Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Đừng Làm Ô Uế Đền Tạm Của Ta

Ngày 11 – Đừng Làm Ô Uế Đền Tạm Của Ta

by Ban Biên Tập
30 đọcSách Lê Vi 15:19-33

19 Khi một người đàn bà có kinh, thời gian ô uế vì kinh nguyệt là bảy ngày và ai đụng đến người ấy sẽ bị ô uế đến tối.20 Bất cứ vật gì người ấy nằm lên hay ngồi lên trong thời gian kinh nguyệt đều ô uế. 21 Ai đụng đến người ấy phải giặt áo xống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối.22 Ai đụng đến vật gì người ấy ngồi lên phải giặt áo xống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối.23 Ai đụng đến giường người ấy nằm hay vật gì người ấy ngồi lên, sẽ bị ô uế đến tối.24 Nếu một người đàn ông giao hợp với người đàn bà đang có kinh và huyết người này vấy nhằm sẽ bị ô uế bảy ngày; giường nào người đàn ông này nằm cũng sẽ bị ô uế.25 Nếu một người đàn bà xuất huyết nhiều ngày ngoài thời gian kinh nguyệt, hoặc huyết tiếp tục ra sau thời gian kinh nguyệt, người này bị ô uế suốt thời gian xuất huyết, cũng như khi có kinh. 26 Bất cứ giường nào người ấy nằm hay vật gì người ấy ngồi lên trong thời gian xuất huyết đều bị ô uế, cũng như khi có kinh.27 Ai đụng đến các món đồ này sẽ bị ô uế, phải giặt áo xống, tắm bằng nước và bị ô uế đến tối.28 Khi huyết cầm lại, người đàn bà đã bị xuất huyết phải tính bảy ngày và sau bảy ngày này, người ấy được sạch.29 Vào ngày thứ tám, người ấy phải đem hai chim gáy hay hai chim bồ câu con đến với thầy tế lễ tại trước cửa trại hội kiến. 30 Thầy tế lễ sẽ dâng một con làm của lễ chuộc tội và dâng con kia làm của lễ thiêu. Như vậy, thầy tế lễ chuộc tội trước mặt CHÚA cho người đàn bà đã bị ô uế vì xuất huyết.31 Như vậy các con sẽ phân cách dân Y-sơ-ra-ên khỏi những gì làm cho họ ô uế, để họ không chết trong sự ô uế mình khi làm ô nhiễm đền tạm Ta ở giữa vòng họ.32 Đó là những luật lệ áp dụng cho đàn ông bị ô uế vì thân thể xuất chất lỏng hay vì xuất tinh; 33 áp dụng cho đàn bà trong thời gian có kinh, cho bất cứ đàn ông hay đàn bà xuất chất lỏng và cho người đàn ông giao hợp với đàn bà đang bị ô uế.

SUY GẪM:

Câu 19 – 24:

Đức Chúa Trời phán dạy rằng người đàn bà trong kỳ kinh nguyệt là không thánh sạch. Chúa định rằng thời gian ô uế vì kinh nguyệt là bảy ngày và tuyên bố bất kỳ ai đụng đến người đó dưới bất kỳ hình thức nào đều trở nên ô uế. Vì huyết là biểu tượng sự sống trong suốt thời kỳ kinh nguyệt, người đàn bà bị coi là ô uế. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời quan tâm đến quyền lợi của người phụ nữ, những người bị đối xử như nô lệ trong thời kỳ đó, và cho họ bảy ngày để nghỉ ngơi.

Câu 25 – 30:

Khi một người đàn bà bị xuất huyết lâu hơn thời gian của một kỳ kinh nguyệt bình thường, người đó bị ô uế. Vì người đó phải dâng của lễ chuộc tội sau khi được lành, nên bệnh này hơi khác so với việc ô uế của người đàn bà trong kỳ kinh nguyệt. Điều này xảy ra đối với những người đàn bà bị xuất huyết trong suốt 12 năm (Mác 5:25-34). Cho dù bà đã nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều thầy thuốc, bệnh vẫn không khỏi. Nhưng khi tin vào quyền năng của Đức Chúa Giê-su và chạm vào vạt áo Ngài, bà được chữa lành. Chúa Giê-su tuyên bố đức tin của bà đã cứu bà.

Câu 31:

Đức Chúa Trời cảnh báo dân sự không được làm ô uế nơi Ngài ngự trị giữa vòng Y-sơ-ra-ên. Chúa coi việc dân sự Y-sơ-ra-ên trở nên ô uế cũng giống như làm ô uế nơi ngự trị của Ngài là Đền tạm. Chúa đưa ra luật lệ này để khiến dân sự ngày vẫn tiếp tục kính sợ sự vinh quang và sự hiện diện của Ngài. Hội thánh và chính chúng ta là những đền thờ của Chúa, nơi Đức Chúa Thánh Linh đang ngự trị. Chính vì thế, Chúa sẽ hủy hoại những kẻ phá hủy đền thờ của Ngài (1Cô.3:16,17).

Cầu nguyện:

Con sẽ nhận biết và sống với lẽ thật rằng Chúa đang đồng hành cùng tôi mỗi ngày.
Bình Luận:

You may also like