Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 88: Ngôi nhà của bạn trống hay đầy?

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 88: Ngôi nhà của bạn trống hay đầy?

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 12:43-45
43 Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; 44 rồi nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế.45 Nó bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa,cùng vào nhà đó mà ở; vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.

Lời ngỏ:
Từ lâu ma túy đã luôn là một vấn nạn nhức nhối từ trong gia đinh đến ngoài xã hội. Thế giới cũng phải thừa nhận đây là một loại chất gây nghiện kinh khủng, có khả năng lây lan cao và khó giải quyết được tận gốc rễ. Tại Việt Nam trong những năm gần đây tệ nạn này đang là một vấn đề nan giải khi mà tình hình tội phạm ma túy ngày càng gia tăng. Người ta đã mở ra nhiều trung tâm cai nghiện cho những người nghiện ngập, những con nghiện cũng ý thức được tinh trạng của minh, hoặc bị bắt buộc đưa vào những trung tâm cai nghiện, sau một thời gian có một số ít người có thể cai nghiện thành công khi còn ở trại, nhưng sau đó khi ra ngoài thì tỷ lệ tái nghiện rất cao. Thế nhưng, các trung tâm cai nghiện Tin lành đã thành công không chỉ giúp các con nghiện từ bỏ ma túy mà còn trở thành những con người hữu ích cho gia đình, xã hội và cộng đồng. Vậy, những trung tâm cai nghiện Tin lành này có bí quyết gì mà các trung tâm cai nghiện khác không thể làm được? Nhiều người nhận định đó là phép mầu mà Đức Chúa Trời đã làm trên những con nghiện khi họ tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nhận định này không sai nhưng điều quan trọng là họ đã học và áp dụng một nguyên tắc quan trọng mà Lời Chúa hôm nay đã bày tỏ.

    Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Giê-xu đang kể về một câu chuyện liên qua đến “một tà ma”. Nếu nói về phương diện thuộc linh thì đây là một thiên sứ sa ngã, nó bằng lòng để Sa-tan điều khiển và sai khiến. Có một thực tế mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là thời kỳ hiện nay tà linh chỉ bị đuổi ra khỏi con người chứ nó không bị tiêu diệt. Khi bị đuổi khỏi chỗ này thì nó sẽ tìm chỗ khác để chiếm ngự như câu chuyện Chúa đuổi quỷ ra khỏi hai người bị nó ám ở nơi mồ mả, ma quỷ liền nhập vàp bầy heo (8:28-32). Câu Kinh Thánh hôm nay cho biết “tà ma ra khỏi một người”, ở đây chúng ta không rõ là bằng cách nào ma quỷ ra khỏi người đó nhưng phần trên cũng cho chúng ta biết Chúa Giê-xu đã đuổi nhiều tà ma ra khỏi người ta. Khi tà ma ra khỏi người đó “thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được” (câu 43) Câu này muốn nói rằng khi ma quỷ ra khỏi một người mà nó ám thì nó tìm kiếm một chỗ khác để chiếm ngự nhưng tà linh này không tìm thấy một chỗ nào tốt hơn chỗ nó đã chiếm đóng trước đó. Vì thế, nó bèn nói: “Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi” (câu 44) Tà linh xem thân thể của con người như nhà của nó, nơi nó có thể chiếm đóng và điều khiển. Bởi thế, chúng ta biết được rằng ma quỉ luôn tìm cơ hội tấn công và chiếm đoạt lại căn cứ đã mất.
    Kinh Thánh cho biết tiếp “Khi trở về, (nó) thấy nhà không, quét sạch, và sửa soạn tử tế” câu này muốn nói rằng đời sống của một người mà ma quỷ đã ra khỏi giống như một căn nhà đã được quét sạch rác rưởi, dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp. Điều này cho thấy, đời sống của một người không còn tà linh chiếm ngự đã được quét sạch tội lỗi, tấm lòng đã được sửa soạn tử tế nhưng tâm linh vẫn còn trống không vì chưa để Chúa Giê-xu ngự trị trong tấm lòng mình nên chưa có một sự thay đổi thuộc linh nào cả. Cho nên, khi trở lại thấy ngôi nhà trước đây đã chiếm ngự còn trống không thì chính tà linh đó “bèn lại đi, đem về bảy quỉ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở” (câu 45) Con quỷ này không những một mình nó chiếm ngự tâm linh người này mà còn rủ rê thêm những quỷ dữ hơn cả nó để ở trong người này. Động từ “ở” là muốn nói đến một sự cư trú, định cư lâu dài và thường trực trong người đó. Và lời kết của Chúa Giê-xu đối với người này là “Vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước”
    Qua câu chuyện này Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ bài học về đời sống thuộc linh của dân Do Thái và những lãnh đạo tôn giáo của họ khi Ngài phán “dòng dõi dữ nầy cũng như vậy.” Chúa cho thấy những người này chỉ dọn sạch đời sống mình bằng những tiêu chuẩn đạo đức, giữ những luật lệ mà thực ra bên trong tâm linh thì trống rỗng, và không có sự ngự trị của Đức Chúa Trời thì cũng giống như việc để cả một ngôi nhà trống cho Sa-tan đến chiếm đóng. Lịch sử  dân Do Thái cho thấy, nhiều lần dân sự của Chúa đã từ bỏ việc thờ lạy thần tượng nhưng đã không thay thế vào đó bằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sự thờ phượng Chúa và vâng phục Ngài nên đời sống họ nói riêng và cả một cộng đồng nói chung càng trở nên chai lì, cứng lòng, vô tín và kiêu ngạo càng hơn.  Giờ đây chính Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si mà họ trông đợi bấy lâu nay đã đến nhưng mắt họ đã bị che khuất bởi những vỏ bọc tôn giáo cứng nhắc, sự kiêu ngạo thuộc linh này khiến họ không thể thấy và tiếp nhận tình yêu cũng như năng quyền mà Đấng Mê-si đang bày tỏ nên hậu quả là “càng xấu hơn trước nữa”

Bài học áp dụng:
Đây cũng là bài học thực tiễn cho chúng ta là người không thuộc dòng dõi được tuyển chọn như dân Do Thái, nhưng giờ đây Tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta qua Chúa Giê-xu. Ngài đến để giải quyết những gốc rễ tội lỗi trong tâm linh của chúng ta bằng cách tống khứ sự chiếm đóng của thế lực tối tăm thuộc về Sa-tan. Điều này không có nghĩa là người nào cũng bị tà ma ám cách rõ ràng nhưng nếu trong tấm lòng và tâm linh của chúng ta không có Đức Chúa Trời thì chỉ thuộc vương quyền của Sa-tan mà thôi. Vì thế, nếu Chúa Giê-xu đã giải quyết vấn đề tội lỗi của đời sống chúng ta rồi thì đó mới chỉ là bước đầu tiên giống như hình ảnh “tà ma” bị đuổi ra khỏi chúng ta. Chúng ta cần phải bước thêm một bước thứ hai nữa, đó là để Chúa Giê-xu ngự trị trong tấm lòng, đổ đầy đời sống bằng Lời Chúa và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Còn nếu đã được Chúa tha thứ tội lỗi mà không để Chúa ngự trị và hiện diện trong đời sống thì dễ tự mãn, không sớm thì muộn ma quỷ sẽ tấn công và chiếm đóng, rồi biến người đó thành nô lệ cho nó thì linh hồn người đó sẽ chỉ hư mất mà thôi.   
Ngôi nhà thuộc linh của bạn đang được đầy dẫy hay trống không? Nếu bạn cảm nhận được đầy dẫy thì được đầy dẫy điều gì? Còn nếu trống không chưa có sự hiện diện của Chúa thì bạn cần sớm có quyết định mời Chúa ngự trị trong tấm lòng mình. Vấn đề cai nghiện ma túy đã được đề cập trong phần mở đầu cho chúng ta thấy, người ta nỗ lực cai những thứ kích thích bằng cách ngăn chặn hoặc ép buộc không cho sử dụng những thứ ấy nữa, nhưng không thay thế một điều nào khác để lấp đầy chỗ trống đó thì người nghiện sẽ dễ dàng tái phạm, quay về con đường cũ, và càng nghiện nặng hơn. Nhưng những con nghiện đến với Chúa, được Chúa Giê-xu thanh tẩy tội lỗi và đổ đầy nước sống của Ngài, đó chinh là Thánh Linh và Lời của Ngài vào tâm linh người đó, khiến người đó không còn cảm thấy thêm khát thứ kích thích nào nữa, vì chinh Chúa Giê-xu là nguồn cảm hứng, nguồn sức sống cho họ. Xin Chúa cho tấm lòng của chúng ta được lấp đầy bởi chính Chúa.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay thực sự cảnh tỉnh đời sống con. Chúng con không thể trung dung và cho rằng minh làm chủ minh được. Vì đời sống không có Chúa thì là nơi đồn lũy của ma quỷ chiếm ngự. Con xin mời Ngài ngự trị và đầy dẫy Thánh Linh của Ngài  trong ngôi nhà thuộc linh của con. Chúa ơi, con ước ao được đổ đầy chinh Chúa trên đời sống con và sử dụng cuộc đời con có ích cho vương quốc của Ngài. Con cảm tạ ơn CHúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like