Home Chuyên Đề Chương Trình Phát Thanh Phụ Nữ và Hy Vọng: Người Cố Vấn/Mentor – Người Mẹ Thuộc Linh

Chương Trình Phát Thanh Phụ Nữ và Hy Vọng: Người Cố Vấn/Mentor – Người Mẹ Thuộc Linh

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Phụ nữ vốn đã được tạo hoá ban cho nhiều món quà quý giá mà đôi khi chúng ta không nhận biết. Chẳng hạn, người phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống và tiếp tục sản sinh ra thế hệ tiếp nối… Ngoài ra, còn nhiều giá trị khác mà người phụ nữ đã được ban tặng.

Xin mời các bạn cùng lắng nghe!

Nguồn: Radio Mana và TWR

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like