Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01 – Nếu Muốn Được Phước

Ngày 01 – Nếu Muốn Được Phước

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Sách Lê Vi 26:1-13

Phần Thưởng Cho Người Vâng Lời

1 Đừng làm cho mình các thần tượng, hình tượng chạm trổ, hay tượng đá, cũng đừng dựng lên các trụ đá chạm trổ trong xứ các ngươi để sấp mình thờ lạy. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

2 Phải giữ ngày Sa-bát và tôn kính nơi thánh của Ta. Ta là CHÚA.

3 Nếu các ngươi đi theo các quy luật Ta, giữ và làm theo các mạng lệnh Ta, 4 Ta sẽ ban cho mưa thuận mùa và đất sẽ sinh sản hoa màu, cây ngoài đồng ra hoa quả. 5 Mùa đập lúa sẽ kéo dài đến mùa hái nho và mùa hái nho sẽ kéo dài đến mùa gieo mạ. Các ngươi sẽ ăn bánh no nê và sẽ sống bình an trong xứ.
6
Ta sẽ ban cho xứ các ngươi được hưởng thái bình, các ngươi sẽ ngủ yên không bị ai làm cho sợ hãi. Ta sẽ đuổi các thú dữ khỏi đất và gươm đao sẽ không tàn phá xứ các ngươi. 7 Các người sẽ đánh đuổi quân thù và chúng nó sẽ ngã dưới lưỡi gươm các ngươi. 8 Năm người trong các ngươi sẽ đuổi một trăm, một trăm sẽ rượt đuổi mười ngàn, và quân thù sẽ bị gươm đánh ngã rạp trước mặt các ngươi.

9 Ta sẽ xây mặt hướng về các ngươi, làm cho các ngươi sinh sôi nẩy nở và gia tăng dân số và giữ giao ước Ta đã lập với các ngươi. 10 Các ngươi còn đang ăn hoa màu dự trữ cũ mà đã phải dọn chỗ để chứa hoa màu mới. 11 Ta sẽ thiết lập chỗ ở Ta giữa các ngươi và Ta không ghê tởm các ngươi đâu. 12 Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi làm dân Ta. 13 Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập để các ngươi không còn làm nô lệ cho người Ai-cập; Ta đã bẻ gãy ách các ngươi để các ngươi có thể đi ngước đầu lên cao.


SUY GẪM:

Câu 3-12:

Đức Chúa Trời chúc phước cho những ai vâng lời với ơn phước vô cùng dư dật. Phước lành trong giao ước của Chúa cung ứng sự dư dật, an lành, thịnh vượng, chiến thắng và sự hiện diện của Chúa ngự giữa vòng dân sự. Phước lành được chúc phước chính là: Đức Chúa Trời ngự giữa dân Ngài, hướng dẫn và bảo vệ dân Ngài. Sự hiện thân của Chúa Giê-su và Đức Thánh Linh giáng xuống là những phước lành tốt nhất đối với những Cơ Đốc nhân. Tôi có bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời?

Câu 13:

Đức Chúa Trời cứu chuộc Y-sơ-ra-ên thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập và bẻ gẫy ách tôi mọi, ban cho con cái Ngài quyền năng sống. Gánh nặng tội lỗi nào vẫn còn chất chứa trên bạn? Tại sao bạn không cầu xin Chúa bẻ gẫy ách đó đi?

Câu 1,2:

Thờ lạy hình tượng là sự xúc phạm Đức Chúa Trời; điều đó là sự nhìn nhận có điều khác quan trọng hơn Chúa. Tuyệt đối không thờ lạy hình tượng là một lời tuyên xưng rằng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất trong đời sống của chúng ta và chúng ta không đặt để lòng mình vào những giá trị khác. Chúng ta không được hướng cái nhìn của mình vào thần khác hay những hình tượng khác, nhưng chỉ hầu việc Chúa là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chủ động cử hành ngày Sa-bát – ngày sống trong Chúa Giê-su – như là sự yên nghỉ thật. Giữ ngày Sa-bát là một phần vô cùng quan trọng trong đời sống của Giao Ước (Xuất 31:12-17). Bằng việc giữ gìn ngày Sa-bát, chúng ta có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và nhớ rằng chỉ có Ngài là Chúa duy nhất của tôi. Tôi có nhớ đến Chúa qua sự đồng công hầu việc trong ngày của Chúa?

Cầu nguyện: Con nguyện bày tỏ rằng Chúa Giê-su là Chúa của con trong mọi lúc, mọi nơi.

Bình Luận:

You may also like