Home Dưỡng Linh Đừng Tiếp Tục Cố Gắng Chứng Tỏ Mình Xứng Đáng Được Ân Điển

Đừng Tiếp Tục Cố Gắng Chứng Tỏ Mình Xứng Đáng Được Ân Điển

by Rick Warren
30 đọc

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9 BTT)

Ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời là một con đường hẹp. Bạn không thể bỏ công sức ra để đổi lấy nó. Bạn không thể tự mình làm cho nó xảy ra. Bạn không bao giờ đủ xứng đáng để được nó.

Ê-phê-sô 2:8-9 nói rằng: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (BTT).

Đức Chúa Trời cứu bạn bằng ân điển, điều đó có nghĩa rằng đó là một món quà Ngài ban cho bạn.

Cách thức một số người tìm cách chứng tỏ mình xứng đáng với Chúa và bỏ công sức để được cứu rỗi thật khá khôi hài. Họ tìm cách:

  • Cứu rỗi bằng cách loại trừ. Bạn chỉ cần chấm dứt không còn làm một số điều xấu cố định nào đó và hy vọng Đức Chúa Trời sẽ tha tội cho bạn.
  • Cứu rỗi bằng công đức. Tử tế với người khác. Làm lành. Chịu lễ nghi tôn giáo. Giúp bà cụ già băng qua đường.
  • Cứu rỗi bằng so sánh. Bạn không cần tin Chúa bởi vì bạn là người tốt hơn một tín đồ của Chúa mà bạn biết.

Không có điều lựa chọn nào trên đây có kết quả. Không có điều nào trong số đó giúp cho bạn đẹp lòng Chúa.  Không làm người “xấu” không đưa bạn vào Thiên đàng được, bởi vì đời sống Cơ-đốc nhân không phải chỉ giới hạn ở chỗ những gì bạn không làm. Công sức không hiệu nghiệm bởi vì bạn không bao giờ làm đủ “điều tốt” để vừa lòng Chúa. Và sự so sánh cũng không có giá trị gì vì duy nhất chỉ có Chúa Jesus là hoàn toàn và là mẫu mực đáng cho chúng ta so sánh.

Chỉ có một cách duy nhất chúng ta có thể nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng: “Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:14 BTT)

Con đường hẹp dẫn đến Đức Chúa Trời không có gì liên quan đến những việc bạn có thể làm. Tất cả những gì Chúa Jesus đã làm mới là quan trọng.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like