Home Dưỡng Linh Lịch Cầu Nguyện Tháng 08/2020: Ngợi Khen Đức Chúa Trời

Lịch Cầu Nguyện Tháng 08/2020: Ngợi Khen Đức Chúa Trời

by TWK Korea
30 đọc

Thi Thiên 150:6 kêu gọi “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” Chúng ta không thể biện minh hay có một lý do nào để bào chữa cho việc không nhận biết và tôn vinh Chúa về sự tốt lành của Ngài. Bởi Ngài mà chúng ta có thể hít thở được. Mọi vật được tồn tại bởi Ngài và chỉ thuộc Ngài, là Đấng đã tạo dựng nên mọi loài để thuận phục Ngài.

1. Chúng con lớn tiếng tôn vinh Đấng Cứu Chuộc! Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, khi mọi người đang suy ngẫm về sự sống sự chết, Cơ Đốc nhân mạnh mẽ chia sẻ đức tin và hy vọng về sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu Christ.

2. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen sự Thành Tín và sự Quan Phòng của Ngài trong cuộc khủng hoảng dịch lệ Covid-19. Trong thời gian “giãn cách xã hội”, nhóm Phụ nữ và Hy vọng tại Ấn Độ đã cầu nguyện khẩn thiết với Chúa hàng ngày từ 11 giờ sáng đến trưa.

3. Chúa là Đấng Chu cấp. Cám ơn Chúa đã cho nhóm Phụ nữ và Hy vọng tại Na-Uy có một phụ nữ được ơn viết các bài tĩnh nguyện. Chúng con đã thu âm 80 bài tĩnh nguyện, sẽ phát sóng các bài nầy ba ngày một tuần thông qua Spotify, trang web và nhắn bài biết qua điện thoại.

4. Chúa là nguồn hy vọng của chúng con. Trong những lúc lo lắng, chúng con vượt qua nỗi sợ hãi khi tuyệt đối phó thác mọi sự nơi Ngài. Chúa đã lấp đầy tâm hồn chúng con bằng niềm vui và sự bình an của Ngài.

5. Chúng con ngợi khen Chúa là Đấng Khôn Ngoan. Trong những giây phút khó khăn, Chúa vẫn giữ gìn chúng con trong ý Thánh Ngài.

6. Chúng con ngợi khen Chúa là Đấng Hiệp Nhất. Cám ơn Chúa vì trong Chúa mà các thành viên nhóm Phụ nữ và Hy Vọng tại Nê-pal hiệp một với nhau; từ đó chúng con tìm thấy giá trị cao quý và hy vọng nơi Ngài.

7. Cám ơn Chúa là Đấng Nhân Từ ban cho thời gian và cơ hội để chúng con cầu nguyện cho những ai cần đến tình yêu và quyền năng của Ngài.

8. Chúa luôn là Đấng Thành Tín dù cuộc sống có muôn vàn đổi thay. Những lời hứa của Chúa luôn là nền tảng vững chắc để chúng con nhiệt thành trong mục vụ Phụ Nữ.

9. Nhóm Phụ nữ và Hy Vọng tại Ca-na-da mạnh mẽ tuyên bố Ngài là Đấng Chủ Tể: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:16-17)

10. Lạy Chúa, Ngài thật tốt thay. Chúa đã cảm động các bậc cầm quyền và những ân nhân cung cấp thực phẩm cho người nghèo, người thất nghiệp và nơi trú ẩn cho người vô gia cư.

11. Ngài là Hòn Đá Cứu Rỗi chúng con. Cám ơn Chúa vì Ngài đã sử dụng các chương trình Phụ nữ và Hy vọng của Bonarie qua Facebook, để đem tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài đến với những ai cần đến.

12. Chúng con thờ phượng Chúa là Cha Nhân Từ. Cầu xin Ngài thương xót những ai đang đau khổ và tổn thương, giúp họ đứng vững trong Chúa, “vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” Hê-bơ-rơ 3:15b

13. Cám ơn Chúa vì từ năm 1999, Ngài là Đấng Cung Ứng cho nhóm Phụ nữ và Hy vọng tại Indonesia và Java những ân nhân trung tín để giúp đỡ phát sóng các bài học Kinh thánh thông qua các đài phát thanh tại địa phương. Nhờ đó, hàng triệu phụ nữ đã nghe Lời Chúa và được cung cấp thông tin về sức khỏe.

14. Lạy Chúa, Ngài là Nơi Nương Náu của chúng con. “Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi” (Thi Thiên 91:4)

15. Các thành viên trong nhóm Phần Lan dâng lời tôn cao Chúa là Đấng ban mọi sự tốt lành. Nhờ sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá mà chúng con nhận được sự sống và hy vọng giữa cuộc đời đầy bi thương và tăm tối.

16. Là những người phụ nữ của hy vọng, chúng con công bố rằng Ngài là Cha và chúng con tìm thấy được giá trị của mình ở trong Ngài. Chúng con được trở nên con cái Ngài và phản chiếu thuộc tính tốt đẹp của Ngài.

17. Lạy Chúa, Ngài là Đấng Chủ Tể Hoàn Vũ. Chúa cho phép đại dịch Covid-19 xảy ra, mọi hoạt động trên thế giới buộc phải dừng lại để mọi người có cơ hội suy gẫm về sự chết và tình trạng thuộc linh chính mình. Từ đó, chúng con càng yêu Chúa và khao khát được ở trong sự quan phòng của Ngài.

18. Dù không được gặp trực tiếp, nhưng các thành viên trong nhóm Phụ nữ và Hy Vọng tại Ba Lan luôn hiệp một trong giờ cầu nguyện trực tuyến. Cám ơn Chúa.

19. Kính lạy Chúa, Ngài là Nguồn Bình An của chúng con. “Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách!”

20. Trong thời gian nầy, mọi người dễ dàng tâm tình về tình trạng thuộc linh chính mình. Xin cho chúng con trung tín làm chứng về sự Cứu Rỗi mà Ngài dành cho chúng con và về sự Đức Chúa Trời là Đấng tha thứ (Ê-phê-sô 4:32)

21. Chúa là Đấng Sáng Tạo, cảm thúc chúng con – là những thọ tạo của Ngài, xin cho chúng con nhiệt thành hầu việc Chúa thông qua các chương trình Phụ nữ và Hy vọng tại U-crai-na.

22. Chúng con ngợi khen Chúa là Đấng Hòa Giải. Trong Chúa, gia đình chúng con được dẫn dắt theo ý Thánh Ngài, vượt qua những thử thách, và ngày càng trưởng thành trong Chúa.

23. Lạy Chúa, Ngài là Đấng Cứu Chuộc. Trong suốt thời gian dịch bệnh, Tin Lành vẫn được phát thanh tại Pháp. Nhiều người nhận biết nhu cầu thuộc linh của họ và quay trở về cùng Ngài.

24. Lạy Chúa, Chúa là Đấng “hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.” (Thi Thiên 145:8)

25. Lạy Chúa, Ngài là Đấng Thành Tín! Chúa đã giữ lời hứa bảo vệ, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho các thành viên trong nhóm của chúng con khi họ trở thành trưởng nhóm phụ nữ trong các nhà tù tại Rumani.

26. Chúng con ngợi khen Chúa là Đấng cai quản vũ trụ và vận hành thế giới theo thánh ý Ngài. “Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài! Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm.” (Giê-rê-mi 10:6)

27. Những người được chữa lành khỏi Covid-19 ca ngợi Chúa là Đấng Chữa lành. Chúa đã hành động thông qua các nhà y tế tận tâm.

28. Lạy Chúa, Chúa là Bánh Sự Sống. Nhóm Phụ nữ và Hy Vọng tại Trung Âu đã chia sẻ về Lẽ Thật cho những ai tìm kiếm sự giàu có để thỏa mãn sự thỏa thích cho tâm hồn.

29. Chúa là Đấng An Ủi. Cầu xin Ngài ban ân điển, sự thương xót và bình an cho những ai vừa mất người thân trong dịch bệnh vừa qua.

30. Lạy Chúa, chúng con – những thành viên trong nhóm Phụ Nữ và Hy Vọng tại Serbi, luôn ngợi khen Chúa là Đấng ban bình an dù gặp nhiều khó khăn. Chúa là Đấng ban Bình An và Nâng Đỡ chúng con qua Lời Ngài.

31. Lạy Chúa, Ngài là Đấng đắc thắng sự chết. Những ai tin vào Ngài sẽ được sự sống đời đời.

Cầu nguyện cho Việt Nam

1/ Mấy tháng qua Việt Nam không có số ca nhiễmVi-rút Cô-rô-na nhưng trong những ngày gần đây dịch bệnh bùng phát trở lại và cuộc sống của người dân đối diện nhiều khó khăn, nhất là tình trạng thất nghiệp, xin Chúa thương xót cho nền kinh tế sớm được phục hồi và dịch bệnh được kiểm soát.

2/ Xin Chúa cho chính quyền Việt Nam tìm cách mở lại các đường bay từ các nước về Việt Nam và có biện pháp cách ly hữu hiệu vì có nhiều người Việt ở các nước bị mắc kẹt trong thời gian dài không thể về nước được, khiến cho cuộc sống họ bị đảo lộn.

3/ Xin Chúa thương xót để sớm tìm được thuốc chữa bệnh Covid-19 và có thuốc vác-xin ngừa dịch bệnh.

4/ Tại Việt Nam đang chịu thiệt hại nặng nề vì tình trạng sả đập từ Trung Quốc, lũ lụt khiến nhiều tỉnh thành bị ngập lụt. Xin Chúa thương xót cho sớm giải quyết được và đời sống người dân sớm ổn định trở lại.

5/ Xin Chúa cũng tỉnh thức con dân Chúa, Hội Thánh người Việt tại Việt Nam và trên thế giới nhận biết chương trình của Chúa, biết nương cậy Chúa, cầu thay mạnh mẽ và sốt sắng làm

Thân ái trong Christ
Ngô Khang Thy- Mục vụ Phụ Nữ & Hy Vọng
Email: radiomanavn@gmail.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like