Home Chuyên Đề Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Cho Đế Quốc A-si-ry và Thành Phố Vĩ Đại Của Nó Là Ni-ni-ve

Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Ứng Nghiệm Cho Đế Quốc A-si-ry và Thành Phố Vĩ Đại Của Nó Là Ni-ni-ve

by 100prophecies.org
30 đọc

Đây là sự chọn lọc từ những lời tiên tri trong Kinh Thánh liên quan đến thành cổ Ni-ni-ve, vốn từng là thủ đồ Đế Quốc A-si-ry khoảng 2600 năm trước. Sự xâm chiếm thành Ni-ni-ve trong năm 612 TC, bởi một liên minh người Ba-by-lôn và các nước khác, đã chấm hết cho Đế Quốc A-si-ry.

1. Các quan trưởng quân đội Ni-ni-ve sẽ đào ngũ

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Na-hum 3:17

Lời tiên tri được viết: Khoảng vào năm 614 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 612 TC

Trong Na-hum 3:17, tiên tri Na-hum nói rằng các quan trưởng quân đội Ni-ni-ve sẽ chạy trốn thay vì chiến đấu. Các tài liệu của người Ba-by-lôn cho rằng quân đội A-si-ry đã chạy trốn khỏi trận chiến.

Na-hum 3:17 Các quan-trưởng ngươi như cào-cào, các quan-tướng ngươi như bầy châu-chấu đậu trên hàng rào trong khi trời lạnh, đến chừng mặt trời mọc, nó đi mất, người ta không biết nó ở đâu.”

2. Thành Ni-ni-ve sẽ bị phá hủy

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Na-hum 3:19

Lời tiên tri được viết: Khoảng vào năm 614 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 612 TC

Trong Na-hum 3:19 (và 1:9), tiên tri Na-hum nói rằng thành Ni-ni-ve, vốn là thủ đô Đế quốc A-si-ry và có lẽ là thành phố hùng mạnh nhất trong thế giới cổ đại, sẽ chịu một vết thương sẽ không bao giờ được lành.

Vào năm 612 TC (khoảng 2600 năm trước), một liên minh gồm Ba-by-lôn, Scythians và Mê-đi đã xâm chiếm được thành kiên cố này. Theo Kinh Thánh, thành Ni-ni-ve bị trừng phạt bởi vì sự đối xử vô nhân đạo của họ với dân Y-sơ-ra-ên.

Không biết chính xác thời điểm nào tiên tri Na-hum công bố ra lời tiên tri này. Một số học giả suy đoán rằng lời này được công bố ra khoảng hai năm trước khi có cuộc xâm chiếm. Nhưng, người ta biết rằng tiên tri Na-hum đã đúng: thành Ni-ni-ve, cũng như là cả đế quốc A-si-ry, không bao giờ được phục hồi sau thất bại này.

Cần lưu ý rằng sự phục hồi này sẽ không hề được thấy nữa. Đế quốc A-si-ry đã chinh phục Ba-by-lôn nhiều năm trước đó, nhưng Ba-by-lôn đã có thể phục hồi lại từ thất bại đó, lấy lại sức mạnh của mình, và đánh bại A-si-ry. Nhưng, như tiên tri Na-hum đã tiên tri chính xác khoảng 2600 năm trước, thành Ni-ni-ve không bao giờ hồi phục lại.

Na-hum 3:19 Vết thương ngươi không thuốc chữa, dấu-vít ngươi rất hiểm-nghèo; phàm kẻ nghe nói về ngươi đều vỗ tay trên ngươi; vì ai là kẻ chẳng từng chịu luôn sự hung-ác của ngươi!”

3. Sự hủy diệt thành Ni-ni-ve sẽ là vĩnh viễn

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Na-hum 1:8-9

Lời tiên tri được viết: Khoảng vào năm 614 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 612 TC

Trong Na-hum 1:8-9, tiên tri Na-hum nói rằng sự hủy diệt Ni-ni-ve sẽ là đời đời và sẽ chẳng có tai nạn dấy lên lần thứ hai nữa. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Sự hủy diệt thành Ni-ni-ve vào năm 612 TC đã chấm hết địa vị thành phố này như một thành phố hùng mạnh nhất thế giới cổ đại. Điều này cũng đã chấm hết Đế quốc A-si-ry, với thành Ni-ni-ve là thủ đô của nó. Nhiều đế quốc đã thất bại và lấy lại sức mạnh của mình, trong đó có Ba-by-lôn, là đế quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc xâm chiếm thành Ni-ni-ve. Nhưng, như tiên tri Na-hum đã công bố 2600 năm trước. Thành Ni-ni-ve không bao giờ được hồi sinh lại sức mạnh một lần nào nữa.

Na-hum 1:8-9 Ngài dùng nước lụt hủy-diệt chỗ nó, và đuổi kẻ thù-nghịch mình vào sự tối-tăm. Các ngươi sẽ lập mưu gì nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng có tai-nạn dậy lên lần thứ hai.”

4. Dân thành Ni-ni-ve sẽ say rượu trong những giờ cuối cùng của mình

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Na-hum 1:10

Lời tiên tri được viết: Khoảng vào năm 614 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 612 TC

Trong Na-hum 1:103:11, tiên tri Na-hum nói rằng trong những giờ cuối cùng trong sự tấn công thành Ni-ni-ve, dân thành Ni-ni-ve sẽ say rượu. Có bằng chứng rõ ràng cho thấy lời tiên tri này đã ứng nghiệm. Theo nhà sử học cổ đại Diodorus Siculus: “Vua A-si-ry đã cho những người lính của mình rất nhiều rượu. Những kẻ đào ngũ nói điều này với kẻ thù nên chúng đã tấn công họ đêm đó.” Siculus đã biên soạn các tác phảm lịch sử của mình khoảng 600 năm sau sự sụp đổ của thành Ni-ni-ve.

Na-hum 1:10 Vì chúng nó xỏ-xen như gai-gốc, và mê-man như say rượu, thì sẽ bị thiêu-hủy hết như rơm khô.”

5. Ni-ni-ve sẽ bị đánh bởi nước lụt

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Na-hum 2:6

Lời tiên tri được viết: Khoảng vào năm 614 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 612 TC

Trong Na-hum 2:6, tiên tri Na-hum đã nói rằng Ni-ni-ve sẽ bị tấn công bởi một trận lụt. Điều này được báo cáo đã xảy ra trong khi người Ba-by-lôn và Mê-đi đang tấn công thành phố vĩ đại này vào khoảng năm 612 TC. Theo nhà sử học Hi-lạp Diodorus Siculus, ông sống trong thế kỷ thứ I Trước Công Nguyên, mưa lớn đã khiến cho Sông Tigris tràn ra và làm lụt một phần thành Ni-ni-ve. Lũ lụt đã hủy phá một số tường thành bảo vệ thành Ni-ni-ve. Có thể điều này đã giúp những đội quân tấn công xâm chiếm được thành Ni-ni-ve.

Na-hum 2:6 “Các cửa sông mở ra, đền-đài tan mất.”

6. Ni-ni-ve sẽ bị phá hủy bởi lửa

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Na-hum 3:15

Lời tiên tri được viết: Khoảng vào năm 614 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 612 TC

Trong Na-hum 3:15, tiên tri Na-hum nói rằng thành Ni-ni-ve sẽ bị hư hại do lửa. Các nhà khảo cổ học đã khai quật chỗ này trong khoảng những năm 1800 và tìm thấy một lớp tro bao phủ các tàn tích. Theo Bách Khoa Toàn Thư Britannica: “…Ni-ni-ve bị thất bại từ đó và nó không bao giờ được phục hồi lại nữa. Dấu vết lớn của tro, nói lên về sự đánh bại thành phố bởi người Ba-by-lôn, Scythians, và Mê-đi trong năm 612 TC, được tìm thấy trong nhiều phần trong các Vệ Thành (Thành Phòng Thủ). Sau năm 612 TC, thành phố này đã không còn quan trọng nữa…”

Na-hum 3:15 “Tại đó lửa sẽ thiêu ngươi, gươm sẽ diệt ngươi, nuốt ngươi như cào-cào vậy, ngươi khá nhóm lại đông như cào-cào, nhiều như châu-chấu!”

7. Pháo đài thành Ni-ni-ve sẽ dễ dàng chiếm được

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Na-hum 3:12

Lời tiên tri được viết: Khoảng vào năm 614 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 612 TC

Trong Na-hum 3:12, tiên tri Na-hum nói rằng các đồn lũy A-si-ry xung quanh thành Ni-ni-ve sẽ thất bại trước những kẻ tấn công. Một liên minh giữa người Ba-by-lôn, Scythians và Mê-đi đã phá vỡ thành công các đồn lũy này. Các tài liệu của người Ba-by-lôn cổ đại nói rằng những thành vững chắc xung quanh Ni-ni-ve bắt đầu sụp đổ vào năm 614 TC, khoảng 2 năm trước sự thất bại hoàn toàn của Đế quốc A-si-ry.

Na-hum 3:12 “Hết thảy những đồn-lũy ngươi như cây vả có trái chín đầu mùa, hễ lung-lay thì rụng xuống trong miệng của kẻ muốn ăn nó.”

8. Người Ni-ni-ve sẽ bị xóa sổ

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Na-hum 1:14

Lời tiên tri được viết: Khoảng vào năm 614 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 612 TC

Trong Na-hum 1:14, tiên tri Na-hum đã nói rằng thành Ni-ni-ve sẽ không có những hậu tự để tiếp tục lưu truyền danh vọng của mình. Sự hủy phá thành Ni-ni-ve năm 612 TC đánh dấu sự kết thúc vĩnh viễn với đế quốc A-si-ry. Bản thân thành này không bao giờ được vực dậy một lần nữa với một tầm quan trọng đáng kể. Ngày nay, Ni-ni-ve là một chỗ khảo cổ học ở I-rắc.

Na-hum 1:14 “Đức Giê-hô-va đã truyền lịnh về ngươi, từ danh ngươi chẳng sanh ra nữa. Ta sẽ trừ-bỏ tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi; ta sẽ làm mồ-mả cho ngươi, vì ngươi là hèn-mạt.”

Dịch: Nau Puih

Nguồn: 100prophecies.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like