Ngày 28 – Yên Nghỉ Và Tự Do

663

 

 

Sách Lê Vi 25:1-22

1 CHÚA phán dạy Môi-se trên núi Si-nai: 2 con nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo rằng: Khi các ngươi đã vào đất Ta sẽ ban cho các ngươi, chính đất đó cũng phải giữ năm Sa-bát cho CHÚA. 3 Trong sáu năm, các ngươi sẽ cày cấy đồng ruộng; cũng trong sáu năm, các ngươi tỉa sửa vườn nho và thâu hoạch hoa lợi. 4 Nhưng đến năm thứ bảy, đất phải giữ một năm Sa-bát an nghỉ, một Sa-bát cho CHÚA. Các ngươi không được cày cấy đồng ruộng cũng không tỉa sửa vườn nho, 5 cũng không được gặt hái hoa lợi tự mọc lên ngoài đồng ruộng hay hái trái nho nơi vườn không chăm sóc. Phải để cho đất một năm an nghỉ. 6 Bất kỳ những thứ gì đất sinh sản trong năm Sa-bát sẽ dùng làm lương thực cho các ngươi, tôi trai tớ gái, người làm công và người tạm trú trong nhà các ngươi, 7 cũng như cho gia súc trong nhà và thú rừng trên đất ngươi. Bất kỳ thứ gì đất sinh sản cũng có thể dùng làm lương thực.8 Các ngươi hãy tính bảy thất niên, tức là bảy lần bảy năm, để có một thời kỳ bốn mươi chín năm. 9 Vào ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày lễ chuộc tội, phải thổi kèn vang dội khắp trong nước. 10 Phải biệt riêng năm thứ năm mươi làm năm thánh và công bố tự do khắp nơi cho mọi cư dân trong nước. Đó là năm hoan hỉ cho các ngươi, vì mỗi người sẽ nhận lại tài sản của mình và được trở về với gia đình mình. 11 Vì năm thứ năm mươi là năm hoan hỉ của các ngươi nên đừng gieo trồng cũng đừng gặt hái hoa lợi tự mọc trong đồng ruộng và đừng hái nho trên cây nho các ngươi không tỉa sửa. 12 Đó là năm hoan hỉ và năm thánh cho các ngươi; các ngươi chỉ ăn các thứ thổ sản của đất.13 Trong năm hoan hỉ mọi người sẽ trở về làm chủ tài sản mình.14 Nếu các ngươi bán cho người đồng hương hay mua của họ, đừng lợi dụng lẫn nhau. 15 Khi mua đất các ngươi phải tính gía mua căn cứ trên số năm còn lại cho đến năm hoan hỉ. Người bán cũng tính theo số năm còn lại sản xuất mùa màng. 16 Nếu số năm còn nhiều, giá đất phải tăng, nhưng nếu số năm còn ít giá phải giảm, vì thực ra đây là việc mua bán số mùa màng. 17 Đừng lợi dụng nhau, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.18 Phải làm theo các quy luật Ta và tuân giữ các sắc lệnh Ta thì các ngươi sẽ được sống an ninh trong xứ. 19 Đất sẽ sinh sản hoa lợi, các ngươi sẽ được ăn no nê và sống yên lành. 20 Các ngươi có thể hỏi: Chúng tôi sẽ lấy gì ăn trong năm thứ bảy nếu không gieo trồng cũng không gặt hái hoa lợi? 21 Ta sẽ ban phước cho các ngươi đến nỗi trong năm thứ sáu hoa màu sẽ đủ cho các ngươi ăn trong ba năm. 22 Khi gieo trồng vào năm thứ tám, các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ và cứ tiếp tục ăn cho đến thu hoạch mùa màng năm thứ chín.

SUY GÂM:

Câu 1-7:

Đức Chúa Trời phán dạy đất đai cũng phải được hưởng năm Sa-bát. Dân Y-sơ-ra-ên, những người được vào vùng đất Chúa ban tặng, phải để cho đất nghỉ ngơi trong suốt năm Sa-bát. Luật lệ này không đơn giản chỉ là làm cho đất phục hồi chất dinh dưỡng, mà đó còn là việc chấp nhận Chủ đất là Chúa và dạy dỗ dân sự nương dựa vào Chúa là Đấng duy nhất cung ứng cho đời sống họ. Đức Chúa Trời cho phép bất kỳ ai, kể cả người nghèo lẫn người ngoại kiều, đều được ăn những sản vật do đất sinh sản trong năm Sa-bát. Giống như trong sa mạc, Đức Chúa Trời cung ứng lương thực gấp đôi trong ngày trước ngày Sa-bát để dân Y-sơ-ra-ên có cái ăn vào ngày Sa-bát, chúng ta cũng phải tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng dư dật trước năm Sa-bát. Thông qua luật lệ năm Sa-bát, Đức Chúa Trời muốn dân Ngài nhận biết rằng họ không được sống với nỗ lực riêng, nhưng sống với ân sủng của Chúa.

Câu 8-13:

Đức Chúa Trời ban cho cơ hội được chuộc lại tài sản. Năm Hoan Hỉ kế tiếp năm Sa-bát thứ bảy, hoặc là năm thứ năm mươi, sẽ là năm để tất cả nô lệ vì cớ mắc nợ được trở về nhận lại tài sản của mình. Đó cũng là năm tự do và chuộc lại đất đai đã bị cầm cố. Bởi Đức Chúa Trời ban tự do cho Y-sơ-ra-ên thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, mọi nô lệ trong Y-sơ-ra-ên cũng được thả tự do vào năm Hoan Hỉ. Thông qua luật lệ này, Đức Chúa Trời khiến họ nhận biết rằng không ai có thể làm cho dân sự của Đức Chúa Trời trở thành nô lệ. Chúa Giê-su cũng nói rằng công việc của Ngài là công bố sự vui mừng. Chúa Giê-su cứu chuộc những người là nô lệ của Sa-tan và ban cho họ vương quốc Đức Chúa Trời làm sản nghiệp. Chỉ những ai tin nhận Chúa Giê-su mới có thể nhận được sự tự do và yên nghỉ này.

Cầu nguyện: Xin khiến con ghi nhớ rằng mình sống với ân sủng của Đức Chúa Trời và luôn tạ ơn Ngài.

Bình Luận: