Home Dưỡng Linh Không Có Sự Nên Thánh Thì Không Có Phép Lạ

Không Có Sự Nên Thánh Thì Không Có Phép Lạ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày nay làn sóng của sự mặc khải Đức Thánh Linh dựa trên Lời đã viết đang càn quét trên khắp thế giới. Hàng trăm ngàn người đang bắt đầu tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời, tin và hành động theo lời ấy như chưa từng thấy. Khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Linh đang khôi phục đức tin vào Kinh Thánh và Phúc âm trọn vẹn. Những người nam và nữ đã chán nghe những giải thích xa rời Kinh Thánh hoặc tham dự những buổi thờ phượng mà sự vinh hiển và quyền năng của Đức Chúa Trời được biết đến chỉ bởi sự thiếu vắng chúng. Người ta bị thu hút đến với Chúa Jêsus ngay khi đồ thật — tức Phúc Âm nguyên thủy — chứ không phải đồ giả mạo, bị pha loãng được trình bày. Khắp nơi người ta bắt đầu tin rằng Chúa Jêsus nói những gì Ngài muốn, và muốn những gì Ngài nói.

Kết quả, tất nhiên, là một sự chạm trán trong thế giới thuộc linh với vua của thế gian này. Nhưng điều này không có gì mới. Các môn đồ trong sách Công vụ luôn kinh nghiệm sự chạm trán như vậy ở bất cứ nơi nào họ đến, Phao-lô luôn thấy có những người nổi lên chống lại việc rao giảng Phúc Âm. Có sự hoạn nạn ở khắp nơi. Trong Công vụ 16:20 người ta nói, những người này làm rối loạn thành ta. Tại sao ? Vì Phao-lô đã giảng Chúa Jêsus và đuổi linh bói khoa ra khỏi một người phụ nữ trẻ. Khi bạn giảng Chúa Jêsus, đặt tay trên kẻ đau hoặc đuổi tà linh là bạn làm phiền trại của ma quỷ. Cán cân quyền lực trong thế giới thuộc linh bị thay đổi và nước Đức Chúa Trời thắng thế.

Một phương pháp khác mà kẻ thù sử dụng để cản trở vinh hiển của Đức Chúa Trời lan truyền và cám dỗ các tín đồ giữ cách sống thế gian. Bạn không thể đứng một chân trong trại của ma quỷ và chân khác trong nước Đức Chúa Trời. Bạn không thể làm tôi hai chủ. Bạn không thể dâng các chi thể của thân thể mình làm vũ khí vừa của sự công bình lẫn của sự không công bình.

Khi Đức Chúa Trời muốn làm phép lạ và mang đến phấn hưng, Ngài luôn luôn bắt đầu bằng việc thức tỉnh và thanh tẩy dân sự của Ngài, để họ có thể tin và vâng phục Ngài. Khi Đức Chúa Trời muốn làm một điều mới và dẫn con cái Y-sơ-ra-ên đến miền đất hứa, Ngài đã nói, Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi (Giô-suê 3:5).

Khi Đức Chúa Trời muốn làm phép lạ và thể hiện sự hiện diện và quyền năng của Ngài thì dân sự Ngài cần phải trước hết được làm sạch và nên thánh cho Ngài. Đức Chúa Trời không thể sử dụng những người phân tâm, những người không trong sạch vì tội lỗi, hoặc bị linh thế gian này thống trị. Tội lỗi trong trại luôn ngăn chặn quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi các tín đồ ngập chìm trong những tiêu chuẩn đạo đức của đời này thì quyền năng của Đức Chúa Trời chẳng thể nào được giải phóng giữa vòng họ.

Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là nghịch thù với Đức Chúa Trời sao ? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy (Gia-cơ 4:4). Điều này không chỉ liên quan đến những tội lỗi bên ngoài như tình dục bừa bãi, trộm cắp, giết người hoặc tham tiền, nhưng còn bao gồm những tội lỗi “được tôn trọng” hơn như ghen tỵ, tham vọng, cãi cọ, trả miếng và tinh thần chỉ trích cùng thái độ đoán xét.

Có quyền năng lớn lao trong Lời Đức Chúa Trời. Trong những lúc bị chỉ trích và kìm hãm, bạn không được bắt đầu ấp ủ tất cả những điều tiêu cực đang diễn ra quanh mình. Thay vào đó hãy suy ngẫm Lời Chúa và công bố những gì Lời Chúa nói về chuyện đó. Khi bạn nói điều đó ra, Lời Đức Chúa Trời sẽ giải phóng quyền năng của mình và thay đổi những ngoại cảnh ấy.

Có một làn sóng thanh tẩy đang tràn qua Hội thánh ngày nay. Lối tư duy phi Kinh Thánh, mang tính tôn giáo với những truyền thống của nó và cách cư xử thế gian đã nhường bước cho sự thanh tẩy, sự thánh sạch và đức tin, để vinh hiển của Chúa có thể bày tỏ.

Kinh Thánh nói về Hội Thánh như là quân đội của Chúa, nhưng quân đội mà không có trang phục, lương thực và đạn dược thì không thể chiến đấu. Một quân đội gồm những người lính đói lả, run rẩy thì chẳng ích gì cho nhiệm vụ. Một quân đội bị tan nát bởi những đấu đá nội bộ, không có một mục đích được xác định rõ ràng, không nghiêm túc với nhiệm vụ của mình thì vô tích sự.

Chúa đã kiểm duyệt kỹ lưỡng quân lính của Ngài với ý định chuẩn bị họ cho trận chiến đang nằm ở phía trước vì quyền năng và vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy (Ê-phê-sô 6:12). Chúng ta cần được trang bị vũ khí bởi Chúa để tiến lên một cách hiệu quả với Phúc âm, để cho hàng loạt người được cứu.

Tín đồ khắp nơi trên thế giới đang khám phá ra địa vị của họ trong Đấng Christ và ý thức được thẩm quyền của họ để giày đạp trên mọi quyền lực của kẻ thù. Hơn lúc nào hết, các thánh đồ đang nhìn thấy các ân tứ Thánh Linh vận hành trong cuộc đời họ, cùng với một sự can đảm hoàn toàn mới để làm chứng về Chúa Jêsus. Kết quả là nhiều người được cứu và Phúc âm có hiệu quả trên xã hội của chúng tôi nhiều hơn bao giờ hết.

ULK EKMAN

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like