Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 5 – Hát Bài Ca Cho Chúa

Ngày 5 – Hát Bài Ca Cho Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thánh Thi  96:1-13

1 Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA;
Hỡi cả thế giới, hãy ca hát cho CHÚA.
2 Hãy ca hát cho CHÚA, hãy ca tụng Danh Ngài.
Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài.
3 Hãy thuật sự vinh quang của Ngài giữa các nước;
Hãy tuyên bố những việc diệu kỳ của Ngài cho tất cả các dân.
4 Vì CHÚA thật vĩ đại! Rất đáng được ca ngợi;
Ngài đáng được kính sợ hơn tất cả các thần.
5 Vì tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng;
Nhưng CHÚA đã tạo nên các tầng trời.
6 Trước mặt Ngài là vinh quang và uy nghi;
Nơi đền thánh Ngài là năng lực và hoa mỹ.
7 Hỡi các tông tộc của muôn dân, hãy dâng cho CHÚA;
Hãy dâng cho CHÚA vinh quang năng lực.
8 Hãy dâng cho CHÚA vinh quang xứng đáng với Danh Ngài;
Hãy mang lễ vật mà vào sân đền thờ Ngài.
9 Hãy mặc trang phục thánh mà thờ phượng CHÚA;
Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài.
10 Hãy tuyên bố giữa các nước: CHÚA cai trị;
Phải, thế giới được lập vững vàng, không rung chuyển.
Ngài xét xử công bình cho muôn dân.
11 Hỡi các tầng trời, hãy vui mừng; hỡi trái đất, hãy vui vẻ; Hỡi biển cả và mọi vật trong đó, hãy hân hoan reo hò.
12 Hỡi cánh đồng và mọi vật trong đó hãy hân hoan;Bấy giờ mọi cây cối trong rừng đều sẽ vui mừng ca hát trước mặt CHÚA.
13 Vì Ngài đến; Vì Ngài đến để xét xử thế gian.
Ngài sẽ xét xử thế giới bằng sự công chính
Và lấy sự chân thật mà xét xử muôn dân.


SUY GẪM:

Câu 1-6:

Chúa là Đấng đáng được ngợi khen. Tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng, nhưng duy nhất Đức Chúa Trời là Đấng đáng được ca ngợi, vì Ngài sáng tạo thế giới (c.5) và Ngài cứu rỗi tôi (c.2). Lời ngợi khen của tôi như thế nào? Tôi có hát vì Chúa, Đấng thăm viếng tôi hàng ngày và tể trị tôi, bằng một bài ca mới hay không?

Câu 7-9:

Đức Chúa Trời là Chúa vinh quang xứng đáng với Danh Ngài. Hãy kiểm tra sự thờ phượng của tôi. Sự thờ phượng có xứng với Danh Ngài không? Tôi dâng lên Chúa những gì? Chớ để sự thờ phượng hình thức tể trị bạn.

Câu 10 – 13:

Chúa trị vì và cai quản mọi quốc gia. Bởi điều này, thế giới được lập vững vàng, không rung chuyển, vì Đức Chúa Trời sẽ xét xử dân sự cách công bình. Vì vậy, những tạo vật được Chúa tể trị hãy hân hoan ca ngợi Ngài. Tôi có vui mừng với sự tể trị của Đức Chúa Trời? Tôi có vui mừng vâng phục Chúa là Đấng cai quản tôi?

Câu 5:

Tất cả các thần của các dân chỉ là hình tượng. Hôm nay, tôi có người thân nào trong gia đình, họ hàng, người hàng xóm đang thờ lạy hình tượng không? Hãy chỉ cho họ thấy rằng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất đáng được ca ngợi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới ban cho chúng ta sự cứu rỗi.

Cầu nguyện:

Xin khiến con thờ phượng Chúa vinh quang với Danh Ngài.
Bình Luận:

You may also like