Home Dưỡng Linh Trước Khi Đánh Giá, Hãy Lắng Nghe Với Tình Yêu Thương

Trước Khi Đánh Giá, Hãy Lắng Nghe Với Tình Yêu Thương

by Rick Warren
30 đọc

“Theo luật pháp của chúng ta, chúng ta không thể định tội người ta trước khi nghe họ tự bênh vực và tìm biết được những gì họ đã làm”(Giăng 7:51).

Thật khó để vội đoán xét khi bạn đang cố gắng để lắng nghe với lòng thương xót, sự trung thực, chân thành và công bình. Gia-cơ 1:19 nói, “Mọi người nên mau nghe, chậm nói và chậm nóng giận.” Hãy lắng nghe trước khi bạn đánh giá.

Có một lần những người Pha-ri-si đang cố gắng phán xét Chúa Giê-xu mà không để cho Ngài có tiếng nói hay tự giải thích. Họ không muốn nghe phía của Ngài về câu chuyện. Nhưng Ni-cô-đem, một trong những người Pha-ri-si đó, đã lên tiếng và nói, “Theo luật pháp của chúng ta, chúng ta không thể định tội người ta trước khi nghe họ tự bênh vực và tìm biết được những gì họ đã làm” (Giăng 7:51).

Bao nhiêu lần bạn đã đoán xét một người nào đó—con cái, vợ hay chồng, người hàng xóm, kẻ thù của bạn—mà không lắng nghe câu chuyện của họ trước? Bạn có thấy mình đối xử với một người nào đó giống như cách những người Pha-ri-si đối xử với Chúa Giê-xu không?

Khi bạn cảm thấy muốn đoán xét một người nào đó, hãy dừng lại và hít một hơi thật dài. Nín hơi thở đó lại nếu bạn cần—nếu đó là điều bạn cần để nghe trước khi nói! Nếu bạn không lắng nghe trước, bạn đang phạm tội xét đoán người khác.

Bạn có nghĩ một điều gì đó trong cuộc đời của một người nào đó cần phải được đem ra ánh sáng không? Điều đó có lẽ không phải là để cho bạn vạch trần ra. Hãy để cho Chúa lo về điều đó. Công việc của bạn là lắng nghe trước. Hãy cố gắng để hiểu trước khi đánh giá sự tranh chiến của một người nào đó.

Chúa Giê-xu nói, “Đừng đoán xét, nếu không các con cũng sẽ bị xét đoán. Vì các con đoán xét người khác thể nào thì các con sẽ bị xét đoán thể ấy, và các con dùng thước đo nào thì thước đo đó sẽ được dùng để đo lường lại các con” (Ma-thi-ơ 7:1-2).

Hãy làm cho những người khác như cách bạn muốn họ làm cho bạn. Hãy lắng nghe với tình yêu thương, và hãy để Chúa làm Đấng Phán Xét.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like