều ác trở thành điều tốt lành cho dân Ngài, để thêm năng lực cho chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu Christ nhiều hơn. Thay vì sống trong cay đắng, phẫn uất và tức giận, như một vài Cơ-đốc nhân vẫn thường làm, những lẽ thật này nên an ủi chúng ta để chúng ta có thể an nghỉ trong sự tể trị của Ngài bởi đức tin!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like