Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Trên Nền Quyền Năng Của Một Đời Sống Bất Diệt

Ngày 16 – Trên Nền Quyền Năng Của Một Đời Sống Bất Diệt

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Hê-bơ-rơ 7:11-19

11 Nếu có thể nhờ chức vị tế lễ của Lê-vi mà được toàn hảo, vì trên căn bản tế lễ ấy Kinh Luật đã được ban hành cho dân chúng, thì tại sao còn cần một vị tế lễ khác dấy lên theo dòng Mên-chi-xê-đéc chứ không theo dòng A-rôn?

12 Vì đã thay đổi chức vị tế lễ thì cũng buộc phải thay đổi Kinh Luật.13 Đấng được những lời trên nói đến lại thuộc về một chi tộc khác, trong chi tộc ấy không có ai dự phần tế lễ nơi bàn thờ.
14
Rõ ràng Chúa chúng ta xuất thân từ chi tộc Giu-đa, một chi tộc không được Môi-se nói gì về chức tế lễ.

15 Vấn đề càng thêm hiển nhiên nếu có một vị tế lễ giống như Mên-chi-xê-đéc xuất hiện, 16 được lập làm vị tế lễ không căn cứ theo luật lệ, điều răn của thể xác nhưng theo quyền năng sự sống bất diệt. 17 Vì có lời xác chứng:“Con làm vị tế lễ đời đời Theo dòng Mên-chi-xê-đéc”.18 Luật lệ cũ bị phế bỏ vì yếu kém, vô hiệu. 19 Vì Kinh Luật không làm cho điều gì toàn hảo được cả nên một niềm hy vọng tốt hơn được giới thiệu, nhờ đó chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời.
SUY GẪM:

Câu 11

Sự hoàn hảo chỉ có thể đạt được thông qua chức thầy tế lễ của Chúa Giê-su Christ, chứ không qua chức thầy tế lễ Lê-vi. Nếu chúng ta có thể được cứu qua chức thầy tế lễ thời Cựu Ước thì Đức Chúa Trời đã không phải sai Đấng Christ đến. Song, hệ thống thời Cựu Ước chỉ là hình bóng. Chúng ta trở nên trọn vẹn qua chức thầy tế lễ của Chúa Giê-su Christ, giao ước mới Đức Chúa Trời ban cho theo dòng Mên-chi-xê-đéc. Ngợi khen Chúa Đấng làm trọn vẹn sự cứu rỗi tôi bằng một của lễ hoàn hảo duy nhất.

Câu 13-17

Đấng Christ đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm với quyền phép của một đời sống bất diệt. Vì Chúa Giê-su đã trở thành thầy tế lễ cả với quyền phép của một đời sống vượt quá mọi giới hạn và phép tắc của thân thể, nên chức vụ của Ngài không bao giờ suy giảm nhưng cứu tiếp tục trong mọi hoàn cảnh. Mọi thầy tế lễ Lê-vi đều đã chết, nhưng Chúa của chúng ta đã sống lại và đang phục vụ như thầy tế lễ thượng phẩm cho chúng ta đến đời đời. Hãy tin cậy quyền phép của sự sống vĩnh cửu và bởi đức tin nhìn lên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời của chúng ta từng giây từng phút.

Câu 18,19

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta niềm hy vọng tốt hơn trong chức vụ được Chúa Giê-su hoàn thành. Với luật pháp, chúng ta không thể sống, song chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời hơn và có mối quan hệ vĩnh cửu hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta có một hy vọng tốt hơn mà một của lễ hoàn hảo đã làm trọn mọi của lễ. Hãy nắm chắc niềm hy vọng Đấng Christ đã hoàn thành và tiến lên, hàng ngày đến gần hơn với một Đức Chúa Trời có thân vị.

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa, Đấng trở nên của lễ hy sinh cho tội lỗi của con và ban cho con niềm hy vọng tốt hơn

Bình Luận:

You may also like