Home Dưỡng Linh Bài Học Sau Vụ Mất Trộm

Bài Học Sau Vụ Mất Trộm

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ông John cùng với gia-đình trở về sau cuộc nghỉ hè và thấy nhà mình đã bị kẻ trộm xâm phạm. Những ngăn kéo tủ chén và tủ kéo các phòng đều bị lục soát. Các đồ điện (đèn, clocks, radio…) bị dời chỗ. Cảm giác về ngôi nhà  êm ấm biến mất, thay vào đó là sự trĩu nặng của mất mát khi ông cùng cả nhà buồn rầu ngồi xuống để kiểm kê những vật bị lấy mất hoặc hư hỏng. Khi John gọi nhân viên bảo hiểm, ông đã học được một điều rằng ấn định bảo kê có thể sẽ đền bù những đồ đạc như radio, điện thoại, và TV. Nhưng không đền những vật dụng cá nhân quý giá như những chiếc nhẫn đại-học hay các bộ sưu tầm tem và tiền cổ…

Vụ mất trộm đã khiến John nghiêm chỉnh đánh giá lại các ưu-tiên trong đời sống mình xem điều nào mới thật quan trọng. Việc này giúp ông thấy được các liên hệ không quan trọng của những đồ thuộc về vật chất. Và nó làm ông đặt câu hỏi về thứ nếp sống gia đình nào ông sẽ để lại cho con cái. Điều gì các con ông sẽ coi trọng khi thành nhân? Ông tự hỏi. Liệu chúng sẽ đặt quan trọng nơi vật chất hay chúng sẽ quý giá những giàu có về đức-tin của người Cơ-đốc trong suốt cuộc đời?

Nề nếp quý giá nhất mà chúng ta có thể để lại cho con cái mình là đức-tin và sự vâng lời nơi Chúa Cứu-thế Giê-su. Không có điều nào khác là quan trọng để so sánh được. Nhiều bậc cha mẹ tin kính, tuy nghèo nhưng đã để lại một nếp sống tin kính giàu có cho con cái họ. Ngược lại, buồn thay có nhiều bố mẹ giàu có đã để lại cho con cái mình những nếp sống nghèo nàn về tâm-linh. Chúa Giê-su đã nói, ”Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Mathiơ 6:19-21)

Sự trân quý giá trị tâm-linh của chúng ta cũng sẽ là nề nếp cho con cái. Kinh-thánh Châm-ngôn cũng nói về sự quý báu này, “Hỡi con ta, hãy tiếp nhận những lời ta và trân quý giữ các điều răn ta. Nếu tai con lắng nghe sự khôn ngoan; và chuyên lòng hướng về sự hiểu biết; phải, nếu con kêu nài sự sáng suốt và xin sự hiểu biết; Nếu con tìm nó như tìm tiền bạc, kiếm nó như kiếm châu báu ẩn giấu; Bấy giờ con sẽ hiểu sự kính sợ CHÚA và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì CHÚA ban cho sự khôn ngoan! Sự hiểu biết và sáng suốt đến từ miệng Ngài. Ngài tích lũy sự khôn ngoan cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ cho những kẻ sống chính trực. Ngài giữ gìn lối đi của người công bình; Bảo vệ đường lối của kẻ kính sợ Ngài.” (Châm-ngôn 2:1-8)

Bill Bright (dch)

Lesson From A Burglary

Store your treasures in heaven, where they will . . . be safe from thieves. (Matthew 6:20, NLT).

John and his family returned from a family vacation to discover that burglars had invaded their home. Drawers, cupboards and closets had been ransacked, appliances moved. Gone was the feeling of “welcome home.” Instead there was a sinking sensation of loss as John and his family sadly counted all that had been stolen or damaged. When John called his insurance agent, he learned that his policy would replace things like his clock radio, telephone answering machine and television. But there was no coverage for many priceless personal items, such as graduation rings, stamp and coin collections …

The burglary incident caused John to seriously re-evaluate the priorities in his life, and what is really important. It helped him to see the relative unimportance of material “things.” And it made him question the legacy he would leave his children. What would his children value as adults? he wondered. Would they place importance on things or would they treasure the riches of the Christian faith throughout their lives?

The most precious legacy we can leave our children is faith in and obedience to the Lord Jesus Christ. Nothing else is important by comparison. Many very poor but faithful parents have left this rich legacy for their children. By contrast, and sadly, many very wealthy parents have left their children a legacy of spiritual poverty.  Jesus said, “Don’t store up treasures here on earth, where they can be eaten by moths and get rusty, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where they will never become moth-eaten or rusty and where they will be safe from thieves. Wherever your treasure is, there your heart and thoughts will also be” (Matthew 6:19-21, NLT).

Our spiritual treasure will also be the legacy for our children. Proverbs also speaks of treasure: “My child, listen to me and treasure my instructions. Tune your ears to wisdom, and concentrate on understanding. Cry out for insight and understanding. Search for them as you would for lost money or hidden treasure. Then you will understand what it means to fear the LORD, and you will gain knowledge of God. For the LORD grants wisdom! From his mouth come knowledge and understanding. He grants a treasure of good sense to the godly. He is their shield, protecting those who walk with integrity. He guards the paths of justice and protects those who are faithful to him” (2:1-8, NLT).

Bill Bright

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like